AI-kontering

Med hjälp av maskininlärning kan du ta automatiseringen av leverantörsfakturorna till nästa nivå. Med AI förbättras arbetet med kontering och de automatiska flödesförslagen i Rillion blir ännu mer träffsäkra.

Automatisera konteringen med AI - Rillion

Automatisera konteringen med AI

Med vår add-on för automatisk kontering, behöver du inte skapa mallar eller regelverk som styr förslag för kontering, projekt eller kostnadsställe. Istället sker allt automatiskt i bakgrunden – med stöd av modern teknologi som kallas maskininlärning.

  • Låt konteringen ske med automatik
  • Ökad automatisering spar tid

Modell för kontering med AI-stöd

Om du jobbat ett tag i Rillion kan vi använda alla de fakturor och konteringar som ligger sparade i din databas och ha dem för att skapa en modell.

Modellen blir Rillions sätt att lagra relation mellan fakturor och konteringar och kan närmast jämföras med det minne en människa gradvis bygger upp och använder när olika arbetsuppgifter utförs.

Genom att aktivera detta tillägg kommer systemet lära sig att kontera dina fakturor på ett korrekt sätt – och helt automatiskt!

Modell för kontering - Rillion

Så fungerar AI-driven kontering:

Så fungerar AI-driven kontering i Rillion
Vinster med AI - artificiell intelligens - inom fakturahantering

Löpande upplärning

Varje gång du skapar en ny kontering kommer Rillions AI-verktyg lära sig av denna och ta med den som ett potentiellt konteringsförslag för framtida fakturor. Om du behöver korrigera så kommer verktyget även lära sig av undantagen.

Fördelen med AI-stöd inom fakturahantering ökar alltså över tid. Med vår lösning kan du som har administratörsrättigheter tydligt se med vilken säkerhet ett konteringsförslag skapats.

Import av faktura

Varje gång en faktura blir inläst i Rillion jämförs den mot er konteringsmodell. Modellen letar mönster på fakturan i form av ord och siffror för att hitta andra fakturor med liknande information. Systemet föreslår därefter automatiskt den kontering som bäst matchar den nyinkomna fakturan.

Automatiska konteringsförslag - Rillion

AI inom fakturahantering

– se hur mycket du kan spara

Med denna kalkylator kan du se den potentiella tidsbesparingen för din verksamhet. Lägg till det totala antalet leverantörsfakturor ni behandlar under ett år. Uppskatta hur många procent av dessa fakturor som är periodiska fakturor eller fakturor med underliggande inköpsorder (PO-fakturor). Resultatet ger dig ett estimat för antal sparade arbetstimmar.

AI inom fakturahantering - Rillion

Det ser bra ut!

AI och automatisering från Rillion skulle bespara er verksamhet massor av tid varje år:

Arbets- timmar
BraMycket braBästa utfall

Resultatet är en prognos över hur många arbetstimmar ni kan spara med Rillions system för elektronisk fakturahantering. Prognosen baseras på 30 års erfarenhet av att automatisera hanteringen av leverantörsfakturor hos våra kunder. Observera att det slutliga resultatet hos varje enskild kund kan variera – beroende på interna processer och andra faktorer som är okända för oss.

Kontakta oss om ni vill veta mer!

Vårt jobb är att göra ditt jobb enklare

Med automatiserad kontering minskar tidsåtgången för konteringsarbetet samtidigt som kvaliteten förbättras.

En stor tidsbesparing

Uppnå en “zero touch”-process med hjälp av vårt AI-verktyg. Då får du tid över till en extra runda på padelbanan!

Förenkla för attestanter

När fakturan kommer förkonterad med rätt projekt och kostnadsställe, går det fortare för attestanten att hantera fakturan.

Färre misstag

Med automatiserad kontering minimeras de manuella felen och fler fakturor får rätt kontering och kostnadsställe direkt från start.

Ligg steget före

Välj en modern EFH-lösning som utvecklas och växer med er verksamhet. Det är inte roligt att byta system alltför ofta.

Rillion kan integreras till ett flertal affärssystem – här är några av dem

Vi har byggt integrationer till mer än 100 ekonomi- och affärssystem. Se om du hittar ditt system hos oss!

Rillion fakturahantering med integration till Dynamics 365 AX
Rillion fakturahantering med integration till Björn Lundén
Rillion fakturahantering med integration till Business Central
Rillion fakturahantering med integration till D365FO
Rillion fakturahantering med integration till Fortnox
Rillion fakturahantering med integration till Epicor iScala
Rillion fakturahantering med integration till Garp
Rillion fakturahantering med integration till Jeeves
Rillion fakturahantering med integration till NetSuite
Rillion fakturahantering med integration till Navision
Rillion fakturahantering med integration till Pyramid ekonomisystem
Rillion fakturahantering för Quickbooks Online
Rillion fakturahantering med integration till Sage X3
Rillion fakturahantering med integration SAP Business One
Rillion fakturahantering med integration till Winassist
Rillion fakturahantering med integration till Visma Administration
Rillion fakturahantering med integration till Visma eEkonomi
Rillion fakturahantering med integration till Vitec / 3L

Är du redo för att ta nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har så hittar vi den bästa lösningen för er verksamhet.