Smart fakturahantering för Visma Control

Visma Control tillsammans med Rillions EFH-lösning innebär en rad fördelar på olika nivåer. Det effektiviserar verksamhetens avtals- och fakturahantering och skapar ett automatiskt, flexibelt och intelligent arbetsflöde. Låt oss berätta hur det fungerar!

Fakturaautomatisering för Visma Control - Rillion
Fakturahantering för Visma Control - Rillion

Vad kan Rillion göra för er fakturahantering?

 • Samla alla leverantörsfakturor på ett ställe
 • Eliminera manuell dataregistrering
 • Digitalisera era attestflöden
 • Attestera fakturor online – i mobil eller mail
 • Digitalt fakturaarkiv med enkel sökfunktion
 • Smidig dataöverföring med standardintegration till Visma Control
 • Obegränsat antal användare ingår
Rillion fakturahantering integreras till Visma Control

Integrationen till Visma Control

1. Fakturainformation tas emot i Rillion genom tolkning av scannade pappersfakturor, PDFer som mottas via e-mail eller e-faktura

2. Rillion effektiviserar arbetsflödet från fakturans ankomst tills dess att den är konterad och attesterad

3. Slutgodkända fakturor förs automatiskt över till Visma Control – helt utan manuell handpåläggning

Om Rillion

Med Rillion får du en enkel och smidig hantering av leverantörsfakturorna. Vår lösning automatiserar skanning och tolkning av fakturorna, kontering och attestflöden.

Fakturorna skannas och tolkas

Välj mellan att skanna själv eller ställa om fakturaadressen till vår skanningscentral. Fakturan kommer in i Rillion tolkad och klar för hantering.

Masterdata från Visma Control

Data som behövs för fakturahanteringen hämtas automatiskt från ekonomisystemet, t.ex. leverantörer, kontoplan och valutor.

Attestera fakturor online

Attestanter kan enkelt granska och godkänna fakturor på dator, mobil eller i ett mail.

Sömlös integration

När fakturan är konterad och attesterad i Rillion förs den över till Visma Control – klar för betalning.

Ta emot och tolka fakturor i Rillion

Ta emot fakturor

Det finns tre olika sätt för Rillion att hämta in leverantörsfakturor. Scanning via skanningscentral (fakturascanning), tolkning i molnet och e-faktura. Har ni redan en befintlig fakturaadress? Vi hjälper er att behålla den för att underlätta både för er och leverantörerna.

Fakturahantering i Rillion

Allt arbete med leverantörsreskontra som du normalt utför i Visma Control kan du utföra i Rillion. Förutom att fakturorna blir bokförda på rätt konto, projekt och kostnadsställe kan du bland annat göra periodiseringen direkt i Rillion och välja i vilken period fakturorna ska kostnadsföras.

Elektronisk fakturahantering med Rillion
Fakturatolkning för Visma Control - Rillion

Enklare kontering med AI

För att göra konteringen så smidig som möjligt finns det en mängd sätt att automatisera arbetet. Rillions lösning använder artificiell intelligens för automatiserade konteringsförslag. Då går arbetet fortare och felkonteringarna blir färre.

Lättillgängligt digitalt arkiv

Slutgodkända fakturor förs automatiskt över till Visma Control för betalning och bokföring. Information om betalningsdag förs tillbaka till Rillion via systemintegrationen. Alla fakturor förblir sökbara i Rillions digitala fakturaarkiv. Det underlättar vid kommande revision.

Elektronisk Fakturahantering för Visma Control - Rillion

Mer om integrationen till Visma Control

Hämtas från Visma Control

 • Leverantörsregister
 • Kontoplan
 • Projekt
 • Kostnadsställen
 • Momskoder

Hämtas från Rillion

 • Fullständig bokföring av fakturan
 • Fakturabild
 • Periodiseringar
 • Omvänd moms
 • Fastighetsmoms

När fakturan är färdigbehandlad förs den över till Visma Control för betalning och definitivbokning.

Nyfiken på vad våra kunder säger?

Camilla Fredriksson

"Vi uppskattar framförallt att vi fått vara delaktiga i de ändringar och uppdateringar som gjorts i systemet och nu idag har vi varit användare i 14 år!"

Camilla Fredriksson | Markbygg Anläggning

Björn Axén hårmodell

"Tack vare kontrollen i attestflödet och precisionen i Rillion (f.d. Centsoft) ger i bokföringen har antalet fel minskat markant och vi sparar mycket tid."

Johan Asperyd | Björn Axén

Adrian Galvin

"Vad Rillion (f.d. Centsoft) erbjuder är perfekt för mina behov. Systemet och har alla verktyg jag behöver för leverantörsfakturahantering och ett smidigt attestflöde för mina projektledare och leverantörer."

Adrian Galvin | VMG Construction

Hanna Rexhammar

"Vi jobbar endast med de absolut modernaste systemen och målet är att alltid ligga i framkant vad gäller tekniklösningar."

Hanna Rexhammar | Deskjockeys

Mattias Ryglert

"Systemet är intuitivt, kunden förstår snabbt vad de ska göra."

Mattias Ryglert | Brain Accounting

Vill du prova Rillion?

Berätta om era utmaningar så hittar vi en lösning som passar er verksamhet.