fbpx

Kostnadsanalys med tydlig överblick

En kostnadsanalys/spendanalys ger dig en sammanhållen bild av status, flöden och värdefulla nyckeltal som innebär att du kan identifiera flaskhalsar i organisationen och se möjligheter till ökad kostnadseffektivitet.

Kostnadsanalys med tydlig överblick - Rillion
Användarvänligt gränssnitt för spendanalys - Rillion

Inköps- och spendanalys med intuitivt gränssnitt

I fakturahanteringssystemet samlas mycket information om företagets kostnader, leverantörer och så klart antal fakturor som processas. Detta är nödvändig information för att kunna skapa bland annat en inköpsanalys, budgetanalys eller annan kostnadsanalys/spendanalys.

Med vårt analysverktyg presenteras data i ett lättillgängligt format för att skapa en utförlig kostnadsanalys, där du enkelt klickar dig fram till önskad rapport, som alltid är uppdaterad i realtid. På några minuter får du information om genomsnittlig kostnad för en viss produktkategori, inköpsvolym per leverantör eller hur stor del av fakturorna som betalas i tid.

– När vi implementerade Rillions lösning införde vi samtidigt ett gemensamt sätt att arbeta på i alla länder där vi är verksamma. Tack vare realtidsrapporterna som finns i Rillion, kan vi nu enkelt mäta och jämföra resultaten från olika länder.

Kostnadsanalys och prognoser för ökad kostnadseffektivitet

Många företag gör en periodisk överblicksbild över sina utgifter en gång per år. Information och förutsättningar förändras dock kontinuerligt och behöver vara uppdaterade hela tiden.

Med vårt analysverktyg kan ni genomföra en inköpsanalys, budgetanalys eller annan kostnadsanalys/spendanalys med prognoser över framtida utgifter. Ni bestämmer parametrarna och kan justera dem för att visa prognoser och effekterna av dem. Informationen visas översiktligt i tabeller och diagram, vilket underlättar när ni behöver effektivisera eller göra kostnadsbesparingar.

Kostnadseffektivisera genom kostnadsanalys med Rillion
Automatisera med Rillion

Några huvudfunktioner:

  • Full överblick över kostnader och leverantörer
  • Färdiga grafer med intuitivt gränssnitt
  • Möjlighet att snabbt fånga upp negativa trender
  • Integrerat med fakturhanteringslösningen
  • Betalningsstatistik

Rillions dashboard ger dig full överblick och möjlighet att göra en spendanalys

I fakturahanteringslösningen finns vår dashboard som ger dig överblick över alla flöden i realtid. En övergripande vy visar hur många fakturor, inköpsordrar, rekvisitioner etc. som hanteras i systemet och vilkens status de har just nu.

Det är enkelt att ta fram nyckeltal, t.ex. genomsnittlig handläggningstid per roll, andel e-faktura eller vilka belopp som ligger för betalning i ett visst tidsintervall. Därigenom kan du enkelt skapa en inköpsanalys, budgetanalys eller annan kostnadsanalys/spendanalys för att få en insikt om eventuella flaskhalsar, möjliga kostnadsbesparingar och påverkan på likviditeten.

Få en full överblick med Rillions dashboard
Avancerad spendanalys med Spend Management - Rillion

Avancerad kostnadsanalys/spendanalys med Spend Management

Genom vårt verktyg för kostnadsanalys/spendanalys blir det enklare att arbeta aktivt med kostnadseffektivisering i inköpsprocessen. I verktyget för spendanalys samlas all information från inköpsordrar och leverantörsfakturor. Genom ett par klick går det att få fram information och kostnad per leverantör, kostnad per produktkategori och om inköpen har skett enligt avtal.

Det går också att skapa prognoser över framtida utgifter genom att ändra vissa parametrar och se vilken effekt förändringen får. Informationen visas översiktligt i tabeller och diagram. Detta gör det enklare att identifiera möjliga kostnadsbesparingar.

En kostnadsanalysstruktur är en hierarkisk representation av alla kostnader för ett projekt, en tjänst eller för tillverkningen av en produkt.

Kostnadsanalys används för att kartlägga och överblicka alla kostnader inom en verksamhet. Det är vanligt att kostnader kategoriseras efter varuslag, direkt/indirekt användning och vilken funktion/avdelning som genererar kostnaden. Syftet kan vara att identifiera områden där det går att göra besparingar.

En inköpsanalys är en kartläggning av samtliga inköp som gjorts inom en avdelning, organisatorisk enhet, projekt eller företag. Inköpsanalysen ger t.ex. en överblick över omsättning (inköp) per leverantör, produktgrupp, artikel eller enhet inom företaget. Syftet kan vara att identifiera verksamhetens största leverantörer, göra en riskbedömning avseende olika leverantörer eller hitta potentiella besparingar i inköpspriser.

Spendanalys är ett engelskt ord för inköpsanalys. En spendanalys kartlägger hur organisationens inköp är fördelade, både när det gäller hur stora kostnaderna för inköpen är och var i organisationen de sker. Se vidare under inköpsanalys.

Är du redo för nästa steg?

Berätta för oss om era utmaningar så hittar vi en lösning som passar er verksamhet.