Elektronisk fakturahantering

Framtidens fakturahantering är här! Automatisera leverantörsfakturorna med Rillion, så får du bättre kontroll, snabbare flöden och minskad manuell hantering. Här beskriver vi hur en modern lösning för elektronisk fakturahantering (EFH) fungerar och vilka effektivitetsvinster den ger.

Vad är elektronisk fakturahantering (EFH)?

Elektronisk fakturahantering (EFH) är en digital process för att hantera fakturor. Det innebär att pappersfakturor omvandlas till digitala format för effektivare bearbetning och arkivering. Processen inkluderar mottagning, automatisk tolkning, godkännande och betalning av fakturor, samt digital arkivering för enkel åtkomst och sökbarhet. EFH minskar manuellt arbete och förbättrar noggrannheten i hanteringen av fakturor.

Den ultimata guiden till elektronisk fakturahantering - Rillion

Den ultimata EFH-guiden

I den här guiden har vi samlat all information du behöver när du ska köpa in ett nytt system för elektronisk fakturahantering, även kallat EFH-system.

Lär känna elektronisk fakturahantering (EFH)

Smart & flexibelt

 • Automatiserad fakturatolkning
 • Flexibla attestflöden
 • AI-driven kontering
 • Matchning mot order och avtal
 • Skalbart för växande organisationer

Kontroll & överblick

 • Full överblick över alla fakturor
 • Kommunikation inom plattformen
 • Fullständig spårbarhet
 • Systemstöd för efterlevnad
 • Smart sökfunktion

Intuitivt & lätt att använda

 • Användarvänligt gränssnitt
 • Enkelt och intuitivt för attestanter
 • Access från dator, surfplatta och mobil
 • Bekväm molntjänst

Enklare att ta emot fakturor med elektronisk fakturahantering

Enklare att ta emot fakturor med elektronisk fakturahantering

För att få in fakturan i flödet kan du välja mellan tre alternativ:

Du ber dina leverantörer skicka både pappers- och PDF-fakturor till en ny fakturaadress som du får från oss. Vi postöppnar, skannar, tolkar och ser till att du får in dem i ditt fakturasystem för elektronisk fakturahantering, där du sedan konterar och attesterar fakturan.

Pappersfakturor skannar du själv medan mailade PDF-fakturor går direkt vidare till tolkning. Informationen på fakturorna tolkas automatiskt och skickas över till Rillion. Med elektronisk fakturahantering kan du be dina leverantörer maila PDF-fakturor direkt till en e-postadress och på så sätt slippa all post- och pappershantering.

Som komplement till ovanstående kan du också ta emot EDI-fakturor vår lösning för digital fakturahantering. Vi samarbetar med Pagero där du ser vilka leverantörer som kan skicka EDI-fakturor och kan automatiskt ställa om från pappersfaktura till e-faktura.

Processen för digital fakturahantering

Inkommande fakturor tolkas automatiskt. Fakturadata extraheras med hjälp av OCR- och AI-teknologi, oavsett om formatet är papper eller PDF, XML, Word eller annat format. Mjukvaran som tolkar kategoriserar fakturan baserat på leverantör eller referens. All data lagras i fördefinierade fält: leverantörsdata, referens, belopp och moms. Rillions fakturahanteringssystem föreslår ett attestflöde baserat på leverantörsreferens eller fördefinerade regler.

När det finns fakturor att godkänna får attestanten ett mail. Attestanter loggar in i Rillion från sin dator, mobil eller surfplatta. Attestanter kan även kontera (vid behov) och justera befintligt konteringsförslag. Om fakturan hamnat hos fel attestant, är det enkelt att lägga till personer i attestflödet och lägga till en kommentar som sparas och följer med fakturan. Attestflödet är flexibelt och kan anpassas till din organisation.  En faktura går att dela upp på flera konteringsrader och kan skickas till olika personer. Rätt person får på så sätt åtkomst att attestera sin del. Alla fakturor kan attesteras online – via dator eller direkt i mobilen!

Med inbyggd logik matchar Rillions fakturahanteringssystem information på fakturan (t.ex. referens) mot dina attestvägar så att fakturorna snabbt och enkelt attesteras och godkänns av rätt personer i din organisation. För att underlätta ytterligare kan du använda AI för automatisk kontering. Allra smidigast är de fakturor som kan matchas mot en inköpsorder, rekvisition eller kontrakt och inte behöver attesteras alls – utan går direkt till betalning.

En stor del av konteringsarbetet går att automatisera med hjälp av Rillion. Det går att sätta upp mallar och regelverk för hur fakturor skall konteras, baserat på leverantör, referens eller produkt/tjänstekategori. Om ni använder vår automstiska fakturamatchning ärver fakturan kontering från underliggande order eller avtal. För omkostnadsfakturor kan konteringsarbetet automatiseras med hjälp av vår integrerade AI-motor.

Attesterade fakturor överförs automatiskt till ditt ERP/bokföringssystem för betalning och bokföring. När betalningen genomförts förs betalningsdata tillbaka till Rillion där fakturan förblir sökbar.

Integration mellan fakturasystem och ekonomisystem

Rillion är helt integrerat mot ditt befintliga ekonomisystem, vilket innebär att allt du gör i Rillion automatiskt överförs till ekonomisystemet utan manuell arbete.

Vi hämtar också automatiskt inställningar från ekonomisystemet för de register som behövs för att kunna bokföra en faktura, som t.ex. leverantörsregister, kontoplan och valutor.

Fakturan betalas från ekonomisystemet
När fakturan sedan är konterad och klar i Rillion så förs den över till ekonomisystemet för betalning.

Rillions system för fakturahantering integreras till ditt ekonomisystem
Användarvänligt system för elektronisk fakturahantering

Användarvänligt system

Det går snabbt att komma igång och arbeta i våra lösningar för leverantörsfakturahantering. Användargränssnittet är intuitivt och det är enkelt att förstå hur man ska göra för att kontera och godkänna en faktura. Detta är extra viktigt eftersom många olika funktioner och roller inom företaget kommer att använda vårt EFH-system. I Rillion kan du logga in var du än befinner dig – från dator, surfplatta eller mobil. Att kunna granska och attestera fakturor direkt i mobilen är så klart en stor fördel som uppskattas av många.

Fördelar med elektronisk fakturahantering (EFH)

Fakturahanteringssystem med många fördelar

När man inför ett digitalt system för elektronisk fakturahantering minskar hanteringstiden samtidigt som kontrollen över hela processen ökar. Risken att fakturor kommer bort minimeras och hela flödet från mottagande, via kontering och attest, till betalning går betydligt snabbare. Försenade betalningar och påminnelseavgifter blir ett minne blott med elektronisk fakturahantering. Alla fakturor är enkelt sökbara och du kan alltid se exakt var inom organisationen de befinner sig och vilken status de har.

Spar tid med fakturahantering från Rillion

Spar tid

Med vårt fakturahanteringssystem blir dina processer snabbare och mer effektiva. Rillion eliminerar många manuella arbetsuppgifter – inmatning av fakturadata, attesteringsflöden och fakturamatchning kan systemet sköta åt dig. Kort sagt: hanteringstiden per faktura minskar.

Sänk kostnaderna med fakturahantering från Rillion

Minskar kostnader

Automatiserad fakturahantering minskar hanteringskostnaden genom att eliminera manuella arbetsuppgifter. Ni slipper hantera lagring/arkivering – det sker digitalt och ingår i molntjänsten. Fakturadubbletter upptäcks av systemet som även kan flagga upp misstänkta fakturor – vilket minimerar risken att ni betalar bluffakturor.

Eliminera manuella fel i bokföringen med Rillion

Förbättrar noggrannhet

Antal fel genererade av ”den mänskliga faktorn” minskas, vilket ger dig ett mer kvalitativt dataunderlag. Genom att matcha fakturorna mot PO, avtal och leveransbekräftelser tidigt i processen kan felaktiga betalningar upptäckas innan de hinner godkännas.

Öka kontrollen med elektronisk fakturahantering från Rillion

Ökar kontroll

Digital fakturahantering gör det möjligt att se hela fakturaflödet i realtid samtidigt som du får tillgång till ett digitalt fakturaarkiv. Såväl nya som gamla fakturor blir enkelt sökbara i ett klick. All information finns sparad på ett ställe, när fakturan ankom, vem som hanterade den, vem som attesterade den osv. Eventuell kommunikation kring fakturan sparas inom plattformen.

Bli mer effektiv med elektronisk fakturahantering från Rillion

Höjer effektiviteten

Genom att automatisera din hantering av leverantörsfakturor förenklas och effektiviseras attestflödet. Tiden från fakturaregistrering till godkännande kortas ner. På så sätt undviker ni sena betalningar. Systemet hjälper er också att upptäcka potentiella flaskhalsar innan du uppstår, då du hela tiden kan se var en faktura är i flödet – och vilken status den har.

