fbpx

Attestera fakturor

– hantera endast avvikelserna med digital fakturaattest

Automatisera dina leverantörsfakturor med Rillion. Med förutbestämda flöden för att attestera fakturor blir processen snabb och effektiv.

Få ett digitalt attestflöde med Rillion

Automatiserat flöde för attestering av fakturor

Fakturahanteringen är kärnan i vår lösning och utgör grunden för att kunna effektivisera ytterligare processer, t.ex. inköp eller avtalshantering.

En optimal process uppnår du i nästa steg med attestering av digitala inköpsordrar och beställningar som sedan matchas mot inkommande fakturor och kontrakt helt automatiskt. Då är det endast avvikelserna som behöver hanteras vilket spar mycket tid för dina anställda när det kommer till att attestera fakturor.

För att minimera tidsåtgången för att attestera fakturor genereras ett automatiskt attestflöde och konteringsförslag i vår lösning.

– Rillion är perfekt för mina behov. Systemet har alla verktyg jag behöver för leverantörsfakturahantering och ett smidigt attestflöde för mina projektledare och leverantörer.

Enkel avvikelsehantering

För att underlätta arbetet med avvikelsehantering vid attestering av fakturor så kategoriseras alla avvikelser i ditt attestflöde efter olika typer med som färgkodningas Det ger dig en snabb och tydlig överblick och genom att arbeta aktivt med matchningsstatistiken kan du bearbeta de leverantörer som har många avvikelser i syfte att ytterligare öka automatiseringen för din avvikelsehantering vid attestering av fakturor.

Avvikelsetolerans för hur mycket en faktura får skilja sig mot en order kan sättas på huvud- eller radnivå. Det går att sätta avvikelsetolerans i procent eller exakt belopp. Olika parametrar kan tillämpas för olika bolag och leverantörer beroende på behov och attestflöde.

Det är enkelt att attestera fakturor i Rillion
Fakturor skickas automatiskt ut i fördefinierade attestflöden

Fem huvudfunktioner:

  • Full automatisering av dina leverantörsfakturor
  • Förutbestämt attestflöde ger ökad kontroll
  • Konteringsförslag minimerar tidsåtgången
  • Attestering av fakturor i mail eller i mobil
  • Enkel avvikelsehantering i användarvänlig miljö

Skydd mot bluffakturor

Tjänsten Varningslistade leverantörer ger ett automatiskt och effektivt skydd mot bluffaktörer på marknaden. Varje gång en faktura kommer in i systemet görs en slagning mot ett väl uppdaterat register över kända blufföretag. Vid träff, visas en varning med information om att leverantören anses vara oseriös och kan utgöra en potentiell risk.

På detta sätt skapas ett säkert och mer kontrollerbart flöde för attestering av fakturor som inte bara skyddar dig mot nya leverantörer, utan ger dig även en extra kontroll på de företag ni redan har en affärsrelation med.

Med Rillions lösning för att attestera fakturor ni kontroll över hela attestflödet

Tydlig överblick över attesteringsflödet

Med Rillions lösning för att attestera faktura får du en komplett inblick i, och kontroll över hela attesteringsflödet. Anställda kan tydligt se vad som behöver attesteras, och det blir enkelt att identifiera avvikelser och se detaljerna bakom dem. Med all relevant information samlad på en central plats i systemet är det en enkel process att granska materialet för att sedan attestera det.

– Fakturaflöden i Rillion visar tydligt var fakturor kommer från och vart de är på väg, vilket är otroligt fördelaktigt i samband med ett bokslut. Tack vare det grafiska attestflödet är det enkelt för alla i organisationen att styra om fakturor och snabba på hanteringen.

Rillions system för fakturahantering erbjuder attestering i mail eller mobil

Hantera flera bolag och språk

I Rillions fakturahanteringslösning kan du bygga upp strukturer som stödjer många bolag i samma miljö eller i parallella miljöer, oavsett om dessa finns i samma land eller utspridda över världen.

Det är enkelt att sätta upp reglerna för hur moms, momskoder, EU-moms, omvänd momsplikt, bygg- och fastighetsmoms ska hanteras. Systemet finns i ett flertal språkversioner, bland dem de nordiska språken, franska, engelska, tyska, holländska, spanska och polska.

Vad är attesträtt?

Attesträtt innebär att någon/några personer inom angivna specifikationer och belopp kan godkänna/attestera en faktura på ett företags vägnar.

Syftet med en attesträtt är att kunna fördela och delegera ekonomiskt ansvar inom organisationen till ansvariga personer som är bäst lämpade att behandla specifika fakturor. Med en attesträtt behöver till exempel inte VD:n och andra högt uppsatta chefer attestera varenda inkommande faktura.

Rillion hjälper er att upprätthålla attestregler inom organisationen

Attestering innebär att en transaktion granskas och godkänns av en behörig person inom organisationen. Attestanten kontrollerar vad transaktionen avser, att priser och villkor är korrekta och att transaktionen bokförs på rätt sätt. Att attestera fakturor och andra verifikationer är en del av ett företags ekonomiska förvaltning. Se även vårt blogginlägg om Fakturaattest.

Fakturaattest innebär att en faktura granskas och godkänns av en behörig person inom organisationen. Attestanten kontrollerar vad fakturan avser, att priser och villkor är korrekta och att fakturan bokförs på rätt sätt. Att attestera leverantörsfakturor och andra verifikationer är en del av ett företags ekonomiska förvaltning. Se även vårt blogginlägg om Fakturaattest

Att attestera innebär att en transaktion granskas och godkänns av en behörig person inom organisationen. Attestanten kontrollerar vad transaktionen avser, att priser och villkor är korrekta och att transaktionen bokförs på rätt sätt. Att attestera fakturor och andra verifikationer är en del av ett företags ekonomiska förvaltning. Se även vårt blogginlägg om Fakturaattest

En faktura är ett sätt att få betalt för en vara eller tjänst som levererats. Fakturan utgör också ett bokföringsunderlag, en s.k. verifikation, för en viss specifik utgift som ett företag haft.

Inom bokföring och redovisning avser avvikelsehantering det arbete som uppstår när t.ex. en faktura avviker från underliggande order, beställning eller avtal. Det kan också handla om felaktiga konteringar, kostnadsställe eller andra redovisningsdimensioner. Med ett modernt system för hantering av leverantörsfakturor, kan majoriteten av fakturorna processas automatiskt. Personalen inom leverantörsreskontra behöver då endast lägga tid på de fakturor som är felaktiga.

Är du redo för nästa steg?

Berätta för oss om era utmaningar så hittar vi en lösning för er verksamhet.