Automatisera leverantörsreskontra för att spara tid och pengar

Rillions Produkter & Paket

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för fakturahantering och purchase-to-pay automation. Hitta lösningen som passar er bäst.

Rillion One

Automatiserad hantering av leverantörsfakturor för företag som vill komma igång snabbt.

Antal användare

Attestflöden

Attestera i mobilen

Automatisk attest av återkommande fakturor

Insights Overview

Analys & Rapportering

Dokument- & Avtalshantering

SSO

AI-kontering

PO-matchning

Utläggshantering

Pay (endast USA)

Support

Customer Success Manager

Essential

Obegränsat

Tillägg

Tillägg

Tillägg

Tillägg

Professional

Obegränsat

Tillägg

Tillägg

Tillägg

Tillägg

Premium

Obegränsat

Tillägg

Tillägg

Tillägg

Tillägg

Rillion One Essential Professional Premium
Antal användare Obegränsat Obegränsat Obegränsat
Attestflöden
Attestera i mobilen
Automatisk attest av återkommande fakturor
Insights Overview
Analys & Rapportering
Dokument- & avtalshantering
SSO
AI-kontering Tillägg Tillägg Tillägg
PO-matchning Tillägg Tillägg Tillägg
Utläggshantering Tillägg Tillägg Tillägg
Pay (endast USA) Tillägg Tillägg Tillägg
Support
Customer Success Manager

Rillion Prime

Elektronisk fakturahantering och purchase-to-pay för organisationer med höga krav på automatisering.

Antal juridiska enheter

Antal användare

SSO

Attestflöden

Attestera i mobil & email

Insights Overview

Avtalshantering

Analys & rapportering

AP Benchmark

Build-Your-Own Report

AI-kontering

PO-matchning

Buyer and Budget

Dokumenthantering

Pay (endast USA)

Support

Customer Success Manager

Automation Coach

Service Delivery Manager

Essential

Obegränsat

Obegränsat

Tillägg

Tillägg

Tillägg

Tillägg

Tillägg

Professional

Obegränsat

Obegränsat

Kommer snart

Tillägg

Tillägg

Tillägg

Tillägg

Tillägg

Tillägg

Tillägg

Tillägg

Premium

Obegränsat

Obegränsat

Kommer snart

Tillägg

Tillägg

Tillägg

Tillägg

Tillägg

Rillion Prime Essential Professional Premium
Antal juridiska enheter Obegränsat Obegränsat Obegränsat
Antal användare Obegränsat Obegränsat Obegränsat
SSO
Attestflöden
Attestera i mobil & email
Insights Overview
Avtalshantering
Analys & Rapportering
AP Benchmark Kommer snart Kommer snart
Build-Your-Own Report Tillägg
AI-kontering Tillägg Tillägg Tillägg
PO-matchning Tillägg Tillägg Tillägg
Buyer & Budget Tillägg Tillägg Tillägg
Dokument Tillägg Tillägg Tillägg
Pay (endast USA) Tillägg Tillägg Tillägg
Support
Customer Success Manager
Automation Coach Tillägg
Service Delivery Manager Tillägg

Vanliga frågor

De viktigaste skillnaderna mellan paketen är ökad funktionalitet för att driva automatisering tillsammans med tillagda tjänster och ökade supportnivåer för att säkerställa att ni får den lösning som bäst passar era behov.

Vi vill att du ska få ut det bästa av vår produkt och därför är antalet användare obegränsat oavsett paket.

Antalet juridiska enheter är obegränsade oavsett paket.

Tillgängligheten av funktioner skiljer sig mellan paketen, med mer funktionalitet tillgänglig och/eller inkluderad i de högre nivåerna. Ta en titt på produktsidan eller kontakta våra säljare om du har frågor!

Funktioner som är tillgängliga per paket kan ses i jämförelsetabellen, med alla funktioner tillgängliga eller inkluderade.

På grund av den initiala installationen som krävs för att integrera vår produkt med ert ERP-system kan vi tyvärr inte erbjuda en provperiod just nu, men det är något vi undersöker i framtiden.

Det finns en initial installationsavgift för att implementera Rillion för första gången och integrera det med ert ERP-system. Avgiften varierar beroende på vilken produkt ni köper och ert ERP-system.

Minimikontraktstiden är 12 månader.

Våra priser är föremål för årliga justeringar. Detaljer om prisökningar finns i våra allmänna villkor.

Alla paket har tillgång till vår mycket uppskattade support på lokala språk. De högre nivåerna erbjuder även dedikerad Customer Succes Manager och Service Delivery Manager för att säkerställa att du får ut det mesta av produkten.

Som ett SaaS-företag gör vi regelbundet uppdateringar av vår lösning för att förbättra upplevelsen för dig som kund.

Vi förstår att affärsbehov förändras över tid och vi vill stödja din automatiseringsresa i alla skeden. För specifika frågor relaterade till ditt nuvarande paket och affärsbehov, vänligen kontakta din account manager.

Det finns inga tekniska konsekvenser i ”migrationen”, förutom möjligen nya funktioner och egenskaper. Beroende på din nuvarande produkt och version samt vilket paket du byter till, kommer dina inställningar att vara oförändrade eller migreras för att passa det nya paketet.