Fakturahåndtering til produktion

Produktionsvirksomheder har flere konkrete udfordringer med hensyn til håndtering af leverandørfakturaer. Mange virksomheder i branchen behandler store mængder fakturaer og har et stort antal leverandører, som skal administreres af økonomi- og indkøbsfunktionerne.

Automatisk fakturahåndtering med Rillion

Rillion har automatiseret mange opgaver i produktionsvirksomheden USFarathane

Projektet begyndte med ren fakturahåndtering for en virksomhed med mange faciliteter og kontorer. Projektet blev udvidet og inkluderer indirekte indkøb, kontraktstyring, omkostningsrapportering og budget.

håndfri fakturahåndtering

Rillion tilbyder en tidssvarende Cloud-tjeneste til elektronisk fakturahåndtering, som er fleksibel og skalerbar. Med avanceret funktionalitet til fakturamatchning med ordre eller kontrakt kan en stor del af fakturaerne håndteres helt uden manuel berøring

Vores løsning er designet til integration med jeres eksisterende økonomi- og/eller indkøbssystem.

Med vores digitale godkendelsesflow kan medarbejderne gennemse og godkende fakturaer direkte i mobilen. Det resulterer i en mere effektiv proces, smidige månedsafslutninger og mindre administration. Jeres økonomifunktion får mere tid til værdiskabende arbejde, samtidig med I at får lavere håndteringsomkostning pr. faktura.

Automatiseret fakturahåndtering med Rillion

Få en Cloud-baseret og skalerbar løsning

Vores Cloud-baserede tjeneste er fleksibel og skalerbar, så den passer til jeres aktuelle og fremtidige behov. Lagring og drift klarer Rillions autoriserede personale, hvilket garanterer jer høj datasikkerhed og god performance.

Interface på ti sprog

Vores brugervenlige interface er tilgængeligt på 10+ sprog.

Automatisering af flere processer

Vi tilbyder funktionalitet til en fuldt automatiseret proces fra indkøb til betaling.

Flere lande, valutaer og skatteregler

Vores løsning håndterer flere lande, valutaer samt skatte- og momsregler.

Smidig integration med jeres økonomisystem

Vi har skabt integration til over 100 økonomi- og ERP-systemer. Se, om du finder dit system hos os!

Fakturatolkning - Rillion

Fakturatolkning

Vi tilbyder flere forskellige løsninger for scanning og automatisk tolkning af papir- og PDF-fakturaer. Hvis I allerede har en intern løsning til scanning og tolkning, kan den integreres med Rillion.

Automatisk fakturamatchning

Lad systemet matche fakturaer med indkøbsordrer, kontrakter eller leverancer. Hundredevis af fakturalinjer kan matches på få sekunder, hvilket sparer økonomiafdelingen for masser af tid.

Automatisk fakturamatchning - Rillion
Kontraktstyring med Rillion

Kontraktstyring

Brug vores kontraktmodul, og match periodiske fakturaer med kontrakter. Systemet sender en notifikation, når kontrakten skal genforhandles, fornyes eller opsiges.

Purchase to pay

Automatisér hele processen fra indkøb til betaling. Gennemse og godkend indkøbsordren i stedet for at vente med godkendelse af købet, indtil at fakturaen lander.

Purchase to pay - Rillion

Er du klar til næste skridt?

Fortæl os om jeres udfordringer.

Effektivisér hele organisationen

Når du implementerer et tidssvarende system til elektronisk fakturahåndtering, frigiver du ikke kun ressourcer i økonomifunktionen, men også i andre afdelinger. Godkendelsesprocessen bliver nemmere at håndtere både for bogholderiet og for godkenderne.

Hurtigere proces

Med Rillions dashboard er det nemt for administratorerne at se, hvor mange fakturaer der er i flowet, og hvilken status de har. Med et klart overblik kan I hurtigt opdage eventuelle flaskehalse i processen, og I undgår, at fakturaer strander med forsinket betaling til følge. Systemet sender automatisk notifikationer til de godkendere, som har fakturaer til godkendelse, hvilket accelererer processen.

Alle fakturaer bliver søgbare samme sted

Udover de store tidsbesparelser, du opnår, når de manuelle arbejdsopgaver fjernes, får I fuld kontrol over hele fakturaflowet. Det bliver nemt at søge efter de enkelte fakturaer et og samme sted. Det gælder også, når fakturaen er betalt – den er fortsat i Rillion inkl. al nødvendig information såsom betalingsdato, godkendelse, noter og bilag.

Godkend indkøbet i stedet for fakturaen

Mange af vores kunder, som har automatiseret deres fakturahåndtering, tager skridtet videre med effektivisering af relaterede processer såsom matchning mellem faktura og indkøbsordre samt digitale rekvisitioner. Med Rillions løsning er det muligt at flytte godkendelsestrinnet frem til indkøbsordren, så I har styr på fremtidige omkostninger, allerede inden de opstår. Læs mere om at få kontrol over indirekte indkøb på vores blog