Elektronisk fakturahantering för Visma Business

På Rillion hjälper vi våra kundföretag att automatisera hanteringen av leverantörsfakturor. Med en effektiv fakturaprocess minskar hanteringskostnaden och du får tid över till mer strategiska och värdeskapande arbetsuppgifter. Vårt system för elektronisk fakturahantering kommer med en standardintegration till Visma Business.

Elektronisk Fakturahantering för Visma Business - Rillion

Så fungerar Rillion för Visma Business

Med Rillion får du en enkel och smidig hantering av leverantörsfakturorna. Vår lösning automatiserar skanning och tolkning av fakturorna, kontering och attestflöden. Attestanter kan enkelt granska och godkänna fakturor på dator, mobil eller i ett mail.

Fakturorna skannas och tolkas

Välj mellan att skanna själv eller ställa om fakturaadressen till vår skanningscentral. Fakturan kommer in i Rillion tolkad och klar för hantering.

Preliminär- och definitivbokningar

När fakturan sedan är konterad och klar i Rillion går den direkt över och hamnar i Visma Business – klar för betalning.

Inställningar från ekonomisystemet

Inställningar hämtas automatiskt från ekonomisystemet för de register som behövs för att kunna bokföra en faktura, t.ex. leverantörer, kontoplan och valutor.

Transparent integration

Rillion integreras till Visma Business vilket innebär att all fakturadatasåsom belopp, kontering, kostnadsställe med flera dimensioner, automatiskt överförs till ekonomisystemet.

Ta emot och tolka fakturor i Rillion

Ta emot fakturor

Det finns tre olika sätt för Rillion att hämta in leverantörsfakturor. Scanning via skanningscentral (fakturascanning), tolkning i molnet och e-faktura. Har ni redan en befintlig fakturaadress? Vi hjälper er att behålla den för att underlätta både för er och leverantörerna.

Fakturahantering

Allt arbete med leverantörsreskontra som du normalt utför i Visma Business kan du utföra i Rillion. Förutom att fakturorna blir bokförda på rätt konto, projekt och kostnadsställe kan du bland annat göra periodiseringen direkt i Rillion och välja i vilken period fakturorna ska kostnadsföras.

Elektronisk fakturahantering med Rillion
Fakturaautomatisering för Visma Business - Rillion

Kontering med AI-stöd

För att göra konteringen så smidig som möjligt finns det en mängd sätt att automatisera arbetet. Rillions lösning använder AI som stöd för automatiserade konteringsförslag för omkostnadsfakturor.

Enkel sökfunktion

Slutgodkända fakturor förs automatiskt över till Visma Business för betalning och bokföring. Information om betalningsdag förs tillbaka till Rillion via systemintegrationen. Leverantörsfakturorna förblir sökbara i Rillions digitala fakturaarkiv. Det blir därmed enkelt att söka upp en specifik faktura/transaktion i efterhand, vilket underlättar vid kommande revision.

Fakturatolkning för Visma Business - Rillion
Fakturahantering för Visma Business - Rillion

Fördelar med Rillion

 • Samla alla leverantörsfakturor på ett ställe
 • Eliminera manuell dataregistrering
 • Attestflöden med automatiska påminnelsemail
 • Attestanter godkänner i mobil eller direkt i mail
 • Digitalt fakturaarkiv med enkel sökfunktion
 • Standardintegration till Visma Business ger snabb implementation
 • Obegränsat antal användare ingår

Mer om integrationen till Visma Business

Hämtas från Visma Business

 • Leverantörsregister
 • Kontoplan
 • Projekt
 • Kostnadsställen
 • Momskoder
Fakturahanteringssystem för Visma Business - Rillion
Fakturaskanning för Visma Business - Rillion

Hämtas från Rillion

 • Fullständig bokföring av fakturan
 • Fakturabild
 • Periodiseringar
 • Omvänd moms
 • Fastighetsmoms

Lyssna på vad våra kunder säger

Linn Karlsson, ERA Revisorer i Norr

"Det får inte vara tekniskt svårt för våra kunder eller för oss som jobbar i verktyget. Det måste vara molnbaserat och med integrationsmöjligheter för flera olika ekonomisystem – något som Rillion uppfyller."

Linn Karlsson | ERA Revisorer i Norr

Eva Petré Rege

"Fakturaflöden i Rillion visar tydligt var fakturor kommer ifrån och vart de är på väg, vilket är otroligt fördelaktigt i samband med ett bokslut. Tack vare det grafiska attestflödet är det enkelt för alla i organisationen att styra om fakturor och snabba på hanteringen."

Eva Petré Rege | Coor Service Management

Heli Matero

"Vi ville ha den bästa möjliga lösningen även för hanteringen av leverantörsfakturor och då föll valet på Rillion. Lösningen har mycket välutvecklad funktionalitet och kommer med en smidig integration till Dynamics 365. "

Heli Matero | Technopolis Oy

Adrian Galvin

"Det är fantastiskt. Rillion känner igen fakturan och lär sig från tidigare fakturor och det gör processen smidigare. När fakturan väl kommer till projektledarnas team så är allt redan ifyllt – de behöver bara granska och godkänna"

Adrian Galvin | VMG Construction

"Lösningen kan kopplas till flera olika ekonomisystem vilket gör att vi kan samla alla kunders reskontror på ett ställe. "

Mattias Ryglert | Brain Accounting

Vill du prova Rillion?

Berätta om era utmaningar så hittar vi en lösning som passar er verksamhet.