Fakturagodkendelse

– tag dig kun af afvigelserne i dit faktura godkendelsesflow

Automatisér dine leverandørfakturaer med Rillion. Med foruddefinerede flows for elektronisk godkendelse af fakturaer bliver processen for fakturagodkendelse hurtig og effektiv.

Elektronisk godkendelse af fakturaer med Rillion

Automatiseret faktura godkendelsesflow

Fakturahåndtering er selve kernen i vores løsning, og den er fundamentet for, at du kan effektivisere hele processen fra indkøb til betaling. Det er også fakturahåndteringen, herunder fakturagodkendelse, som mange virksomheder automatiserer først – ofte med virkelig gode resultater.

Du opnår en optimal process med næste skridt, hvor du godkender digitale indkøbsordrer og bestillinger, som efterfølgende matches med de indkomne fakturaer og kontrakter helt automatisk.

Nem afvigelseshåndtering med elektronisk fakturagodkendelse

Det er kun afvigelserne, du behøver håndtere, når fakturaerne kører glat igennem dit faktura godkendelsesflow. Det sparer dine ansatte for meget tid på fakturagodkendelse med elektronisk godkendelse af fakturaer.

For at minimere tidsforbruget på at godkende fakturaer genererer vores løsning automatisk forslag til godkendelsesflow og kontering.

Det er kun afvigelserne, du behøver håndtere i Rillion

Bedre matchningsstatistik med elektronisk godkendelse af fakturaer

Ved at bruge matchningsstatistikken aktivt kan du arbejde målrettet med de leverandører

For at lette arbejdet med afvigelseshåndtering, kategoriserer systemet alle afvigelser i forskellige typer illustreret ved forskellige farver. Ved at bruge matchningsstatistikken aktivt kan du arbejde målrettet med de leverandører, som har mange afvigelser. Dermed får du øget graden af automatisering yderligere i din afvigelseshåndtering.

Du fastsætter selv tolerancen for, hvor meget en faktura må afvige fra en ordre med en procentsats eller beløb i forhold til den samlede faktura eller pr. post. Du kan justere de forskellige parametre for de forskellige firmaer og leverandører efter behov og godkendelsesflow til fakturagodkendelse.

Bestil demo

– Vi kunne hurtigt konstatere, at Rillion skulle være vores næste system, da vi så bredden af funktionaliteten i løsningen.

Fordele med Rillions godkendelse af fakturaer

Automatiser dine leverandørfakturaer med Rillion. Med forudbestemte processer til elektronisk fakturagodkendelse og administration af afvigelser bliver processen hurtig og effektiv.

Et tidssvarende og Cloud-baseret system til at godkende fakturaer sænker omkostningerne med op til 80 % og frigiver mere tid til andre opgaver.

Rillion effektiviserer hele arbejdsflowet fra at leverandørfakturaerne lander, til de er konteret, har været igennem godkendelse og er registreret i økonomisystemet.

Vores system giver dig enkel adgang både på og væk fra kontoret. Godkend fakturaer på computeren, tabletten eller telefonen.

Fordele med Rillions godkendelse af fakturaer
Fem hovedfunktioner med Rillions godkendelsesflow

Fem hovedfunktioner med fakturagodkendelse:

  • Fuld automatisering af dine leverandørfakturaer
  • Forudbestemt godkendelsesflow giver øget kontrol
  • Konteringsforslag minimerer tidsforbruget
  • Fakturagodkendelse i mail eller på mobil
  • Nem afvigelseshåndtering i et brugervenligt miljø

Håndtér flere firmaer og sprog

I Rillions fakturahåndteringsløsning bidrager du til at opbygge strukturer, som hjælper mange virksomheder i samme miljø eller parallelle miljøer, uanset om de er i samme land eller er spredt over hele verden. Det er nemt at definere, hvordan momsregler, momskoder, EU-moms omvendt momspligt, bygge- og ejendomsmoms skal håndteres. Rillion findes i mange sprogversioner, bl.a. de nordiske sprog, fransk, engelsk, tysk, hollandsk, spansk og polsk.

Læs mere om fakturahåndtering

Rillions fakturahåndteringsløsning bidrager du til at opbygge strukturer

Andre smarte funktioner med vores løsning

De fleste af vores kunder begynder med at automatisere fakturahåndteringen. Derefter vælger mange at øge automatiseringsgraden yderligere.

FAQs

Elektronisk godkendelse af fakturaer er kort fortalt den proces, hvor godkendelsen af virksomhedens leverandørfakturaer distribueres digitalt til den eller de ansvarlige godkendere, så en faktura kan godkendes hurtigt og korrekt af de rigtige personer i organisationen. Med elektronisk fakturagodkendelse, kan man godkende fakturaen fra mobilen, tablet eller på computeren med et enkelt klik.

Elektronisk fakturagodkendelse har stor betydning for virksomhederne og deres kerneforretning. Din virksomhed får mest muligt ud af de interne ressourcer, så I kan bruge mest mulig tid på værdiskabende aktiviteter og automatisere de mere rutineprægede opgaver. Udover en bedre udnyttelse af ressourcerne, minimerer I også risikoen for menneskelige fejl, ligesom den samlede godkendelsesprocedure bliver hurtig, mere fleksibel og tilgodeser en række andre processer i jeres samlede organisation.

Godkendelsesproceduren af leverandørfakturaer bliver forenklet i alle led af godkendelsesflowet. Det er lige fra:

1. Selve datafangsten, hvor fakturaen ankommer til virksomheden i enten elektronisk eller fysisk form, og fakturadata fortolkes og overføres til jeres fakturahåndteringssystem.

2. Fakturamatchning, hvor fakturaen matches automatisk med en bagvedliggende kontrakt eller bestilling; til selve godkendelsesflowet, hvor fakturaen distribueres i organisationen til de relevante godkendere, der med et enkelt klik godkender fakturaen

3. Afslutningsvist bliver fakturaen automatisk bogført i jeres økonomisystem via integrationen mellem Rillion og jeres eksisterende økonomisystem.

Udover de nævnte overordnede trin i selve godkendelsesprocessen, er der en lang række andre features – fx AI-drevet bogføring.

Du får mange fordele, når du forenkler fakturagodkendelsen med digitale automatiserede processer. Først og fremmest udnytter du virksomhedens ressourcer optimalt, så I får tid til mere værdiskabende opgaver.

Samtidig minimerer I risikoen for menneskelige fejl, da stort set alle delprocesser kan automatiseres, og langt størstedelen af alle fakturaer kan godkendes automatisk i en “touchless” proces, bl.a. via fakturamatchning.

Kundecases

Er du klar til næste skridt?

Lad en af ​​vores eksperter vise dig, hvad der passer til dine behov.