Strengere lovgivning og højere krav til effektivitet fra kunderne. Det er virkeligheden for regnskabsfirmaer og finansielle institutioner i dag. Én måde at imødekomme situationen på er ved at anvende en ny type arbejdskraft for en del af de mest tidskrævende arbejdsopgaver.

Nogle af verdens største revisions- og regnskabsfirmaer efterspørger allerede denne type arbejdskraft med henblik på at håndtere og analysere større datamængder uden at pådrage sig omkostninger i form af månedsløn. Dette beror på, at den nye arbejdskraft ikke er menneskelig men kunstig.

Read full article

AI begynder at blive en ressource indenfor regnskap, revision og dataanlyse

Kunstig intelligens (AI) er en ressource, man begynder at anvende indenfor regnskab, revision og dataanalyse. Mange undersøgelser forudser nu, at AI kommer til at erstatte ansatte indenfor finans- og revisionsbrancherne, når det gælder gentagende og tidskrævende arbejde. På længere sigt er det sandsynligt, at intelligente systemer overtager mere komplekse opgaver og endda træffer visse beslutninger.

Dette fremtidsscenarium kan virke skræmmende, men man skal i den forbindelse huske på, at når teknologisk fremgang gennem historien har fjernet arbejde, er der opstået nyt arbejde. En ny rapport fra Deloitte har vist, at blot i UK har ny teknologi bidraget til at skabe 3,5 millioner nye jobs mellem 2001 og 2015, mens 800.000 jobs er forsvundet som følge af disse teknologiske fremskridt. Der findes arbejdsopgaver, som kan udføres bedre ved hjælp af kunstig intelligens, men AI kommer aldrig til at erstatte menneskelig intelligens.

Indførelsen af AI indenfor finans- og regnskabsbrancherne er blot begyndt. Det kan endda mærkes indenfor backoffice-funktionerne, men potentialet strækker sig betydeligt længere end det. Allerede i dag kan AI håndtere en chat-funktion, digital support og maskinlæring for håndtering og analyse af data.

Ifølge Institute of Chartered Accountants in England and Wales  (ICAEW) kommer AI til at hjælpe med at løse tre store udfordringer: adgang til bedre og billigere data som beslutningsgrundlag, adgang til forbedret dataanalyse og eliminering af visse manuelle, tidskrævende arbejdsopgaver, så personale indenfor økonomi og regnskab får mere tid til beslutninger, strategisk arbejde, relationer og lederskab.

Fokusér på de forretningsprocesser, hvor AI bidrager til størst nytte for kunden

Disse muligheder er revolutionerende. AI kommer til at kunne forandre regnskabs- og finansydelser, men det gælder om at implementere den nye teknologi, hvor behovet er størst. Erhvervsdrivende bør være åbne for nye muligheder, som åbnes op og fokusere på de forretningsprocesser, hvor AI bidrager til størst nytte for kunden.

På samme tid som visse typer af arbejdsopgaver kan løses med hjælp fra kunstig intelligens, bør branchens ledere fokusere på de områder, hvor menneskelig bedømmelse er uerstattelig, f.eks. skabelse og vedligehold af relationer, tilpasning til helt nye forhold og forståelse for faktorer i omverdenen. Dette hjælper dem med at se, hvor der bør lægges yderligere ressourcer, og hvad der faktisk kan tages bort og håndteres med hjælp fra AI.

Ved at fokusere på disse områder kan faget se frem mod en lovende fremtid, hvor den menneskelige arbejdskraft har tid til at fokusere på de mest værdiskabende opgaver og med støtte fra intelligente systemer. Automatisering er en form for AI, som de fleste økonomiafdelinger allerede anvender i dag. Læs mere om automatiseret fakturahåndtering

Flere spændende artikler