D365 for Finance & Operations

Fakturahantering för ditt ERP

Få full kontroll över inkommande leverantörsfakturor via vår integration mot ERP Dynamics 365 for Finance and Operations. Automatisera hela AP-processen och dra nytta av smarta funktioner, t.ex. inköpsordermatchning, AI-kontering och BI-verktyget Rillion Analytics.

Effektiv fakturahantering med sömlös integration till Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Recurring invoices automation

Fakturatolkning

Sluta registrera fakturadata för hand i affärssystemet. Rillion läser in och tolkar fakturorna på radnivå.

Recurring invoices automation

Attestflöde

Attestflöde för leverantörsfakturor, avtal och dokument som behöver granskas av flera personer.

Recurring invoices automation

Ordermatchning

Matcha fakturor mot inköpsordrar och inleverans – på rad eller totalnivå. Systemet matchar hundratals rader på få sekunder – helt automatiskt!

Recurring invoices automation

Periodiska fakturor

Automatisera återkommande fakturor, t.ex. hyra, telefoni och städning. Eller använd funktionen för självfakturering.

Recurring invoices automation

Avtalshantering

Matcha fakturor mot avtal som lagras digitalt i Rillions avtalsdatabas. Få påminnelser när avtal skall förnyas eller sägas upp.

Recurring invoices automation

AI-kontering

Rillions integrerade AI-motor lär sig snabbt hur dina omkostnadsfakturor ska konteras – så att du slipper.

Inköp

– Få full kontroll över direkta såväl som indirekta inköp och kostnader

Recurring invoices automation

Rekvisitioner

Få kontroll över indirekta inköp inom organisationen – med hjälp av rekvisitioner i Rillion som skickas ut i ett attestflöde innan beställningen genomförs.

Recurring invoices automation

Avancerad matchning

Matcha fakturor mot inköpsordrar och inleverans, s.k. trevägsmatchning. Rillion matchar mot inköpsordrar från D365 for Finance and Operations, separat inköpssystem eller mot rekvisitioner i Rillion.

Recurring invoices automation

Kostnadskontroll

Försäkra dig om att anställda handlar rätt produkt, till rätt pris från rätt leverantör. Låt indirekta inköp ske i Rillions plattform med hjälp av punch-out och fritext-rekvisitioner.

Rillion är Microsoft Gold Partner

Rillion är Microsoft Gold Partner

Vi är stolta över att vara Microsoft Gold Partner för molnplattformar. Det är ett bevis på vårt engagemang för att tillhandahålla pålitliga, säkra och effektiva molntjänster kopplade till Microsofts affärssystem.

Vår molntjänst för elektronisk fakturahantering ligger på Microsoft Azure Cloud Platform, vilket är en garant för hög datasäkerhet. Vår AP-lösning är dessutom certifierad av Microsoft, vilket innebär att den matchar högt uppställda krav gällande integrationen mellan Rillion och Dynamics 365 for Finance and Operations. Läs om Rillion för Microsoft D365 for Finance and Operations på AppSource

Så här fungerar Rillion för ERP Dynamics 365 for Finance and Operations

Fakturatolkning

Vår mjukvara för datafångst ger en automationsgrad på 95% för papper/PDF-fakturor och 100% för e-faktura

Rillion kommer med en standardintegration till ERP Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Fördelar med att koppla Rillion till Dynamics 365 for Finance and Operations

Med rätt system för elektronisk fakturahantering reduceras hanteringstiden samtidigt som kontrollen över hela fakturaflödet ökar. Risken för borttappade fakturor minimeras och försenade betalningar och påminnelseavgifter blir ett minne blott. Alla fakturor är enkelt sökbara och du kan alltid se exakt var inom organisationen en faktura befinner sig.

Spar tid med fakturahantering från Rillion

Spar tid

Med vårt fakturahanteringssystem blir dina processer snabbare och mer effektiva. Rillion eliminerar många manuella arbetsuppgifter – inläsning av fakturadata, attestflöden och fakturamatchning kan systemet sköta åt dig. Kort sagt: hanteringstiden per faktura minskar.

Sänk kostnaderna med fakturahantering från Rillion

Minskar kostnader

Elektronisk fakturahantering minskar hanteringskostnaden genom att ta bort manuella arbetsuppgifter. Ni slipper hantera lagring/arkivering – det sker digitalt ingår vår smidiga molntjänst. Eventuella dubbletter upptäcks av systemet som även kan flagga upp bedrägliga fakturor. Så att ni minskar risken för att betala bluffakturor.

Öka kontrollen med elektronisk fakturahantering från Rillion

Ökar kontroll

Digital fakturahantering gör det möjligt att se hela fakturaflödet i realtid samtidigt som du får tillgång till ett digitalt fakturaarkiv. Såväl nya som gamla fakturor blir enkelt sökbara i ett klick. All information finns sparad på ett ställe, när fakturan ankom, vem som hanterade den, vem som attesterade den osv. Eventuell kommunikation kring fakturan sparas inom plattformen.

