Kalajoki, som är beläget i Norra Österbotten, är känt för turism, jordbruk och metallindustri samt sina fantastiska sanddynor. Sedan 2022 har staden Kalajoki effektiviserat hanteringen av inköpsfakturor med hjälp av Rillion. Stadens koncern består av flera olika företag där Rillion framgångsrikt har implementerats. Fördelarna är redan tydligt mätbara.

Rillion fungerar som en partner i att uppnå kostnadseffektivitet

Kalajoki stod inför utmaningen med en långsam och manuellt krävande process för hantering av inköpsfakturor. Förhoppningen var att uppnå betydande kostnadseffektivitet i hela inköpsfakturaprocessen och frigöra tid för anställda för expertarbete.

Kalajoki stad införde Rillions inköpsfakturasystem i koncernens olika företag år 2022. Lösningen inkluderar inköpsfakturaautomation samt integrerad artificiell intelligens.

Som aktör inom kommunsektorn hade Kalajoki stad specifika krav på inköpsfakturasystemet. Rillion anpassades smidigt enligt kundens önskemål och fick till exempel nya momsprocenter och identifieringsfält som endast behövs för hantering av fakturor inom kommunsektorn.

Kundinformation

Kund 

Kalajoki stad

Bokföringssystem

Pro E Premium

Fakturor/år

30 000

Anställda

550

Lösning

Automatisering av hantering av inköpsfakturor, integrerad artificiell intelligens

”Det var viktigt för oss att välja den bästa partnern för samarbete för att säkerställa det bästa möjliga resultatet och uppnå vårt effektivitetsmål. Vi anser att Rillion är det bästa alternativet för detta, eftersom Rillion har satsat allt på att utveckla just automationen av inköpsfakturor.”

Fördelarna som Rillion har medfört för verksamheten är redan mätbara.

Kalajoki stads huvudsakliga mål har varit att minska det manuella arbetet som de anställda utför inom ekonomihanteringen och därigenom öka kostnadseffektiviteten samt frigöra tid för expertarbete. Det har redan noterats mätbara fördelar av uppfyllandet av detta mål.

”Tiden som används för att hantera fakturor i stadens koncernbolag har klart minskat. Tidigare tog det upp till en timme att bokföra en faktura, medan Rillion nu utför det på sekunder. Automatiseringsmöjligheterna har noggrant övervägts och fungerar för olika typer av fakturor,” säger Männistö.

Männistö berättar också att han upplever det som en betydande fördel att Kalajoki stad genom Rillion också har kunnat uppdatera sin arbetsmodell i enlighet med bästa praxis. Enligt honom har fördelarna också konstaterats utanför ekonomihanteringen i stadens koncernbolag:

”Tack vare Rillions funktionalitet och analytiska funktioner kan ledningen för våra olika bolag enkelt se den övergripande situationen för fakturorna. Översikten av fakturorna har förbättrats och hanteringstiden har klart minskat.”

Maximal automatisering med integrerad artificiell intelligens

Kalajoki stad ville att inköpsfakturasystemet skulle dra nytta av artificiell intelligens i automatiseringen. Artificiell intelligens fungerar tillsammans med de satta reglerna, vilket möjliggör den högsta möjliga graden av automatisering av inköpsfakturor. Rillions lösning inkluderar integrerad artificiell intelligens, vilket gör att implementeringen av artificiell intelligens är snabb och inte kräver integration med tredje part.

”En viktig valkriterium vid valet av AI-lösning var en integrerad lösning, det vill säga att det inte finns flera leverantörer. Rillions verktyg är starkast på den punkten,” säger Männistö.

Tack för stödet, expertisen och den användarvänliga gränssnittet.

Männistö ger beröm åt Rillion för det särskilt goda stödet och kunnandet. Även användarna har gett utmärkt feedback på den tydliga och användarvänliga gränssnittet:

”I Rillion är det lätt att agera och navigera tack vare det goda gränssnittet. Det krävdes endast korta användarutbildningar. Användarna har hyllat systemet,” berättar Männistö.

Webinar: Redovisningsbyrån då, nu & i framtiden

Det har hänt otroligt mycket inom redovisningsbranschen de senaste åren. Vi har bjudit in tre byråledare för att diskutera hur byrån utvecklats under åren och vad de ser när de blickar framåt.