Lindström ville standardisera sin leverantörsreskontraprocess globalt med en modern EFH- lösning. Valet av mjukvaruleverantör föll på Rillion och fakturahanteringslösningen implementerades i 13 länder. I nästa steg skall Rillion även användas för inköp.

Utmaningen

Lindström Group är ett av de största textiltjänstföretagen i Europa, som växer kraftigt på den globala marknaden. Lindström ville standardisera sin leverantörsreskontraprocess globalt med en modern lösning, som går att skala upp i takt med tillväxten och kan rullas ut i flera länder. Företaget ville också få bättre funktionalitet för rapportering, så att resultat mellan olika länder skulle kunna jämföras på ett rättvisande sätt.

Integration

Lindström Group har redan implementerat Rillions fakturahanteringslösning i 13 länder, och lösningen kommer att även att rullas ut i Tyskland, Kroatien och Polen innan den lanseras globalt. Koncernen kommer också att utöka användningen av Rillions lösning för hantering av inköp. Inköpsmodulen kommer inledningsvis att rullas ut i sex länder, utöver hemmamarknaden Finland.

Kundinformation

Kund

Lindström Group

Bransch

Textilindustrin

Område

Finland

Affärssystem

Microsoft Dynamics AX

Fakturor/år

120000

Anställda

4000

Automatisering

Fakturahantering, hantering av kontrakt, inköpsorder och PO-matchning.

”I samband med att vi införde Rillions lösning fick vi ett enhetligt arbetssätt i olika länder inom koncernen. Tack vare verktyget med rapportering i realtid kan vi nu enkelt mäta resultat mellan länderna.”

Rapportering i realtid

Att uppnå tydlig och enkel rapportering är en viktig del av företagets globala tillväxtstrategi. Rillions rapporteringsverktyg ger enkel insyn i olika KPI:er i hela organisationen. Verktyget samlar alla viktiga resultatindikatorer på en dashboard, vilket förbättrar processkontrollen samtidigt som det inspirerar till idéer för förbättringar.

”Rapportering i realtid gör det möjligt för oss att enkelt följa upp effektivitet i arbetsprocesserna mellan olika länder. Detta hjälper oss att identifiera specifika delar av processen som behöver utvecklas ytterligare.”

Vill du veta mer om Rillion?

Berätta för oss om era utmaningar, så hittar vi en lösning för din verksamhet.