Eliminera manuella fel i bokföringen med Rillion

Förbättrar noggrannhet

Antal fel genererade av ”den mänskliga faktorn” minskas, vilket ger dig ett mer kvalitativt dataunderlag. Genom att matcha fakturorna mot PO, avtal och leveransbekräftelser tidigt i processen kan felaktiga betalningar upptäckas innan de hinner godkännas.

Bli mer effektiv med elektronisk fakturahantering från Rillion

Höjer effektiviteten

Genom att automatisera din hantering av leverantörsfakturor förenklas och effektiviseras attestflödet. Tiden från fakturaregistrering till godkännande kortas ner. På så sätt undviker ni sena betalningar. Systemet hjälper er också att upptäcka potentiella flaskhalsar innan du uppstår, då du hela tiden kan se var en faktura är i flödet – och vilken status den har.

Få en högre nivå av efterlevnad med Rillion fakturahantering

Ökar efterlevnad

Efterlevnadsregler är inbyggda i Rillion, vilket hjälper er att följa lagkrav och interna attestregelverk.

Bli mer effektiv.
Automatisera fakturor och inköp med rätt system.

Ladda ner produktbroschyr och läs om Rillion Prime Purchase to Pay

Ladda ner produktbroschyren

Med Rillion för Dynamics 365 for Finance and Operations kan du automatisera hela processen från inköp till betalning – om du vill. I produktbroschyren, som är på engelska, får du en översikt över hela produktsviten, som utöver hantering av leverantörsfakturor också har stöd för indirekta inköp, ordermatchning, avtals- och dokumenthantering.

Funktionalitet som våra kunder uppskattar extra mycket

Avancerad fakturamatchning

Se hur fakturor kan matchas mot inköpsorder, kontrakt, referenser med mera – helt automatiskt med hjälp av funktionalitet i Rillion.

Läs mer om fakturamatchning

AI-kontering

Rillions AI-assistent lär sig snabbt hur dina fakturor ska konteras – så att du slipper manuellt konteringsarbete.

Läs mer om AI-kontering

Rillion Analytics

Få nya insikter och simulera framtida kostnader, kassaflöde och risk inom leverantörsledet. Vårt BI-verktyg har också rapporter och tydliga nyckeltal för automatiseringsgraden av AP-processer.

Läs mer om Analys och rapportering

Vanliga frågor

Purchase-to-pay eller procure-to-pay innebär att processen mellan inköp och leverantörsreskontra knyts ihop, ofta genom att integrera inköps- och AP-systemen eller genom att hantera båda processerna i samma plattform. Tanken är att man inom en organisation attesterar inköpsordern, istället för fakturan. När fakturan kommer är den attesterad och ärver kontering från ordern. Då kan ni känna er trygga med att inköpet har godkänts, innan beställningen görs. Med andra ord får ni full kontroll över kostnaderna – redan innan de uppstår.

Inkommande leverantörsfakturor kan matchas mot order eller avtal. Det kallas tvåvägsmatchning. Vid avancerad fakturamatchning matchas fakturan mot underliggande order OCH inleverans. Rillion har en kraftfull matchningsmotor och kan även matcha en faktura mot flera ordrar och en order kan matchas mot flera fakturor och/eller inleveranser. Automatiserad fakturamatchning spar otroligt mycket tid, för verksamheter med en hög andel s.k. PO-fakturor.

Rillions lösningar är byggda för att enkelt kunna integreras till många olika affärs- och inköpssystem och Microsoft Dynamics 365 FO är ett av de system där vi har en egenutvecklad integration som redan används av många kunder. En systemspecialist från Rillion hjälper till med den initiala systemintegrationen. När integrationen är uppsatt kommunicerar Rillion med D365FO för all information som behövs för att hantera leverantörsfakturorna (kontoplan, leverantörsregister osv.).

Rillion är en SaaS-lösning där du som kund betalar ett fast månadspris baserat på tolv eller fler månaders användning av tjänsten. Priset baseras på årlig fakturavolym som skall hanteras i systemet och vilket affärs- och/eller inköpssystem tjänsten skall integeras mot. Obegränsat antal användare i Rillion ingår alltid! Läs om våra priser

Alla Rillions kunder har tillgång till support. Supportärenden registreras via vår supportportal. Under kontorstid kan du också ringa vår lokala supportavdelning som är baserad i Sverige och tala svenska. Vi erbjuder även support på danska, finska och engelska. Läs mer om vår support

Vill du prova Rillion?

Berätta för oss om era utmaningar, så tar vi fram en lösning som passar för er verksamhet!