Integration till många populära ERP affärssystem

Rillions båda lösningar för elektronisk fakturahantering – Rillon One och Rillion Prime – är framtagna för att enkelt kunna integreras med ditt befintliga ekonomi- eller affärssystem (ERP). Det gäller både för ERP cloud och lokalt installerde system.

Rillions fakturahanteringssystem kan integreras till ett flertal affärsystem och ERP på marknaden

Rillion integreras till ett flertal ekonomi- och affärssystem – här är några av dem

Integrationer är nyckeln till framgång för smidig verksamhet och vi har förberett för dig att komma ombord.

Rillion fakturahantering med integration till Dynamics AX
Rillion fakturahantering med integration till Björn Lundén
Rillion fakturahantering med integration till Briljant ekonomisystem
Rillion fakturahantering med integration till Business Central
Rillion fakturahantering med integration till Epicor 10
Rillion fakturahantering med integration till FDT
Rillion fakturahantering med integration till Fortnox
Rillion fakturahantering med integration till D365FO - Finance & Operations
Rillion fakturahantering med integration till Garp
Rillion fakturahantering med integration till Microsoft GP
Rillion fakturahantering med integration till Hansaworld
Rillion fakturahantering med integration till Hogia
Rillion fakturahantering med integration till Epicor iScala
Rillion fakturahantering med integration till Jeeves
Rillion fakturahantering med integration till Agera / Montania
Rillion fakturahantering med integration till Navision
Rillion fakturahantering med integration till NetSuite
Rillion fakturahantering med integration till DL Prime Online
Rillion fakturahantering med integration till Pyramid ekonomisystem
Rillion fakturahantering för Quickbooks Desktop
Rillion fakturahantering för Quickbooks Enterprise
Rillion fakturahantering för Quickbooks Online
Rillion fakturahantering med integration till Sage Intacct
Rillion fakturahantering med integration till Sage X3
Rillion fakturahantering med integration SAP Business One
Rillion fakturahantering med integration till Unit 4
Rillion fakturahantering med integration till Uniconta
Rillion fakturahantering med integration till Visma Administration
Rillion fakturahantering med integration till Visma Business
Rillion fakturahantering med integration till Visma Control
Rillion fakturahantering med integration till Visma eEkonomi
Rillion fakturahantering med integration till Visma.NET
Rillion fakturahantering med integration till Vitec / 3L
Rillion fakturahantering med integration till Winassist
Rillion AP Automation for Xero
Rillion fakturahantering med integration till Xledger

Saknas ditt ekonomi- eller affärssystem i listan ovan?

Nya integrationer tillkommer löpande och vårt integrationsteam vill gärna veta vad du saknar. Hör av dig till oss så får du veta vilka nya integrationer som är på gång!

Nyfiken på vad våra kunder tycker?

Brain Accounting använder Rillion för elektronisk fakturahantering

Brain Accounting
– Rillion kan kopplas till flera olika ekonomisystem vilket gör att vi kan samla alla kunders reskontror på ett ställe.

Varför välja Rillions integrationslösning för fakturahantering?

Att använda ekonomi- eller affärssystemet för att hantera företagets hantering av inkommande fakturor, resulterar ofta i en tungarbetad process. Få ekonomi- och affärssystem är byggda för den processen och kompromisserna kan bli stora.

Många företag upplever att de får ut bäst effekt av ett separat system byggt och anpassat för att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor – kombinerat med en smidig integration till befintligt affärssystem. Därför är det bra att välja en nischad fakturahanteringslösning som är enkel att integrera.

Rillion kan integreras flera ERP eller inköpssystem samtidigt

Integration till flera ekonomi- eller inköpssystem

Processen kring systemintegrationer kan verka komplicerad. Rillion har lång erfarenhet av ERP integration och våra två produkter – Rillion One och Rillion Prime – är båda utvecklade för att på ett smidigt sätt kunna integreras med andra system.

  • Integration till flera olika ekonomisystem / ERP / ERP-versioner samtidigt
  • Integration till externa inköpssystem, bl.a. NEXT och Infobric
  • Öppet API för de bolag som vill bygga sin egen integration (Rillion One)

3000 kunder – alla med integration till ett eller flera ekonomisystem

Rillion har 3000+ kunder över hela världen och alla är anslutna till ett eller flera ERP-, inköps- eller bokföringssystem.

Rillions mjukvara erbjuder flera alternativ att främja kommunikation och datadelning mellan Rillion och ditt affärssystem.

Rillion har 3000+ kunder över hela världen - alla anslutna till ett eller flera affärssystem
ERP integration syftar till att ansluta och synkronisera ditt ERP affärssystem med andra affärsapplikationer

Vad är en ERP integration?

ERP integration syftar till att ansluta och synkronisera ditt ERP affärssystem med andra affärsapplikationer som eCommerce, CRM, EDI och fakturahantering. Det handlar i grund och botten om att ansluta alla centrala delar och processer en verksamhet nyttjar för att mata in, hantera, spåra och mata ut essentiell data. Dessa system kan ses som en förlängning av kärnfunktionerna av ett ERP affärssystem.

Till exempel: ett system för automatisk elektronisk fakturahantering för att spåra, söka och hantera kontrakt och fakturor.

