Få fuld kontrol over omkostningerne, allerede inden de opstår, og automatisér indkøbsprocessen! Det muliggøres, når en indkøbsordre digitaliseres i samme system, som leverandørfakturaerne håndteres

Hvordan bruger du indkøbsordrer?

Optimér indkøbsprocessen med den rigtige systemunderstøttelse

Det giver mening at lade organisationen klare sine indkøbsordrer i det system, hvor fakturaerne håndteres. Så bliver det muligt at se og kontrollere omkostningerne, allerede inden de opstår. Godkend din indkøbsordre i stedet for fakturaen i henhold til det godkendelsesflow, som allerede er defineret. Det er kun eventuelle afvigelser, du behøver håndtere i indkøbsprocessen.

– Under vores kraftige vækst havde vi gang i flere projekter samtidigt. Derfor var det helt afgørende at kunne håndtere både indkøb og leverandørfakturaer i en og samme løsning.

Det skal være nemt at bestille den rigtige vare til den rigtige pris

Rillions indkøbsmodul ligner en webshop, og derfor er det let for de enkelte medarbejdere at placere de indkøbsordrer, de har brug for. Kun godkendte leverandører og varer vises i udvalget. Tilladelser og budgetter styrer, hvad dine medarbejdere kan se og bestille.

På den måde bliver det let for hele organisationen at leve op til indkøbspolitikken, og prioriterede leverandører tilgodeses. Bestillings- og indkøbsprocessen bliver enklere for medarbejderen, samtidig med at indkøb sker i henhold til de rammer, I har opstillet.

Fem hovedfunktioner:

  • “One click buy” med indbyggede og eksterne kataloger
  • Rekvisitioner i fritekst
  • Budget og tilladelser styrer, hvem der må bestille hvad i organisationen
  • Automatiserede arbejdsflows
  • Samme brugerinterface og login som for fakturaer

Få kontrol over indirekte indkøb

Mange virksomheder har allerede avancerede systemer for indkøbsordrer af deres direkte indkøb, dvs. de varer der er nødvendige for at producere de produkter, man sælger.

Derimod savner man ofte en effektiv indkøbsproces for såkaldte indirekte indkøb, hvilket typisk er de varer, der er nødvendige at få en arbejdsplads til at fungere.

Eksempler på indirekte indkøb kan være computere, mobiltelefoner, computertilbehør og kontorhold. Visse udgifter er isoleret set små, men for en stor organisation bliver det en ikke ubetydelige omkostning, som kan ses direkte på virksomhedens bundlinje.

Vejen til strategiske indkøb af indirekte materiel

Med Rillions indkøbsmodul får du kontrol over hele indkøbsprocessen, trin for trin, af samtlige indkøb. Også de indirekte.

Tilhørsforholdet tydeliggøres, og det administrative arbejde for indkøbsafdelingen lettes, så de i stedet kan bruge energien på at forhandle fordelagtige aftaler og rabatter. Ved at dirigere indkøbene over til de leverandører, som giver de bedste vilkår, kan du spare store summer.

At digitalisere indkøbsprocessen for alle indkøb og bestillinger i en struktureret Purchase-to-Pay-proces er vejen til strategisk indkøb – også for indirekte materiel!

Vil du prøve Rillion?

Lad en af vores eksperter vise dig, hvad der passer til dine behov.