Analys och rapportering

Upptäck vårt nya verktyg Rillion Analytics!

Skulle du vilja få nya insikter och kunna simulera framtida kostnader, kassaflöde och risk inom leverantörsledet? Och även mäta verksamheten mot tydliga nyckeltal för automatisering av AP-processer?

Då är detta verktyget för dig!

Upptäck Rillion Analytics

Med Rillion Analytics får du real-tids-rapporter som är relevanta för hela ekonomiavdelningen, men även för Business Controllers, ledningsgrupp och linjechefer.

Med våra nya affärsdrivna rapporter kan du fatta datadrivna beslut som gynnar hela organisationen. Rillion Analytics låter dig dela data mellan team, vilket säkerställer att det bara finns en rapport och en sanning.

Upptäck Analytics för Rillion Prime

Förbättra affären med datadrivna beslut

Sedan tidigare erbjuder Rillion flera bra rapporter för leverantörsreskontra. Nu lägger vi till rapporter som ger värdefulla insikter för hela din verksamhet. I Rillion Analytics finns rapporter för controllers, linjechefer, ekonomichefer, kassaansvariga och inköpschefer.

Se några exempel nedan:

Nyckeltal för automation

Nyckeltal för automation

Se andelen “touchles invoices” och er genomsnittliga hanteringstid för leverantörsfakturor. Följ upp kvaliteten av ert konteringsarbete, attestering och andel fakturor som överensstämmer mot order.

Spendanalys

Spendanalys

Förutse kostnader i realtid och dela informationen med ditt team och ledningsgrupp. Se fördelen I att det finns en gemensam rapport – och en gemensam sanning.

Kassaflödesrapport

Kassaflödesanalys

Följ prognostiserat kassaflöde dag för dag och simluera framtida scenarier.

Betalningsdagar

Betalningsdagar

Ett starkt kassaflöde ger verksamheten en fördel gentemot konkurrenter. Den här rapporten ger svar på hur väl ni förhandlat betalningsvillkor med era leverantörer – och hur väl de efterlevs.

Leverantörsrisk

Leverantörsrisk

Få överblick över var dina leverantörer finns lokaliserade geografiskt och simulera din leverantörsrisk genom att filtrera på leverantörer, konto eller regioner.

Få värdefulla insikter

Rillion Analytics är en tilläggsfunktion i Rillion Prime som ger dig möjlighet att identifiera potential för ytterligare automatisering av AP-processer, optimering av betalningsflöden och prognostisering av kassaflöde.

Optimera era attestflöden och ta enkelt fram underlag för ditt nästa möte med leverantörer, med hjälp av leverantörsdata från Rillion Analytics. Med integrerade rapporter hittar du snabbt transaktionsdata och fakturor, i få klick.

Få värdefulla insikter med Analytics för Rillion Prime
Fördelar med Analytics för Rillion Prime

Fördelar med Rillion Analytics

  • Minska kostnaderna för att ta fram rapporter (kostnadsbesparing)
  • Öka effektiviteten – teamet behöver inte längre vänta på rapporter (tidsbesparing)
  • Business Intelligence stärker teamet och ökar tillfredsställelsen bland medarbetare
  • Datasäkerhet och efterlevnad förbättras

Vänta inte – börja använda Rillion Analytics idag och få nya och värdefulla insikter!

Experter på elektronisk fakturahantering

Efter snart 30 år i branschen skulle många kallas oss nördar. Vi kallar oss experter. Tillsammans med våra kunder driver vi utvecklingen framåt genom att alltid vara lyhörda för vad våra kunder behöver och vilka problem de försöker lösa. Oavsett om det gäller fakturatolkning, attestflöden, fakturamatchning eller budgetering och analys, strävar vi efter så hög automatiseringsgrad som möjligt.
Vi älskar att fördjupa oss i komplexa processer som rör fakturahantering – och att förenkla dem så att våra kunder tycker att det är roligare på jobbet.

Välkomna till Rillion, låt oss bli experter tillsammans!

Är du redo för något nytt?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har så hittar vi en lösning som passar er verksamhet.