Purchase to Pay

Hanterar du ett stort antal leverantörsfakturor per månad? Vi vet att din tid är dyrbar, därför automatiserar vi företagets alla flöden för fakturor, avtal, inköpsordrar och utlägg inom purchase-to-pay, även känt som procure-to-pay (P2P). Upptäck fördelarna med Rillions molnbaserade lösning för purchase to pay/procure to pay.

Vad är purchase to pay/procure to pay?

Purchase to pay/procure to pay är processen att integrera inköps- och AP-system för att öka effektiviteten av ett företags inköpsprocesser. Den existerar inom en större inköpsprocess och involverar fyra steg:

 • Val av varor och tjänster
 • Genomdriva efterlevnad och ordning
 • Mottagning och leveransbekräftelse
 • Fakturering och betalning

Lär känna purchase to pay

Smart & flexibelt

 • Automatiserad process från inköp till betalning
 • Flexibla attestflöden
 • Avancerad fakturamatchning
 • Kontering med AI-stöd
 • Skalbart för växande företag

Översikt & kontroll

 • Översikt över alla fakturor oavsett status
 • Upptäck flaskhalsar innan de uppstår
 • Alla fakturor blir sökbara i ett klick
 • Full överblick över kostnader och leverantörer

Användarvänligt

 • Bekväm molntjänst
 • Åtkomst när som helst, var som helst
 • Attestera fakturor direkt i mail eller mobil
 • Integration till många affärs- och inköpssystem

Lägre kostnader med system för purchase-to-pay

Det är en stor fördel att granska och attestera inköpsordern i en procure to pay process, istället för att invänta och godkänna köpet först när fakturan kommer. Då är det oftast för sent att undvika kostnaden. Med ett användarvänligt system för purchase to pay styr du inköpen mot utvalda leverantörer, vilket sänker såväl kostnader som nedlagd tid för inköpsprocessen. Samtidigt minskar administrationen för inköpsavdelningen som istället kan lägga sin tid på att förhandla fram bra avtal och rabatter.

Minska dina kostnader med Rillion
Automatisera procure-to-pay med Rillion

Procure-to-pay process – helt automatiserat

Med en komplett lösning går det att automatisera företagets olika purchase to pay processer från inköp till betalning för fakturor, avtal, inköpsordrar och utlägg. För varje moment som automatiseras höjs effektiviteten vilket bidrar till ökad kontroll och lönsamhet. Vi hjälper dig på vägen mot full automation inom din procure-to-pay process så att du framöver bara behöver lägga tid på de avvikelser som uppstår.

Bättre efterlevnad med digital inköpsprocess

Digitalisering av inköpsprocesser med procure to pay software kan stärka efterlevnad och kontroll bland leverantörer, kontrakt, regulationer, köpare och AP-avdelningar. Purchase to pay system hjälper organisationer att köpa från prioriterade leverantörer till förhandlade priser utan något manuellt arbete. Med en purchase to pay automation kan företag:

 1. Aktivt kontrollera och förbättra utgifter
 2. Konsolidera de flesta manuella processerna för att minimera fel och misstag
 3. Effektivisera katalog- och produkthantering för att spara tid och frigöra resurser
 4. Snabbt godkänna nya leverantörer
 5. Uppnå kostnadsbesparingar för att maximera värdet av inköpsförhandlingar
Effektivisera din digital inköpsprocess med Rillion

Fördelar med purchase to pay

Bättre överblick + kontroll = Ökad lönsamhet

Med Rillions procure-to-pay lösning får du komplett insikt i och kontroll över samtliga processer. Varje moment blir enkelt att noggrant observera för att identifiera avvikelser i fakturahanteringen, bedrägerier såväl som förbättringspotentialer i processerna. Vår procure-to-pay lösning ger dig en helhetssyn över dina leverantörer och kostnader från en enda centraliserad plats för att möjliggöra strategiskt beslutsfattande. Med tillgång till data och en tydlig insikt i företagskostnader är du i en bättre position att kontrollera dina kostnader, minimera risker och bättre hantera hela leveranskedjan.

Fördelar med Rillions Purchase-to-pay lösning

Automatisera fakturahanteringen maximalt i din purchase to pay process genom att låta systemet matcha fakturor mot inköpsordrar eller kontrakt. Hantera endast avvikelserna och få tid över till mer kvalificerat arbete.

Med rätt procure -to- pay system blir det enklare för både chefer och medarbetare att hantera inköp, fakturor och utlägg. Samtidigt minskar det administrationen av inköp och faktura på ekonomi- och inköpsavdelningar.

