Attestera fakturor

Automatisera dina leverantörsfakturor med Rillion. Med förutbestämda, digitala flöden för att attestera fakturor blir processen snabb och effektiv.

Attestering av fakturor innebär att en transaktion granskas och godkänns

Attestera fakturor online

Attestering av fakturor innebär att en transaktion granskas och godkänns av en behörig person inom organisationen. Attestanten kontrollerar vad transaktionen avser, att priser och villkor är korrekta och att fakturan bokförs på rätt sätt.

De allra flesta företag har idag gått över till digital fakturaattest, istället för att manuellt hantera och attestera fysiska pappersfakturor.

Rillion erbjuder systemstöd för digitalt attestflöde, med funktionalitet som minimerar det manuella arbetet för attestanter och reskontraavdelningen.

Fördelar med Rillion som attestsystem

Rillions lösning för elektronisk fakturahantering är ett modernt systemstöd för attestering av fakturor.

Automatiska attestflöden

Automatiska attestflöden

Rillion skapar automatiska attestflöden förslag baserat förinställda regler. De flesta fakturor skickas direkt till behörig attestant.

Få en snabbare attestprocess

Få en snabbare process

Med rätt systemstöd blir fakturorna attesterade i tid. Låt medarbetare och chefer attestera fakturor online.

Unvik att tappa bort leverantörsfaktkuror

Missa aldrig en faktura

Rillion håller koll på varje faktura, identifierar eventuella dubbletter och skickar ut påminnelser när en faktura närmar sig förfallodatum.

Attestera fakturor online

Attestera fakturor online

Låt dina kollegor och chefer attestera fakturor var som helst och när som helst – det behövs bara ett par klick på dator eller direkt i mobilen.

Automatic reminders

Automatiska påminnelser

Attestanter får ett mail när det finns fakturor att attestera. Systemet skickar ut automatiska påminnelser vid behov.

Seamless integration to your ERP

Integration

Rillion kommer med standardintegrationer till många populära ekonomi- och affärssystem.

Attestering av fakturor

– Så fungerar det i Rillion

Fakturainläsning och validering

Några minuter efter fakturainläsningen dyker de nya fakturorna upp i Rillions dashboard/fakturalogg. Där sker en validering av fakturadata: fakturor som kan matchas mot order identifieras, dubbletter flaggas, nya leverantörer markeras o.s.v.

Våra kunder säger det bäst

Coor Service Management använder Rillion för digital fakturaattest

Coor Service Management
– Fakturaflöden i Rillion visar tydligt var fakturor kommer ifrån och vart de är på väg, vilket är otroligt fördelaktigt i samband med ett bokslut. Tack vare det grafiska attestflödet är det enkelt för alla i organisationen att styra om fakturor och snabba på hanteringen.

Bli mer effektiv.
Automatisera fakturor och inköp med rätt system.

Hantera endast avvikelserna

Med vår automatiska fakturamatchning, kan många order- och avtalsfakturor hanteras helt beröringsfritt. Endast fakturor som avviker från order eller avtal behöver granskas.

För att underlätta arbetet med avvikelsehantering vid attestering av fakturor så kategoriseras alla avvikelser i ditt attestflöde med färgkodning. Det ger dig en snabb och tydlig överblick och genom att arbeta aktivt med matchningsstatistiken kan du bearbeta de leverantörer som har många avvikelser i syfte att ytterligare öka automatiseringen.

Underlätta arbetet med avvikelsehantering vid attestering av fakturor med Rillion
Ställ in toleransnivåer för avvikelser

Ställ in toleransnivåer för avvikelser

Avvikelsetolerans för hur mycket en faktura får skilja sig mot order eller avtal kan sättas på huvud- eller radnivå.

I Rillion går det att sätta avvikelsetolerans i procent eller exakt belopp. Olika parametrar kan tillämpas för olika bolag och leverantörer beroende på behov och interna regler för fakturaattest.

