Asiakastiedot

Asiakas Lindström Group
Toimiala Pesulat yrityksille ja julkiselle sektorille
ERP Microsoft Dynamics AX
Laskuja/vuosi 120 000
Työntekijöitä 4 000
Automatisoitu-
prosessi
Ostolaskujen käsittely, sopimukset, hankinnat ja ostotilaustäsmäytys

Ratkaisu

Lindström Group on yksi Euroopan johtavista tekstiilipalveluyrityksistä, joka kasvaa ja kansainvälistyy voimakkaasti. Lindström halusi yhtenäistää ostolaskuprosessiaan kansainvälisesti nykyaikaisella ratkaisulla, joka skaalautuu kasvun mukaan ja joka voidaan ottaa käyttöön useissa maissa. Raportointia haluttiin myös tehostaa, jotta yhtenäinen seuranta toimintamaiden välillä olisi mahdollisimman helppoa.

”Rillionin ratkaisun globaalin käyttöönoton myötä on implementoitu konsernin yhtenäinen tapa toimia eri maissa. Reaaliaikaisen seurannan ansiosta pystymme myös helposti seuraamaan suorituskykyä eri maiden välillä.”
Juho Häkkinen, Finance System Controller, Lindström Group

Globaalit prosessit

Rillionin ratkaisun avulla Lindström toteuttaa hallittua kasvua, jonka yhtenä tavoitteena on useiden eri toimintamaiden prosessien yhtenäinen linja. Ratkaisun skaalautuvuus kansainvälisellä tasolla mahdollistaa koko konsernin toimintatapojen yhtenäistämisen, sekä moninkertaistaa kustannustehokkuutta. “Globaalin ostolaskuratkaisun käyttöönoton myötä on implementoitu konsernin yhtenäinen toimintamalli. Tämä toimintamalli yhdessä Rillionin ratkaisun kanssa takaa sen, että koko hankinnasta maksuun -prosessi on tehokasta. Näin varmistamme myös, että prosessi noudattaa laatimaamme Group-tason politiikkaa laskujen tarkistuksessa sekä hyväksynnässä ennen maksuun lähtöä”, kertoo Juho Häkkinen, Lindströmin Finance System Controller.

Hallittua hankintaa

Lindströmin mukaan yrityksen menestyksen taustalla on vahvasti konseptiohjattu toiminta, joka varmistaa toiminnan laadun, yhdenmukaisen palvelun ja vastuullisuuden kaikissa toimintamaissa. Rillionin avulla Lindström yhtenäistää myös hankintaprosessejaan. Hankintamodulilla tuodaan epäsuorat hankinnat samaan ratkaisuun, joka tehostaa koko hankinnasta maksuun -prosessia, sekä parantaa hankinnan kontrollia kansainvälisesti. Hankintamodulin käyttöön siirtyy Suomen lisäksi aluksi kuusi muuta toimintamaata Lindströmin pesulatoiminnassa. Rillionin hankintamodulin käyttäjät Lindströmillä ovat kokeneet hankintaprosessin helpottuneen erityisesti verkkokauppaintegraation ansiosta.

Reaaliaikainen raportointi

Kansainvälistymisen ja laajenemisen myötä selkeän ja helposti toteutettavan raportoinnin merkitys on korostunut. Rillionin raportointityökalun avulla saadaan helppo näkyvyys erilaisiin suorituskykymittareihin läpi koko organisaation. Työkalu kokoaa yhteen näkymään keskeisimmät mittarit, joka tuo prosesseihin kontrollia, sekä ideoita toiminnan tehostamiseen.

“Reaaliaikaisen seurannan ansiosta pystymme helposti seuraamaan suorituskykyä eri maiden välillä. Näin tunnistamme helposti kehittämistä kaipaavat kohdat prosessin eri vaiheissa” Juho Häkkinen, Finance System Controller, Lindström

Haluatko kuulla lisää Rillionista?

Kerromme mielellämme lisää ratkaisuistamme, lisää yhteystietosi alle ja otamme sinuun pian yhteyttä: