fbpx

Framtidens fakturahantering är här! Automatisera leverantörsfakturorna med Rillion, så får du bättre kontroll, snabbare flöden och minskad manuell hantering. Här beskriver vi hur en modern lösning för elektronisk fakturahantering (EFH) fungerar och vilka effektivitetsvinster den ger.

Boka en demo Se video
Enklare att ta emot fakturor med elektronisk fakturahantering

Enklare att ta emot fakturor med elektronisk fakturahantering

För att få in fakturan i flödet kan du välja mellan tre alternativ:

Du ber dina leverantörer skicka både pappers- och PDF-fakturor till en ny fakturaadress som du får från oss. Vi postöppnar, skannar, tolkar och ser till att du får in dem i ditt fakturasystem för elektronisk fakturahantering, där du sedan konterar och attesterar fakturan.

Pappersfakturor skannar du själv medan mailade PDF-fakturor går direkt vidare till tolkning. Informationen på fakturorna tolkas automatiskt och skickas över till Rillion. Med elektronisk fakturahantering kan du be dina leverantörer maila PDF-fakturor direkt till en e-postadress och på så sätt slippa all post- och pappershantering.

Som komplement till ovanstående kan du också ta emot EDI-fakturor vår lösning för digital fakturahantering. Vi samarbetar med Pagero där du ser vilka leverantörer som kan skicka EDI-fakturor och kan automatiskt ställa om från pappersfaktura till e-faktura.

Processen för digital fakturahantering

Med inbyggd logik matchar Rillion information på fakturan (t.ex. referens) mot dina attestvägar så att fakturorna snabbt och enkelt attesteras och godkänns av rätt personer i din organisation. För att underlätta ytterligare kan du använda AI eller sätta regler för automatisk kontering. Allra smidigast är de fakturor som kan matchas mot en inköpsorder, rekvisition eller kontrakt och inte behöver attesteras utan går direkt till betalning.

Attestanter loggar in i Rillion från sin dator, smartphone eller surfplatta för att godkänna och i de fall det behövs kontera fakturan. Du kan matcha fakturan mot leverantör, föreslå konterering och attestflöde. Systemet anpassas till din attestrutin och fakturan går att dela upp på flera konteringsrader och kan skickas till olika personer. Rätt personer får på så sätt åtkomst till att attestera online via vår molnbaserade fakturahantering, via sin webbläsare eller mobil var de än befinner sig.

En stor del av konteringsarbetet går att automatisera med digital fakturahantering. Vi kan läsa av informationen på din faktura och presentera förslag på konteringar som ni sedan godkänner eller ändrar på – om det behövs. Med hjälp av Artificiell Intelligens automatiseras en stor del av konteringsarbetet.

Det är enkelt att följa status på fakturorna och att få ut olika typer av rapporter. Eftersom alla fakturor sparas digitalt är de också sökbara i Rillion, även när de är bokförda och betalda.

Rillions system för fakturahantering integreras till ditt ekonomisystem

Integration mellan fakturasystem och ekonomisystem

Rillion är helt integrerat mot ditt befintliga ekonomisystem, vilket innebär att allt du gör i Rillion automatiskt överförs till ekonomisystemet utan manuell arbete.

Vi hämtar också automatiskt inställningar från ekonomisystemet för de register som behövs för att kunna bokföra en faktura, som t.ex. leverantörsregister, kontoplan och valutor.

Fakturan betalas från ekonomisystemet
När fakturan sedan är konterad och klar i Rillion så förs den över till ekonomisystemet för betalning.

Fakturahanteringssystem med många fördelar

När man inför ett digitalt system för elektronisk fakturahantering minskar hanteringstiden samtidigt som kontrollen över hela processen ökar. Risken att fakturor kommer bort minimeras och hela flödet från mottagande, via kontering och attest, till betalning går betydligt snabbare. Försenade betalningar och påminnelseavgifter blir ett minne blott med elektronisk fakturahantering. Alla fakturor är enkelt sökbara och du kan alltid se exakt var inom organisationen de befinner sig och vilken status de har.

Fakturahanteringssystem från Rillion
Användarvänligt system för elektronisk fakturahantering

Användarvänligt system

Det går snabbt att komma igång och arbeta i våra lösningar för leverantörsfakturahantering. Användargränssnittet är intuitivt och det är enkelt att förstå hur man ska göra för att kontera och godkänna en faktura. Detta är extra viktigt eftersom många olika funktioner och roller inom företaget kommer att använda vårt EFH-system. I Rillion kan du logga in var du än befinner dig – från dator, surfplatta eller mobil. Att kunna granska och attestera fakturor direkt i mobilen är så klart en stor fördel som uppskattas av många.

Hantering av leverantörsfakturor är ett tidskrävande arbete där många detaljer behöver kontrolleras och godkännas, ibland av flera personer. Hanteringskostnaden utgörs till stor del av den tid som personalresurser lägger på att kontrollera, processa och slutligen betala fakturorna. För de flesta organisationer blir det billigare att investera i ett system som automatiserar hela eller delar av fakturahanteringen. Hanteringskostnaden per faktura skiljer sig mellan olika företag och organisationer – och beror bl.a. på total fakturavolym, vilken sorts fakturor man processar och vilket systemstöd man har tillgång till. En försiktigt estimering är att det vid helt manuell hantering kostar ca 100 kr/faktura medan en digital faktura där de manuella momenten automatiserats av ett system kan kosta ner till 5 kr/faktura (men inom båda grupperna finns stora variationer).

Fakturahantering avser den process där en inkommande leverantörsfaktura registreras, granskas, konteras, attesteras och slutligen betalas. Idag finns mjukvarustöd för att digitalisera hela denna hantering och de allra flesta företag i Sverige har redan implementerat en programvara för elektronisk fakturahantering (EFH). Elektronisk fakturahantering spar mycket tid för ekonomiavdelningen genom eliminering av en lång rad manuella och rutinartade arbetsmoment.

Hanteringstiden för varje faktura minskar, vilket spar massor av tid på ekonomiavdelningen. Med en digital och automatiserad process, får ni ökad kontroll, bättre översikt och det blir färre manuella misstag. Vilket i sin tur ger högre kvalitet på den finansiella rapporteringen.

Våra kundcase

Är du redo för nästa steg?

Berätta för oss om era utmaningar så hittar vi en lösning som passar er verksamhet.