Automagisk kontering är Rillions senaste innovation. Maskininlärning, som är den korrekta tekniska termen, hjälper dig att förbättra arbetet med kontering. Genom att aktivera detta tillägg kommer systemet lära sig att kontera dina fakturor på ett korrekt sätt.

Automatisera konteringen med AI

Med vår nya add-on för automatisk kontering, behöver du inte skapa mallar eller regelverk som styr förslag för kontering, projekt eller kostnadsställe. Istället sker allt konteringsarbete helt automatiskt i bakgrunden – med stöd av modern teknologi som kallas maskininlärning.

  • Låt kontering ske med automatik
  • Ökad automatisering spar tid

Modell för kontering med AI-stöd

Om du använt Rillion ett tag kan vi använda alla de fakturor och konteringar som ligger sparade i din databas och använda dem som underlag för en konteringsmodell.

Modellen blir Rillions sätt att lagra relation mellan dina fakturor och dina konteringar och kan närmast jämföras med det minne en människa gradvis bygger upp och använder när olika arbetsuppgifter utförs.

Löpande upplärning

Varje gång du skapar en ny kontering kommer Rillions AI-verktyg lära sig av denna och ta med den som ett potentiellt konteringsförslag för framtida fakturor. Om du behöver korrigera så kommer verktyget även lära sig av undantagen.

Import av faktura

Varje gång en faktura blir inläst i Rillion jämförs den mot er konteringsmodell. Modellen letar mönster på fakturan i form av ord och siffror för att hitta andra fakturor med liknande information. Systemet föreslår därefter automatiskt den kontering som bäst matchar den nyinkomna fakturan.

Vårt jobb är att göra ditt jobb enklare

Med automatiserad kontering minskar tidsåtgången för konteringsarbetet samtidigt som kvaliteten förbättras.

Förenkla för attestanter

När fakturan kommer förkonterad med rätt projekt och kostnadsställe, går det fortare för attestanten att hantera fakturan.

Färre misstag

Med automatiserad kontering minimeras de manuella felen och fler fakturor får rätt kontering och kostnadsställe direkt från start.

Ligg steget före

Välj en modern EFH-lösning som utvecklas och växer med er verksamhet. Det är inte roligt att byta system alltför ofta.

Rillion kan integreras till ett flertal affärssystem – här är några av dem

Vi har byggt integrationer till mer än 100 ekonomi- och affärssystem. Se om du hittar ditt system hos oss!

Är du redo för att ta nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har så hittar vi den bästa lösningen för er verksamhet.