Den digitale udvikling er nødvendig for, at virksomheder kan overleve. Digitaliseringsrejsen er dog stadig varierende, alt afhængig af hvilken type virksomheder eller type af organisation, der er tale om. I vores tidligere blogindlæg konstateredes det, at virksomheder i de nordiske lande generelt er langt fremme i forhold til øvrige steder i Europa. Mange rapporter peger på, at digitalisering er nøglen til fremgang, bl.a. en ny undersøgelse fra Microsoft.

Microsoft viste i et USA-baseret studie, at de virksomheder, der har den største grad af digital tilpasning, genererer i gennemsnit $ 100 mio. mere i driftsindtjening sammenlignet med de virksomheder, som ikke er kommet langt i den digitale udvikling. Der er stadig mange virksomheder, som er usikre på, hvordan de skal digitalisere deres processer på en succesfuld måde.

Digital omstilling er en kompleks og løbende proces, eftersom teknologien er i konstant udvikling. Det er hverken praktisk eller omkostningseffektivt at smide hele den nuværende IT-infrastruktur ud for så at begynde med nye systemer for hver proces. Derfor er det vigtigt, at systemerne er fleksible og mulige at integrere med både hard- og software, såvel nyere som ældre versioner, for stadig at kunne bidrage til organisationens innovationsevne og digitale tilpasning.

Ifølge Microsoft ser de fleste virksomheder den digitale udvikling som en måde at styrke den eksisterende kerneforretning på. Selv i Norden findes der stadig muligheder for yderligere at øge den digitale innovation.

Så hvad findes der af hidtil uudnyttede muligheder?

Read full article

Bliv digital up-to-date

I Microsofts rapport kan man læse, at organisationer med en høj grad af digital tilpasning tænker og agerer digitalt, og at denne arbejdstilgang gennemsyrer hele virksomheden i alt fra kundeservice til produktudvikling og procesoptimering. Rapporten konkluderer også, at de fleste virksomheder i Norden fortsat befinder sig i den første fase af digitaliseringsrejsen.

Microsoft angiver, at visse virksomheder har tydelige planer om at komme i gang med at forbedre den driftsmæssige effektivitet, men dette er endnu ikke gennemført til fulde. Følgerne er, at resultatet indtil videre udebliver. Rapporten konkluderer, at visse initiativer ikke er forenelige med organisationens overordnede digitale ambitioner. Disse risikerer i så fald at hindre organisationens digitale udvikling, og at gamle arbejdsgange og processer bibeholdes.

Optimere virksomheden

Microsoft har fundet frem til, at mange organisationer mener, at den digitale omstilling fremfor alt skal bidrage til optimering af virksomhedens processer. Automatisering er et nøglebegreb i det her tilfælde, når det drejer sig om at fjerne manuel håndtering af papirer og excel-filer.

Rapporten angiver, at virksomheder overordnet set bliver bedre til at indsamle data og anvende disse data i værdiskabende sammenhæng, men at mange primært fokuserer på at tiltrække nye kunder. For at få mest muligt ud af investeringen bør fokus i stedet ligge på værdiskabende processer i digitale omstillingsprojekter.

Digital udvikling bør lette arbejdet for medarbejderne

Microsoft-rapporten konkluderer endvidere, at dét at hjælpe og støtte medarbejderne har den laveste prioritet i digitale projekter. Dette udgør et stort, uudnyttet potentiale, da digitalisering kan føre til bedre kommunikation, tættere samarbejde, øget fleksibilitet og produktivitet.

Digitaliseringsinitiativer, som aflaster medarbejderne, kan tilføre værdi inden for produkter og serviceydelser og kan desuden forbedre kunde- og leverandørrelationer i hele organisationen.

Vi har tidligare skrevet om, hvordan man gennem automatisering af hele processen fra indkøb til betaling kan gøre det lettere for medarbejderne og muligt for økonomiafdelingen at fokusere på de mere strategiske opgaver, der kan bidrage til forretningen.

Digital omstilling involverer forskellige ting i forskellige virksomheder. Men for at kunne udnytte det fulde potentiale ved digitalisering bør projektet, som involverer alle delene af virksomheden, udformes med en øget digitalisering i tankerne. Systemet skal være fleksibelt og gøre det muligt for forskellige funktioner i virksomheden at være innovative og udvikle forretningen, snarere end blot at muliggøre de nuværende processer.

Hos Rillion tilbyder vi allerede næste generations system for processen fra indkøb til betaling (Purchase-to-Pay). Læs mere om vores løsninger eller book en demo med vores eksperter.

Flere spændende artikler