Hur skyddar Rillion dig mot bluffakturor?

Tjänsten Varningslistade leverantörer ger ett automatiskt och effektivt skydd mot bluffaktörer på marknaden. Varje gång en faktura kommer in i systemet görs en slagning mot ett väl uppdaterat register över kända bluff-företag. Vid träff, visas en varning med information om att leverantören anses vara oseriös och kan utgöra en potentiell risk.

På detta sätt skapas ett säkert och mer kontrollerbart flöde för attestering av fakturor som inte bara skyddar dig mot nya leverantörer, utan ger dig även en extra kontroll på de företag ni redan har en affärsrelation med.

Med Rillion får du ett skydd mot bluffakturor

Har Rillion stöd för efterlevnad av attesträtt?

Rillions mjukvara ger er ett bra systemstöd för efterlevnad av attesträtt

Det korta och enkla svaret är ja!

Attesträtt innebär att någon/några personer inom angivna specifikationer och belopp kan godkänna / attestera fakturor på ett företags vägnar. Syftet med en attesträtt är att kunna fördela och delegera ekonomiskt ansvar inom organisationen till ansvariga personer som är bäst lämpade att behandla specifika fakturor.

Rillions mjukvara konfigureras så att era företagsspecifika regler för attesträtt efterföljs och dokumenteras. Ställ in beloppsgränser, så att inte VD behöver attestera varenda inkommande faktura. Det går alltid att kontrollera i efterhand vem eller vilka som godkänt en specifik transaktion.

Vanliga frågor

Attestering innebär att en transaktion granskas och godkänns av en behörig person inom organisationen. Attestanten kontrollerar vad transaktionen avser, att priser och villkor är korrekta och att transaktionen bokförs på rätt sätt. Att attestera fakturor och andra verifikationer är en del av ett företags ekonomiska förvaltning. Se även vårt blogginlägg om Fakturaattest.

När du attesterar en faktura intygar du att fakturan är korrekt. Exempelvis att den avser en beställning som gjorts av behörig person inom organisationen, pris och övriga villkor är enligt överenskommelse (t.ex. avtal eller inköpsorder) och att varan eller tjänsten faktiskt levererats.

Fakturaattest innebär att en faktura granskas och godkänns av en behörig person inom organisationen. Attestanten kontrollerar vad fakturan avser, att priser och villkor är korrekta och att fakturan bokförs på rätt sätt. Att attestera leverantörsfakturor och andra verifikationer är en del av ett företags ekonomiska förvaltning.

Att attestera innebär att en transaktion granskas och godkänns av en behörig person inom organisationen. Attestanten kontrollerar vad transaktionen avser, att priser och villkor är korrekta och att transaktionen bokförs på rätt sätt. Att attestera fakturor och andra verifikationer är en del av ett företags ekonomiska förvaltning.

En faktura är ett sätt att få betalt för en vara eller tjänst som levererats. Fakturan utgör också ett bokföringsunderlag, en s.k. verifikation, för en viss specifik utgift som ett företag haft.

Inom bokföring och redovisning avser avvikelsehantering det arbete som uppstår när t.ex. en faktura avviker från underliggande order, beställning eller avtal. Det kan också handla om felaktiga konteringar, kostnadsställe eller andra redovisningsdimensioner. Med ett modernt system för hantering av leverantörsfakturor, kan majoriteten av fakturorna processas automatiskt. Personalen inom leverantörsreskontra behöver då endast lägga tid på de fakturor som är felaktiga.

Ladda ner produktbroschyren

Läs mer om vår produktsvit för elektronisk fakturahantering. Broschyren innehåller information om de olika delmomenten inom automatiserad hantering av leverantörsfakturor – och hur man kan uppnå full automatisering av hela purchase-to-pay-processen.

Ladda ner produktbroschyr och läs om Rillion Prime Purchase to Pay

Vill du prova Rillion?

Berätta för oss om era utmaningar, så tar vi fram en lösning som passar för er verksamhet!