Fakturahantering för NetSuite ERP

Automatisera hela processen för fakturahantering med Rillions sömlösa integration till Netsuite ERP. Affärssystemet Netsuite i samarbete med Rillions lösningar innebär en rad fördelar på olika nivåer som förlänger basfunktionerna av Netsuite. Det effektiviserar ett företags kontrakt- och fakturahantering och skapar ett automatiskt, flexibelt och intelligent arbetsflöde.

Leverantörsfakturahantering för Netsuite - Rillion

Fakturahantering i världsklass för Netsuite ERP

Rillions lösning för elektronisk fakturahantering har utformats för att på ett enkelt sätt kunna integreras med ditt befintliga affärssystem. Med vår integration för Netsuite ERP blir det möjligt att ta automatiseringen av dina leverantörsfakturor till nästa nivå. Dataflöden mellan Netsuite ERP och Rillion sker i realtid, vilket förenklar arbetsprocesserna på ekonomiavdelning och sparar mycket tid.

Att hantera leverantörsfakturorna i affärssystemet är som regel krångligt och förenat med en hel del manuellt arbete. Därför är det klokt att investera i en nischad lösning för elektronisk fakturahantering för Netsuite. Då blir arbetet effektivt, digitalt och automatiserat.

Fördelar med att integrera Rillion till Netsuite ERP

 • Ökad flexibilitet när ni sätter upp attestflöden
 • Enklare att kontrollera efterlevnad av attestregler
 • Bättre sökbarhet av fakturor
 • Lägre hanteringskostnad per faktura
 • Snabbare hanteringstid
 • Transaktioner förs automatiskt in i affärssystemets huvudbok
Fakturahantering för Netsuite - Rillion
Elektronisk Fakturahantering för Netsuite - Rillion

Integration för Netsuite

Hämtas från Netsuite:

 • Leverantörsregister
 • Kontoplan
 • Projekt
 • Kostnadsställen
 • Momskoder

Data som förs från Rillion till Netsuite

 • Fullständig bokföring av fakturan
 • Fakturabild
 • Periodiseringar
 • Omvänd moms
 • Fastighetsmoms
Fakturatolkning för Netsuite - Rillion
Fakturaautomatisering för Netsuite - Rillion

Läs mer om vår integration till Netsuite

Ladda ner vårt faktablad och läs mer om integrationen för Netsuite. Faktabladet är på engelska. Har du ett annat affärssystem än Netsuite ERP? Upptäck andra möjliga ERP integrationer med Rillion. Rillion stödjer bland annat även Navision.

Elektronisk fakturahantering i korthet

Allt arbete med leverantörsreskontra du normalt utför i affärssystemet, kan du istället utföra i Rillions fakturahantering för Netsuite. Förutom att fakturorna blir bokförda på rätt konto, projekt och kostnadsställe kan du periodisera dem och välja i vilken period de ska kostnadsföras.

Elektronisk fakturahantering med integration till NetSuite ERP

Scanning och tolkning av fakturorna

Det första steget i den dagliga hanteringen av leverantörsfakturor är datafångsten. Här finns olika alternativ: man kan välja att scanna och tolka fakturorna i egen regi, alternativt att köpa tjänsten. Vi rekommenderar Readsofts programvara för egen scanning och en lokal scanningsbyrå för tjänsten (kontakta oss så berättar vi mer om byråer i det land/de länder du vill ta emot fakturor).

När eventuella pappersfakturor scannats och tolkats, PDF-fakturor tolkats och e-fakturor tagits emot, dyker fakturorna upp i Rillion. Därefter skickas fakturan vidare enligt ett förutbestämt attestflöde. Systemet konfigureras så att de allra flesta fakturor automatiskt skickas till rätt attestant, baserat på vilken leverantör, referens eller typ av vara. Fakturan konteras och godkänns enligt uppsatt regelverk för attestering.

Automatiserad kontering

För att göra arbetet ännu smidigare finns flera sätt att automatisera konteringen. I Rillion kan man sätta upp regler för kontering och kostnadsställe per leverantör – då förkonteras fakturorna automatiskt och behöver bara granskas och godkännas. Det finns också en avancerad matchningsfunktion som automatiskt matchar mot inköpsorder, kontrakt eller referens. Läs mer om ordermatchning och matchning av återkommande fakturor.

Det är också möjligt att integrera en AI-motor till Rillion, som då utför konteringen baserat på historisk data från Netsuite ERP. Läs vår guide om artificiell intelligens på ekonomiavdelningen.

Varför använda Rillion?

Automatisera fakturahanteringen maximalt genom att låta systemet matcha fakturor mot inköpsordrar eller kontrakt. Hantera endast avvikelserna och få tid över till mer kvalificerat arbete.

Med rätt system blir det enklare för både chefer och medarbetare att hantera inköp, fakturor och utlägg. Samtidigt minskar administrationen på ekonomi- och inköpsavdelningarna.

När hela processen automatiseras blir det enklare att köpa rätt vara, från rätt leverantör till rätt pris. Attestera inköpsordern istället för fakturan och få full kostnadskontroll innan köpet sker!

Är du redo för nästa steg?

Berätta för oss om era utmaningar så hittar vi en lösning som passar just er.