Få full kontroll över kostnaderna redan innan de uppstår och automatisera inköpsprocessen! Det blir möjligt när en inköpsorder görs digitalt i det system där leverantörsfakturorna hanteras. Boka en demo av Rillion idag och upptäck hur vi kan effektivisera inköpsprocessen för alla avdelningar i ditt företag.

Optimera inköpsprocessen steg för steg med rätt systemstöd

Det är smart att låta organisationen göra sina inköpsorders i det system där fakturorna hanteras. Då blir det möjligt att se och kontrollera kostnaderna redan innan de uppstår. Attestera din inköpsorder istället för fakturan – enligt det attestflöde som redan är uppsatt. Då kan leverantörsfakturan genomgå automatisk fakturamatchning, förutsatt att beloppet överensstämmer med beställningen i din inköpsorder. Endast eventuella avvikelser behöver hanteras manuellt genom inköpsprocessen.

– Under vår snabba tillväxt hade vi flera projekt som pågick samtidigt. Därför var det helt avgörande att kunna hantera både inköp och leverantörsfakturor i en och samma lösning.

Det ska vara enkelt att beställa rätt vara till rätt pris

Rillions inköpsmodul liknar en webbshop och det är enkelt för varje enskild medarbetare att skapa de inköpsorders som behövs. Bara godkända leverantörer och varor visas i utbudet. Behörigheter och budget styr vad dina anställda kan se och beställa. På så vis blir det enkelt för hela organisationen att leva upp till inköpspolicyn genom hela inköpsprocessen och prioriterade leverantörer gynnas. Beställnings- och inköpsprocessen steg för steg blir enklare för medarbetaren, samtidigt som inköpen sker enligt det regelverk ni satt upp.

Fem huvudfunktioner:

  • ”One click buy” med inbyggda och externa kataloger
  • Rekvisitioner i fritext
  • Budget och behörighet styr vem som får beställa vad i organisationen
  • Automatiserade arbetsflöden
  • Samma användargränssnitt och login som för fakturor

Få kontroll över indirekt inköp

Många företag har redan avancerade system för sina direkta inköp, d.v.s. de varor som behövs för att producera de produkter och tjänster man säljer. Däremot saknas ofta en effektiv inköpsprocess för ett s.k. indirekt inköp. Ett indirekt inköp utgörs typiskt av sådana varor som behövs för att en arbetsplats ska fungera. Exempel på ett indirekt inköp kan vara datorer, mobiltelefoner, datortillbehör och kontorsmaterial. Vissa utgifter är små var för sig, men för en stor organisation blir det en icke försumbar kostnad som direkt belastar resultatet på sista raden. Ta kontroll över indirekt inköp med Rillion.

Vägen till strategiska inköp av indirekt material

Med Rillions inköpsmodul får du kontroll över hela inköpsprocessen steg för steg av samtliga inköp – även de indirekta. Ägandeskapet förtydligas, det administrativa arbetet för inköpsavdelningen minskar i samtliga inköpsprocesser som ger dem möjlighet att istället fokusera på att förhandla fram fördelaktiga avtal och rabatter. Genom att styra inköpen mot de leverantörer som ger dig de bästa villkoren finns stora summor att spara. Att digitalisera alla inköp och beställningar i en strukturerad purchase to pay-process är vägen till strategiska inköp – även för indirekta material!

Framtidens lösning för indirekt inköp

Ta kontroll över dina kostnader innan de uppstår med Rillion. Vi hjälper dig automatisera och effektivisera hela inköpsprocessen för alla avdelningar inom ditt företag. Kontakta Rillion för att boka en demo av vår lösning idag så visar vi hur vi kan optimera din inköpsprocess på flera nivåer.

Är du redo för nästa steg?

Berätta för oss om era utmaningar så hittar vi en bra lösning för er verksamhet.