Få en högre nivå av efterlevnad med Rillion fakturahantering

Ökar efterlevnad

Efterlevnadsregler är inbyggda i Rillion, vilket hjälper er att följa lagkrav och interna attestregelverk.

Säkerhet

Rillion – Betrodd av banker

Rillion är betrodd av banker och finansiella institutioner i USA och Europa. Ackrediteringar inkluderar SOC1, SOC2, HIPAA, GDPR och PEPPOL.

 • Global lösning för flera affärssystem, länder, valutor och skatteregler
 • Obegränsat antal användare – inga licenskostnader för användare
 • Säker efterlevnadskontroll och minimal IT-inblandning
SOC 1 Report (System and Organization Controls Report)
The Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
SOC 2

Kundberättelser

Läs mer om elektronisk fakturahantering (EFH)

”Företaget har under de här åren även bytt affärssystem vilket gick smidigt då fakturaprocessen redan var etablerad och Rillion enkelt integrerades mot det nya systemet. Vi sparar definitivt mer än det kostar.”

Våra kundcase

Implementation

Vi är måna om att lösa era problem och göra ert jobb enklare med våra lösningar för elektronisk fakturahantering. Implementationen av Rillion One och Rillion Prime kan variera beroende på vilka funktioner ni väljer och vilket affärssystem ni har.

Kontakta en av våra experter idag för att boka en demo. Som alltid är vi med dig vid varje steg på vägen.

Sömlös integration med ert affärs- eller ekonomisystem

Rillions lösningar fungerar med hundratals olika affärs- och ekonomisystem.

Vanliga frågor – Elektronisk fakturahantering

Hantering av leverantörsfakturor är ett tidskrävande arbete där många detaljer behöver kontrolleras och godkännas, ibland av flera personer. Hanteringskostnaden utgörs till stor del av den tid som personalresurser lägger på att kontrollera, processa och slutligen betala fakturorna. För de flesta organisationer blir det billigare att investera i ett system som automatiserar hela eller delar av fakturahanteringen. Hanteringskostnaden per faktura skiljer sig mellan olika företag och organisationer – och beror bl.a. på total fakturavolym, vilken sorts fakturor man processar och vilket systemstöd man har tillgång till. En försiktigt estimering är att det vid helt manuell hantering kostar ca 100 kr/faktura medan en digital faktura där de manuella momenten automatiserats av ett system kan kosta ner till 5 kr/faktura (men inom båda grupperna finns stora variationer).

Fakturahantering avser den process där en inkommande leverantörsfaktura registreras, granskas, konteras, attesteras och slutligen betalas. Idag finns mjukvarustöd för att digitalisera hela denna hantering och de allra flesta företag i Sverige har redan implementerat en programvara för elektronisk fakturahantering (EFH). Elektronisk fakturahantering spar mycket tid för ekonomiavdelningen genom eliminering av en lång rad manuella och rutinartade arbetsmoment.

Hanteringstiden för varje faktura minskar, vilket spar massor av tid på ekonomiavdelningen. Med en digital och automatiserad process, får ni ökad kontroll, bättre översikt och det blir färre manuella misstag. Vilket i sin tur ger högre kvalitet på den finansiella rapporteringen.

Kom igång!

Elektronisk fakturahantering (EFH) är tillgängligt för följande produkter

Kom igång snabbt

Rillion One

Automatiserad hantering av leverantörsfakturor för företag som vill komma igång snabbt.

 • Fakturaskanning
 • E-faktura
 • Elektronisk fakturahantering
 • Attestera fakturor
 • AI-kontering
 • Fakturasök
 • Analys och rapportering
 • Sömlös integration till ditt affärssystem

Skalbar lösning

Rillion Prime

Elektronisk fakturahantering och purchase-to-pay för organisationer med höga krav på automatisering

 • Fakturatolkning
 • E-faktura
 • Elektronisk fakturahantering
 • Attestera fakturor
 • AI-kontering
 • Fakturamatchning
 • Avtalshantering
 • Dokumenthantering
 • Purchase to pay
 • Analys och rapportering
 • Sömlös integration till ditt affärssystem

Rillion – Vår uppgift är att göra ditt arbete lättare

 • Vi är experter med över 30 års erfarenhet i branschen

 • Betrodd av kunder i över 50 länder

 • 96% av Rillions kunder anser att plattformen uppfyller förväntningarna

 • 95% anser att Rillion är en lönsam investering

Ta reda på själv hur vi kan göra ditt jobb enklare!

Vill du prova Rillion?

Boka en kostnadsfri demo så att vi kan förstå dina behov och erbjuda dig den bästa lösningen.