Fakturaflow – få styr på dit faktura workflow

Når du automatiserer dit fakturaflow, får du bedre overblik, samtidig med at du sparer tid og penge.

Få styr på dit faktura workflow med Rillion
Cloud løsning for leverandørfaktura

Digitalt faktura workflow i skyen

Der er mange gode grunde til at få et komplet automatiseret fakturaflow i én samlet Cloud-løsning, som er 100 % integreret med dit økonomisystem. Alle fakturaer bliver digitaliseret og samlet et sted. Det gælder både eFakturaer og pdf-fakturaer, men også fysiske fakturaer, som scannes og tolkes, og hvor fakturadata overføres automatisk til fakturasystemet.

Læs mere om fakturascanning

Smidig godkendelsesproces med Cloud-baseret fakturaflow

Udover et bedre, samlet overblik over de enkelte fakturaer og deres status, får du med et digitalt faktura flow også en langt smidigere godkendelsesproces, som sparer mange ressourcer i hele organisationen.

Fakturaer distribueres automatisk til den/de relevante stakeholders, som kan godkende med et enkelt klik online, direkte i e-mailen eller på mobilen.

Læs mere om fakturagodkendelse

Elektronisk godkendelse af fakturaer med RIllion

Automatisk fakturaflow giver sikker fakturahåndtering

Faktura godkendelsesflow

Færre flaskehalse, reduceret risiko for falske fakturaer

Når fakturaer bliver håndteret og indlæst automatisk, er risikoen for, at der opstår flaskehalse i dit faktura flow pga. manuelle processer, mindre.

Alle fakturaer bliver betalt til tiden, hvilket sparer dig for evt. rykkergebyrer. Og du sikrer, at kun godkendte eller matchede fakturaer bliver betalt. Det nedbringer risikoen for fakturasnyd, hvor falske fakturaer ubemærket kommer ind i virksomhedens fakturaflow og bliver sat til betaling.

Samlet set får du med et digitalt Cloud-baseret fakturaflow styrket dit bogholderi og løftet niveauet for håndtering af fakturaer.

Fakturamatchning – næste trin i automatiseret faktura workflow

Ved at tilføje match af faktura med indkøbsordre eller kontrakt i dit faktura workflow kan du effektivisere dit samlede fakturaflow yderligere. Fakturasystemet tjekker, om leverandørfakturaen stemmer overens med indkøbsordren eller kontrakten inden for en fastsat margin.

Er der match, godkendes fakturaen automatisk og overføres til betaling. Er der en afvigelse, sendes fakturaen ud til de relevante stakeholders for kontrol og manuel godkendelse.

Læs mere om fakturamatchning

Fakturamatchning med Rillion

– Vi kunne hurtigt konstatere, at Rillion skulle være vores næste system, da vi så bredden af funktionaliteten i løsningen samt det gode samarbejde mellem de to leverandører.

Vil du prøve Rillion?

Lad en af vores eksperter vise dig, hvad der passer til dine behov.