När hela purchase to pay processen automatiseras blir det enklare att köpa rätt vara, från rätt leverantör till rätt pris. Attestera inköpsordern istället för fakturan och få full kostnadskontroll innan köpet sker!

När hela purchase to pay processen automatiseras blir det enklare att köpa rätt vara, från rätt leverantör till rätt pris. Attestera inköpsordern istället för fakturan och få full kostnadskontroll innan köpet sker!

Purchase to pay - Rillion

Säkerhet

Rillion – Betrodd av banker

Rillion är betrodd av banker och finansiella institutioner i USA och Europa. Ackrediteringar inkluderar SOC1, SOC2, HIPAA, GDPR och PEPPOL.

 • Global lösning för flera affärssystem, länder, valutor och skatteregler
 • Obegränsat antal användare – inga licenskostnader för användare
 • Säker efterlevnadskontroll och minimal IT-inblandning
SOC 1 Report (System and Organization Controls Report)
The Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
SOC 2

Kundberättelser

Läs mer om purchase to pay

– Under vår snabba tillväxt hade vi flera projekt som pågick samtidigt. Därför var det helt avgörande att kunna hantera både inköp och leverantörsfakturor i en och samma lösning.

Våra kundcase

Implementation

Vi är måna om att lösa era problem och göra ert jobb enklare med våra lösningar för elektronisk fakturahantering. Implementationen av Rillion One och Rillion Prime kan variera beroende på vilka funktioner ni väljer och vilket affärssystem ni har.

Kontakta en av våra experter idag för att boka en demo. Som alltid är vi med dig vid varje steg på vägen.

Sömnlös integration med ert affärs- eller ekonomisystem

Rillions lösningar fungerar med hundratals olika affärs- och ekonomisystem.

Vanliga frågor – Purchase to pay

Du sparar tid för i varje steg av fakturaflödet. Ingen mer manuell registrering av fakturainformation (tolkningen sköter det åt dig, eller ännu bättre e-fakturor). Du får snabbt ut fakturan på attest i ett förbestämt attestflöde med automatisk kontering. Fakturor kan attesteras på dator, telefon eller padda. Alla fakturor är sökbara oavsett var i processen de är, även betalda och arkiverade fakturor så inga fler pärmar att leta i. Inte heller lika många frågor från organisationen då alla som hanterat en faktura har tillgång till den, inte bara ekonomiavdelningen. Kort och gott, det finns tidsvinster i alla moment.

Vi erbjuder dessutom funktionalitet för kontrakts- och inköpsordermatchning och helt automatisk kontering med hjälp av AI. Det tar så klart tidsbesparingen till nästa nivå.

Det beror på vilken av våra lösningar ni väljer, hur komplexa fakturaprocesser ni har och vilket eller vilka affärssystem som lösningen skall integreras mot. Vårt rekord ligger på 13 minuter, men det kan även ta månader beroende på dina behov och val av lösning.

För små till medelstora företag med ett ekonomisystem, som inte är i behov av avancerad PO-matchning eller funktionalitet för inköp/rekvisitioner, är ledtiden från beställning till leverans ca 2-3 veckor. Implementationen innebär inget arbete för dig som beställare men onboarding och utbildning tar ca 2 timmar.

Ja, support ingår. Du kan välja olika omfattning av support vid avtalsskrivning. Vi erbjuder support på alla nordiska språk samt engelska.

Kom igång!

Purchase to pay är tillgängligt för följande produkter

Skalbar lösning

Rillion Prime

Elektronisk fakturahantering och purchase-to-pay för organisationer med höga krav på automatisering

 • Fakturatolkning
 • E-faktura
 • Elektronisk fakturahantering
 • Attestera fakturor
 • AI-kontering
 • Fakturamatchning
 • Avtalshantering
 • Dokumenthantering
 • Purchase to pay
 • Analys och rapportering
 • Sömlös integration till ditt affärssystem

Rillion – Vår uppgift är att göra ditt arbete lättare

 • Vi är experter med över 30 års erfarenhet i branschen

 • Betrodd av kunder i över 50 länder

 • 96% av Rillions kunder anser att plattformen uppfyller förväntningarna

 • 95% anser att Rillion är en lönsam investering

Ta reda på själv hur vi kan göra ditt jobb enklare!

Vill du prova Rillion?

Boka en kostnadsfri demo så att vi kan förstå dina behov och erbjuda dig den bästa lösningen.