En indkøbsordre – også kaldet en IO eller PO – er et formelt dokument, som bruges i virksomheder til at beskrive en forespørgsel om indkøb af et produkt eller en tjeneste. Manuelle processer for indkøbsordrer er ressourcekrævende, og menneskelige fejl er uundgåelige. At i stedet automatisere denne proces sammen med fakturahåndteringen giver stor økonomisk fordel, idet manuelt arbejde reduceres, og effektiviteten og sikkerheden øges. En indkøbsordre er trods alt et vigtigt dokument til håndtering af indkøb og levering i virksomheder og organisationer, og det er vigtigt, at processen er effektiv, sikker og korrekt.

Herunder har vi oplistet 5 grunde til, hvorfor man bør automatisere indkøbsordrer. Dermed får du bedre indsigt i, hvordan I kan blive mere effektive og øge konkurrenceevnen gennem automatiserede processer.

Læs hele artiklen

HVORFOR HAVE EN AUTOMATISERET PROCES FOR EN INDKØBSORDRE?

Bedre kontrol over indkøb

Ved at anvende en automatiseret løsning til at håndtere indkøbsordrer kan virksomheder og organisationer forbedre deres indkøbsproces og få bedre kontrol over deres indkøb. Desuden kan man lave sine indkøbsordrer i samme system, som hvor man håndterer fakturaer, hvilket gør det lettere at have kontrol over alle sine omkostninger, inden de opstår.

Reducerer mængden af manuelle arbejdsopgaver

En af de største fordele ved at automatisere indkøbsordrer er, at det reducerer mængden af manuelle arbejdsopgaver. Processen i forbindelse med at oprette, overvåge og spore en indkøbsordre kan blive mere effektiv og sikker, når det sker elektronisk. For eksempel kan leverandørfakturaen gå direkte til automatisk ordrematching, forudsat at beløbet stemmer overens med bestillingen i din indkøbsordre. Det er kun ved afvigelser, at man er nødt til at håndtere indkøbsprocessen manuelt.

En anden vigtig fordel er, at det kan forbedre samarbejdet mellem køber og sælger. Med automatiserede processer kan du undgå fejl og forvirring, samtidig med at du forbedrer leveringssikkerheden.

Øget sikkerhed

En automatiseret proces bidrager desuden til at formindske risikoen for misbrug og fejlindkøb. Ved at anvende en systematiseret og sikker proces for at håndtere indkøb, sikrer virksomheder, at alle indkøb følger gældende regler og retningslinjer, samtidig med, at de beskytter deres aktiver og øger deres økonomiske kontrol.

Reducér omkostningerne

Med Rillion kan man automatisere hele workflowet med alt fra fakturahåndtering til indkøbsordrer. Man plejer at sige, at “tid er penge”, og med automatiserede processer kan man spare meget tid. Dels gennem automatisering af håndtering og oprettelse af indkøbsordrer og fakturaer, dels for at undgå at bruge tid på at rette menneskelige fejl. At investere i automatiserede workflows reducerer omkostningerne, man årligt lægger i arbejdskraft, papirhåndtering og kontormateriale som papir og printer.

ØG DIN KONKURRENCEEVNE MED AUTOMATISEREDE INDKØBSORDRER

En automatiseret proces for håndtering af en indkøbsordre giver bedre effektivitet, samarbejdsmuligheder, overblik og sikkerhed. Virksomheder og organisationer bør overveje at investere i en automatiseret proces for hele workflowet herunder deres indkøbsordrer og dermed forbedre deres indkøbshåndtering og øge deres konkurrenceevne.

Om Rillion

Vi forenkler hverdagen for vores kunder ved at lade dem gøre mere med mindre. Vi kan automatisere hele fakturahåndteringen. Ved at tilbyde de rette værktøjer kan vi transformere processerne fra datafangst og bestilling til fakturamatchning og godkendelse. Med 25 års erfaring og den bedste kundeservice i branchen leverer vi effektiv fakturahåndtering og giver vores kunder sindsro. Det er derfor, at over 3.000 virksomheder i over 50 lande stoler på vores løsninger. For mere information: www.rillion.com/da

Flere spændende artikler