Få 3 månader kostnadsfri användning av Rillion Analytics!

Har ni funderat på hur hög automationsgrad ni har? Med Rillion Analytics, vårt verktyg för rapportering får ni snabbt inblick i värdefull data. De färdiga rapporterna är perfekta för att få insikt i var och hur automationen kan öka med relativt enkla medel.

Rillion Analytics adderar värde till era processer!

Tänk er att få en överskådelig vy över hela er fakturahanteringsprocess. Kika t ex. på hur lång tid tar det att processa fakturorna, hur länge fakturorna har legat för attest, vilka fakturor har omkonterats och vilka personer har gjort det samt hur ofta händer detta. De färdiga rapporterna ger en helhetsbild och gör det enkelt att upptäcka och åtgärda flaskhalsar, allt för att successivt öka automatiseringsgraden.

Ni delar rapporter smidigt med teamet och ledning. Titta på denna 10-min demo här bredvid så får du en ännu bättre förståelse för hur Rillion analytics presenterar data och vilket värde dessa rapporter skulle innebära för er.

Rapportverktyget gynnar inte bara ekonomiavdelningen

Hur intressant det än må vara att titta på all rapportfunktionalitet som finns för att optimera processerna kring fakturahanteringen, så är Rillion Analytics mycket mer än så. Få värdefulla insikter för hela din verksamhet, med rapporter för controllers, linjechefer, ekonomichefer, kassaansvariga och inköpschefer. T ex. kommer ni med Rillion Analytics kunna mäta verksamheten mot tydliga nyckeltal på ett effektivt sätt. Förutse framtida kostnader, kassaflöde och risk inom leverantörsledet.

Se några exempel nedan på färdiga rapporter:

Nyckeltal för automation

Nyckeltal för automation

Se andelen “touchles invoices” och er genomsnittliga hanteringstid för leverantörsfakturor. Följ upp kvaliteten av ert konteringsarbete, attestering och andel fakturor som överensstämmer mot order.

Spendanalys

Spendanalys

Förutse kostnader i realtid och dela informationen med ditt team och ledningsgrupp. Se fördelen I att det finns en gemensam rapport – och en gemensam sanning.

Kassaflödesrapport

Kassaflödesanalys

Följ prognostiserat kassaflöde dag för dag och simluera framtida scenarier.

Betalningsdagar

Betalningsdagar

Ett starkt kassaflöde ger verksamheten en fördel gentemot konkurrenter. Den här rapporten ger svar på hur väl ni förhandlat betalningsvillkor med era leverantörer – och hur väl de efterlevs.

Leverantörsrisk

Leverantörsrisk

Få överblick över var dina leverantörer finns lokaliserade geografiskt och simulera din leverantörsrisk genom att filtrera på leverantörer, konto eller regioner.

Låter det spännande?

Just nu får ni 3 kostnadsfria månader med Rillion Analytics. Möjligheterna till att öka automatiseringen och få mer tid till annat står för dörren!

Kontakta oss idag!