Lisätietoja Minimanista

Asiakas Minimani – kotimainen hypermarket-kauppaketju
Toimiala Vähittäiskauppa
Alue Suomi
ERP Dynamics 365 Business Central (ent. Microsoft Dynamics NAV)
Laskuja/vuosi 120 000
Työntekijöitä 400
Rillionin ratkaisu Ostolaskuautomaatio, sopimusten käsittely ja ostotilaustäsmäytys

Samaan aikaan kun ostolaskumäärät olivat muutenkin selvässä kasvussa, Minimani oli avaamassa Rovaniemelle uutta myymälää, joka toisi 20 000 uutta ostolaskua vuodessa käsiteltäväksi. Tämän vuoksi Minimani päätti hankkia uuden, nykyaikaisen ostolaskujärjestelmän, ja ratkaisuksi valikoitui Rillion Prime (ent. Palette). Se automatisoi ostolaskujen käsittelyn täsmäyttämällä suuret laskuvolyymit ja rivimäärät ostotilauksia vasten. Rillionin avulla laskujen käsittely on nyt keskitetty yhteen järjestelmään.

”Rillion Prime mahdollistaa sen, että voimme itse päättää itsellemme parhaat ja tehokkaimmat tavat käsitellä laskuja. Ratkaisun valinnassa tärkeää oli löytää hyvä nykyaikainen kokonaisuus ja suomenkieliset palvelut tarjoava toimittaja.”

Toimivan ostolaskuautomaation vaikutus ulottuu koko organisaatioon

Rillion Prime on tuonut Minimanille selkeitä hyötyjä: tehokkuus on kasvanut merkittävästi ja kustannukset ovat alentuneet.

“Aikana, jona olemme käyttäneet Rillion Primeä, ostolaskujemme määrä on lähes puolitoistakertaistunut, mutta samanaikaisesti ostolaskuja käsittelevien henkilöiden määrä on pienentynyt usealla henkilöllä. Ratkaisu on tehostanut huomattavasti laskujen käsittelyä etenkin taloushallinnossa, mutta myös muualla organisaatiossa. Tämä on helppo todeta faktojen pohjalta. Myös käyttäjien käyttökokemus on nyt huomattavasti paremmalla tasolla”, kertoo Petri Hangasluoma.

Rillion Primen vaikutus näkyy koko taloushallinnon tiimin arjessa:

”Talouden näkökulmasta hyöty on se, että laskujen käsittely on nyt paljon sujuvampaa ja Rillion Prime tarjoaa monenlaisia ominaisuuksia, mikä mahdollistaa toiminnan edelleen kehittämisen ja tehostamisen. Yksi iso asia laskujen käsittelyn sujumisen ja tehostumisen näkökulmasta on ollut se, että työroolit on voitu järjestää nyt työn sujumista ajatellen parhaalla mahdollisella tavalla”, kommentoi Teija Hautamäki, Minimanin kirjanpitopäällikkö.

Haluatko kuulla lisää?

Aloita ostolaskuautomaation nosto Rillionin kanssa!