Vidste du, at der er en række funktioner i Rillion, som kan bidrage til bedre fritid? Læs om funktioner i Rillion, som maksimerer din fritid.

Læs hele artiklen

Automatisér med kontraktmodulet

Med Rillions kontraktmatchning er det enkelt at automatisere håndteringen af tilbagevendende fakturaer. Sørg for, at fakturaer, der kan matches med en aftale eller kontrakt, ikke ligger stille over sommeren. Opstil i stedet regler for de tilbagevendende fakturaer, og sørg for at få en godkendelse af hele aftalen inden sommeren. Så kan systemet matche, kontere og godkende denne type fakturaer, så længe de ikke afviger fra de forudbestemte marginer. Færdiggodkendte fakturaer overføres til økonomisystemet (ERP-systemet) til betaling og endelig bogføring – helt automatisk.

Læs mere om kontrakthåndtering på en enklere måde

Vikarhåndtering

I Rillion er der en funktion, som hedder midlertidig bruger. Dermed kan du uddelegere din arbejdsfunktion/indbakke til en anden bruger, som i dit fravær håndterer indkomne fakturaer, rekvisitioner og kontrakter, som skal tjekkes eller godkendes.

Det er muligt at planlægge vikarhåndteringen i flere trin: At en person tager ansvar for min indbakke fra YYMMDD til YYMMDD, og herefter uddelegeres indbakken til en anden bruger fra YYMMDD til YYMMDD. Selvom du har sat en vikar til at varetage din funktion, kan du gå ind og se og klare ærinder i Rillion – hvis du vil.

Efter ferien kan du fortsat søge i alle de fakturaer, rekvisitioner og kontrakter, som har været håndteret af en midlertidig bruger.

Gør det du skal direkte på mobilen

For mange chefer og medarbejder er det ikke muligt at uddelegere alle arbejdsopgaver. Det kan også være nødvendigt at godkende fakturaer og indkøb i løbet af sommeren, og så er det selvfølgelig meget bekvemt at kunne gøre det direkte på mobilen.

Hvis I har vores mobilløsning, kan alle brugere håndtere deres fakturaer og rekvisitioner direkte på mobilen. Kunder, der har migreret til skyen, har mobiladgang som en en del af grundlicensen.

Med Rillions mobilinterface er det nemt at godkende, kontere, kommentere, opdatere flowet og varetage leverancer – også fra liggestolen eller sommerhuset.

Der er ganske enkelt ingen undskyldning for at lade fakturaer ligge stille!

Flere spændende artikler