Fakturahantering för Microsoft Dynamics Navision

Automatisera hela processen för fakturahantering med Rillions sömlösa integration till Microsoft Dynamics Navision.

Fakturahantering för Dynamics Nav - Rillion

Fakturahantering i världsklass för Dynamics NAV

Affärssystemet Navision i samarbete med Rillions lösningar innebär en rad fördelar på olika nivåer som förlänger basfunktionerna av Dynamics NAV. Det effektiviserar ett företags kontrakt- och fakturahantering och skapar ett automatiskt, flexibelt och intelligent arbetsflöde.

Realtidsintegration till Rillion

Med vår standardintegration för Microsoft Dynamics Navision blir det möjligt att ta automatiseringen av dina leverantörsfakturor till nästa nivå. Dataflöden mellan Microsoft Dynamics Navision och Rillion sker i realtid, vilket förenklar arbetsprocesserna på ekonomiavdelning och sparar mycket tid.

Att hantera leverantörsfakturorna i affärssystemet är som regel krångligt och förenat med en hel del manuellt arbete. Därför är det klokt att investera i en nischad lösning för elektronisk fakturahantering. Då blir arbetet effektivt, digitalt och automatiserat.

Leverantörsfakturahantering för Dynamics Nav - Rillion
Elektronisk Fakturahantering för Dynamics Nav - Rillion

Fördelar med att integrera Rillion till Microsoft Dynamics Navision

 • Ökad flexibilitet när ni sätter upp attestflöden
 • Enklare att kontrollera efterlevnad av attestregler
 • Bättre sökbarhet av fakturor
 • Lägre hanteringskostnad per faktura
 • Snabbare hanteringstid
 • Transaktioner förs automatiskt in i affärssystemets huvudbok

Integration för Microsoft Dynamics Navision

Data som hämtas från affärssystemet

 • Leverantörsregister
 • Kontoplan
 • Projekt
 • Kostnadsställen
 • Momskoder
för Dynamics Nav - Rillion
Fakturaautomatisering för Dynamics Nav - Rillion

Data som förs från Rillion till Microsoft Dynamics Navision

 • Fullständig bokföring av fakturan
 • Fakturabild
 • Periodiseringar
 • Omvänd moms
 • Fastighetsmoms

Läs mer om vår integration till Microsoft Dynamics Nav

Ladda ner vårt faktablad och läs mer om integrationen för Microsoft Dynamics Navision. Faktabladet är på engelska. Har du ett annat affärssystem än Navision? Upptäck andra möjliga ERP integrationer med Rillion. Rillion stödjer bland annat även Microsoft Dynamics AX.

Fakturaskanning för Dynamics Nav - Rillion
Elektronisk fakturahantering för Navision

Elektronisk fakturahantering i korthet

Allt arbete med leverantörsreskontra du normalt utför i affärssystemet, kan du istället utföra i Rillions fakturahanteringslösning till Dynamics Nav. Förutom att fakturorna blir bokförda på rätt konto, projekt och kostnadsställe kan du periodisera dem och välja i vilken period de ska kostnadsföras.

Scanning och tolkning av fakturorna

Det första steget i den dagliga hanteringen av leverantörsfakturor är datafångsten. Här finns olika alternativ: man kan välja att scanna och tolka fakturorna i egen regi, alternativt att köpa tjänsten. Vi rekommenderar Readsofts programvara för egen scanning och en lokal scanningsbyrå för tjänsten (kontakta oss så berättar vi mer om byråer i det land/de länder du vill ta emot fakturor).

När eventuella pappersfakturor scannats och tolkats, PDF-fakturor tolkats och e-fakturor tagits emot, dyker fakturorna upp i Rillion.

Därefter skickas fakturan vidare enligt ett förutbestämt attestflöde. Systemet konfigureras så att de allra flesta fakturor automatiskt skickas till rätt attestant, baserat på vilken leverantör, referens eller typ av vara. Fakturan konteras och godkänns enligt uppsatt regelverk för attestering.

Skanning och tolkning av leverantörsfakturor

Automatiserad kontering

För att göra arbetet ännu smidigare finns flera sätt att automatisera konteringen. I Rillion kan man sätta upp regler för kontering och kostnadsställe per leverantör – då förkonteras fakturorna automatiskt och behöver bara granskas och godkännas. Det finns också en avancerad matchningsfunktion som automatiskt matchar mot inköpsorder, kontrakt eller referens.

Läs mer om ordermatchning och matchning av återkommande fakturor. Det är också möjligt att integrera en AI-motor till Rillion, som då utför konteringen baserat på historisk data från Navision. Läs vår guide om artificiell intelligens på ekonomiavdelningen.

Varför använda Rillion?

Automatisera fakturahanteringen maximalt genom att låta systemet matcha fakturor mot inköpsordrar eller kontrakt. Hantera endast avvikelserna och få tid över till mer kvalificerat arbete.

Med rätt system blir det enklare för både chefer och medarbetare att hantera inköp, fakturor och utlägg. Samtidigt minskar administrationen på ekonomi- och inköpsavdelningarna.

När hela processen automatiseras blir det enklare att köpa rätt vara, från rätt leverantör till rätt pris. Attestera inköpsordern istället för fakturan och få full kostnadskontroll innan köpet sker!

Är du redo för nästa steg?

Berätta för oss om era utmaningar så hittar vi en lösning som passar er.