Fördelar med Rillions integration till ERP system

Rillion integreras enkelt med olika affärs-, ekonomi- eller inköpssystem och är ett smidigt komplement till de befintliga IT-system som redan finns på plats inom organisationen. Med Rillions ERP integration kan du ta del av följande fördelar och funktioner:

Fördelar med att integrera Rillion till ditt ERP eller ekonomisystem

Rillion möjliggör automatiserad fakturahantering och sömlös ERP system integration som effektiviserar hanteringen av fakturor och kontrakt på flera nivåer:

  • Datafångst > Scanna och tolka fakturadata från både pappersfakturor och digitala fakturor. 95% precision för papper/PDF, 100% precision för elektroniska filer.
  • Godkänna > Automatiska attestflöden med godkännande i mobilen.
  • Matcha > PO matchningsmotor som automatiskt matchar komplexa fakturor mot underliggande inköpsorder.
  • Arkivering & revision > Digitalt arkiv där fakturorna förblir sökbara

Manuell registrering av fakturadata i ditt ERP system ökar risken för misstag och fel. Manuell datainmatning i ditt ERP system är tidsödande och kan resultera i felaktiga, försenade eller uteblivna betalningar. Det påverkar också kvaliteten på underliggande data för företagets rapportering. Med en nischlösning för automatiserad fakturahantering som integreras till ditt befintliga ERP system elimineras dessa fel – och du spar massor av tid.

En stor fördel med att hantera leverantörsfakturorna utanför affärssystemet är förbättrad sökbarhet och överblick. Alla fakturor är alltid sökbara i ett klick – oavsett vilken status de har eller var i processen de befinner sig. Vid varje givet tillfälle är det enkelt att se hur många fakturor precis kommit in, som väntar på attest eller som fastnat för utredning. Behörighetsstrukturen anpassas till din organisation så att du enkelt definierar vem som får se vilka fakturor och avtal.

Varför välja Rillions ERP-integrationsprogramvara?

Rillions fakturahanteringslösning är helt integrerad mot ditt befintliga ekonomi- eller ERP affärssystem

Så fungerar en integration till affärssystemet

Rillions fakturahanteringslösning är helt integrerad mot ditt befintliga ekonomi- eller ERP affärssystem. Det innebär att allt du gör i Rillion automatiskt överförs till ekonomisystemet utan manuell handpåläggning.

Rillion hämtar också automatiskt inställningar från ekonomisystemet för de register som behövs för att kunna bokföra en faktura, som exempelvis leverantörsregister, kontoplan och valutor. När fakturan är konterad och klar i Rillion går den direkt över till ekonomisystemet för betalning.

Kom snabbt igång med standardiserad ERP integration

Rillion har redan standardiserade integrationslösningar till ett 50-tal av världens ledande ekonomisystem, bland annat Navision, AX, Dynamics 365 och Unit4 Agresso, vilket underlättar för dig som ska börja använda vårt system.

Integrationsprojekt kan ibland ta flera månader, men en integration mellan ditt affärssystem ERP till Rillion brukar vara klar på några dagar och en del enklare ekonomisystem som Visma och Fortnox är du igång med på ett kick.

Rillion har standardiserade integrationslösningar till många populära ERP
Integrera Rillion till ditt ERP och inköpssystem för full purchase to pay automation

Trevägsintegration för full P2P

Om du väljer att automatisera hela processen från inköp till betalning, kan det även vara intressant att integrera Rillion mot befintliga inköpssystem. Då blir det möjligt att matcha fakturorna automatiskt.

Om fakturan matchar beställningen, förs den automatiskt över till affärssystemet för betalning – utan ytterligare handpåläggning. Data kontrolleras och överförs mellan tre olika system – helt automatiskt! Rillion kan integreras mot ett eller flera externa inköpssystem och parallellt kan du använda Rillions inköpsmodul för de indirekta inköpen.

På så sätt kan alla företagets inköp matchas automatiskt, vilket så klart ger en enorm effektivitetsvinst för hela organisationen. Läs mer om inköp i Rillion

ERP är en förkortning av Enterprise Resource Planning, vilket översatt till svenska är ett affärsystem. Affärssystem (ERP) är en internationellt gångbar term för det IT-system som sköter ett företags informationshantering gällande finansiell styrning och administration. Ett ERP innehåller ofta flera olika moduler som stöder olika funktioner inom verksamheten. Det är vanligt att ett ERP ger stöd för redovisning, order- och lagerhantering samt kund- och leverantörsreskontra, men systemet kan också inkludera funktioner för produktionsplanering, projektplanering, resursplanering, inköp, tidredovisning och personaladministration. Eftersom ERP är ett komplext system med en stor databas är det vanligt att företag använder kringsystem för att förenkla åtkomsten till viss sorts data. Det är t.ex. vanligt med separata system för budgetering, rapportering och fakturahantering.

Det finns en lång rad affärssystem, eller s.k. ERP – Enterprise Rosource Planning. Vissa affärssystem är nischade mot en specifik bransch, marknad eller företagsstorlek. Andra affärssystem har en bredare målgrupp och används av ett flertal branscher och företagsstyper världen över.

Ett affärssystem är ett programpaket med integrerade IT-system för att ta hand om ett företags informationshantering i syfte att tillgodose behov av styrning och administration inom en verksamhet. Affärssystem kan innehålla moduler för olika verksamhetsområden, t.ex. redovisning, finansiell rapportering, inköp, CRM osv. I många fall är det möjligt att integrera affärssystemet till flera specialsystem för anpassat verksamhetsstöd. T.ex. är det vanligt att integrera en nischlösning för hantering av leverantörsfakturor eller ett inköpssystem.

Företag som är ute efter att automatisera deras kärnprocesser och flöden söker sig vanligtvis till två mjukvarulösningar, CRM och ERP– Customer Relationship Management och Enterprise Resource Planning. CRM och ERP har kommit att bli två vitala system för det moderna företaget för att vara konkurrenskraftiga inom sin bransch. CRM hjälper företag att hantera hur kunder interagerar med sitt företag, medan ERP hjälper företag att koppla samman deras finansiella och operativa system till en central databas.

Är du redo för nästa steg?

Berätta för oss om era utmaningar så hittar vi en lösning för er verksamhet.