Kontraktstyring med Rillion

Få en enklere og hurtigere kontraktstyring. Match tilbagevendende fakturaer automatisk, og få notifikationer, når en kontrakt skal opsiges eller fornyes – i et samlet kontraktstyringssystem.

Kontraktstyring med Rillion

Kontraktstyring med fuld kontrol

Vores løsning til kontraktstyring kan sammenlignes med en elektronisk kontraktdatabase, som altid er tilgængelig og søgbar. Med en fleksibel ansvars- og rollefordeling kan du bestemme, hvem der må se hvad, og hvordan I håndterer notifikationer vedrørende kritiske datoer i kontrakten. Når en elektronisk kontrakt er let tilgængelig i hele organisationen bliver både compliance og effektiviteten forbedret.

Andre bruger et kontraktstyringssystem

– Nu når alle tilbagevendende fakturaer fra vores over 300 franchiserestauranter automatisk matches med kontrakter i Rillion, er arbejdspresset i vores kreditorbogholderi blevet reduceret markant, og vores processer er meget mere effektive.

Automatisér alle dine tilbagevendende fakturaer

Virksomheder har i gennemsnit 15-25 % tilbagevendende fakturaer hver måned, som kan konverteres til kontrakter. Med Rillions løsning til kontraktstyring og kontrakter, behøver I ikke spilde tid på at godkende de samme fakturaer måned efter måned.

Vores kontraktstyringssystem matcher, kontrollerer og håndterer alle tilbagevendende fakturaer knyttet til en specifik kontrakt. Du kan også selv generere tilbagevendende fakturaer, fx via selvfakturering.

Automatisk fakturahåndtering med Rillion
Digital fakturahåndtering med Rillion

Fordele med digital kontraktstyring

Du får mulighed for at konvertere 15-25 % af jeres månedlige fakturaer til automatiserede kontrakter, da der er tale om tilbagevendende fakturaer.
Du spilder ikke tid på at godkende de samme fakturaer måned efter måned, idet vores kontraktstyringssystem matcher, kontrollerer og håndterer alle tilbagevendende fakturaer.

Du kan generere fakturaer via selvfakturering, som afspejler kontraktindholdet.

Du får adgang til alle kontrakter i den elektroniske kontraktdatabase, og en stor del af kontrakterne vil automatisk følge jeres foruddefinerede godkendelsesflows og konteringsregler.

Du og resten af organisationen kan altid søge efter leverandøraftaler og kontrakter, hvilket gør det lettere at styre kontraktbaserede indkøb.

Fem hovedfunktioner:

  • Digital kontraktstyring og arkivering af kontrakter
  • Match af tilbagevendende fakturaer
  • Notifikationer: fornyelse eller opsigelse af kontrakt
  • Mulighed for selvfakturering
  • Gør kontrakterne synlige i hele organisationen

Kontraktstyring er en digital organisering af alle virksomhedens leverandørkontrakter. Udover at give et bedre overblik, knyttes alle aftaler til navngivne ansvarlige i din virksomhed, og du undgår redundant data (flere kontrakter med samme leverandør om samme ydelse eller produkt). Du kan bruge kontraktinformationen til at understøtte en række automatiserede processer i din virksomhed. Fx kan du med kontraktstyring erstatte tilbagevendende fakturaer med automatisk fakturering på baggrund af kontraktinformation, og du kan få advarsler, når en kontrakt skal fornyes eller genforhandles.

Hvorfor bruge Rillion?

Mere om vores løsninger

Bedre tilgængelighed

Med vores løsning får du let adgang både på og uden for kontoret. Godkend dine fakturaer på computer, tablet eller mobil.

Større kontrol

Umiddelbar kontrol over alle fakturaer uanset status giver dig godt overblik, hurtigere godkendelsesflow og smidigere månedsafslutninger.

Mere effektive processer

Et tidssvarende og effektivt system til automatiseret fakturahåndtering fra leverandører reducerer omkostningerne og skaber mere tid.

Kundecases

FAQs

Digitaliserede kontrakter, fx i form af PDF’er, der uploades og tolkes af software, gemmes digitalt i systemet i stedet for at have papirdokumenter i ringbind. Hvis kontrakthåndteringen foregår i samme system, som leverandørfakturaer håndteres, bliver det nemt og enkelt for administratorer og godkendere at tjekke, om fakturaerne stemmer overens med indgåede kontrakter. Man kan nemt finde og gennemse kontrakter med et enkelt klik på computeren.

Man slipper for at gemme og opbevare en fysisk kontrakt – og dermed sparer du plads på kontoret og slipper for at have et fysisk arkiv. Rutinerne med håndtering af papir forsvinder, og det bliver nemmere at fremskaffe en bestemt kontrakt. For det meste er det nok at søge på ord og begreber, der indgår i kontrakten, udover selve leverandørnavnet. Systemet til kontrakthåndtering tilbyder typisk autorisationskontrol, så det er nemt at styre, hvem i organisationen, der har adgang til bestemte kontrakter.

Er du klar til næste skridt?

Lad en af ​​vores eksperter vise dig, hvad der passer til dine behov.