Rillion effektiviserar hanteringen av verksamhetens leverantörsfakturor. Genom att automatisera fakturaprocessen sänker du kostnaderna och det blir tid över till roligare och bättre investerad arbetstid. Vår fakturahanteringslösning kommer med en standardintegration till ekonomisystemet Pyramid.

Med Rillion blir fakturahanteringen roligare - för Pyramid ekonomisystem

Så blir fakturahanteringen roligare

Vill du ha en tidseffektiv och smidig hantering av organisationens leverantörsfakturor?

Vår lösning automatiserar bl.a. fakturainläsning, kontering och attestflöden. Systemet är byggt för att integreras till ditt befintliga ekonomisystem och kommer med en standardintegration till Pyramid ekonomisystem. Det innebär att allt du gör med fakturorna i Rillion automatiskt överförs till ekonomisystemet – helt utan manuell handpåläggning.

Fakturainläsning

Dina leverantörer kan skicka sina pdf-fakturor till en e-postadress ni får av oss. För att slippa eventuell pappershantering ställer du om din fakturadress till vår skanningscentral och låter dem sköta postöppning, skanning och tolkning.

Elektronisk fakturahantering med Rillion
Fakturahantering med Rillion

Fakturahantering

Strax efter att leverantören skickat fakturan dyker den upp i Rillion, tolkad och klar. Ingen manuell dataregistrering behövs. Systemet ger er automatiska konterings- och flödesförslag.

Digitalt attestflöde

Fakturorna skickas ut i ett digitalt attestflöde. Attestanterna får ett mail om att det finns fakturor att godkänna. Attest kan ske direkt i mobilen eller mailet.

Automatiserat attestflöde
Ta emot och tolka fakturor i Rillion

Avancerad fakturasök

Slutgodkända fakturor förs automatiskt över till Pyramid för betalning och bokföring. Betalningsinformation registreras i Rillion med hjälp av systemintegrationen. Leverantörsfakturorna arkiveras och förblir sökbara i Rillion, vilket gör det enkelt att söka upp en specifik faktura i efterhand, t.ex. i samband med revision.

Det bästa med Rillions EFH-lösning

(enligt våra kunder)

 • Automatiserad fakturainläsning – slipp manuell dataregistrering
 • Alla leverantörsfakturor finns samlade och sökbara på ett ställe
 • Digitala attestflöden med automatiska påminnelsemail till attestanter
 • Medarbetare och chefer kan godkänna fakturor online – snabb och enkelt!
 • Obegränsat antal användare ingår
Det bästa med Rillions EFH-lösning

Mer om integrationen till Pyramid ekonomisystem

Data som hämtas från Pyramid

 • Leverantörsregister
 • Kontoplan
 • Projekt
 • Kostnadsställen
 • Valutor

Data som hämtas från Rillion

 • Fullständig bokföring av fakturan i Pyramid
 • Fakturabild
 • Betalstatus
 • Omvänd moms
 • Fastighetsmoms

När fakturan är färdigbehandlad i Rillion förs den över till Pyramid ekonomisystem för betalning och definitivbokning. Betalningsinformation förs tillbaka till Rillion, där all information om fakturan och transaktionen lagras. I ett klick kan alla fakturor, oavsett status, sökas upp i Rillions digitala fakturaarkiv.

Vill du prova Rillion?

Berätta om era utmaningar så hittar vi en lösning som passar er verksamhet.