På ett enklare sätt

Avtalshantering

Gör din avtalshantering enklare, snabbare och roligare med digital avtalshantering. Matcha periodiska fakturor automatiskt och få påminnelser när kontrakt skall sägas upp eller förnyas med Rillions avtalshanteringssystem.

Avtalshantering och automatisk matchning av återkommande fakturor med Rillion

Vad är avtalshantering?

Vår lösning för avtalshantering fungerar som en elektronisk avtalsdatabas som ständigt är tillgänglig och sökbar. Rillions system för avtalshantering har en flexibel behörighetsstruktur som tillåter dig att bestämma vem som ska se vad och hur du hanterar påminnelser inför kritiska datum i avtalen. Med avtalen enkelt tillgängliga i organisationen blir efterlevnaden och effektiviteten av avtalshanteringen högre.

Lär känna avtalshantering

 • Lagra och hantera avtal i den miljö där fakturorna kommer in
 • Dra nytta av EFH-systemets behörighetsgrupper
 • Låt systemet matcha periodiska fakturor mot registrerade avtal
 • Få automatiska påminnelser för avtal skall förnyas eller sägas upp
 • Gör avtalen tillgängliga för attestanter

Fem huvudfunktioner med vårt avtalshanteringsprogram:

 • Digital avtalshantering och arkivering av avtal
 • Matchning av periodiska fakturor
 • Påminnelser; förnyelse eller uppsägning av avtal
 • Möjliggör självfakturering
 • Gör avtal synliga för hela organisationen
 • Elektronisk fakturahantering
Få full kontroll över avtalen med Rillion
Avtalshantering med full kontroll från Rillion

Besvara alla relevanta frågor med Rillion

Med vårt system för avtalshantering kan du ta kontroll över följande frågor:

 • Vilka avtal har vi med våra leverantörer och kunder?
 • Vem är ansvarig för avtalet?
 • Vilket är det senaste och äldsta avtalet?
 • Vilka avtal går ut inom det närmaste halvåret?
 • Vilka avtal ska vi omförhandla?
 • Vilka avtal har vi inom våra olika områden och avdelningar?
 • Var finns avtalsbilagan för våra avtal?
 • Avtalen lagras för digital avtalshantering i vår elektroniska databas som har en flexibel behörighetsstruktur. Om du använder Rillions lösning för automatiserad fakturahantering finns redan befintliga leverantörer och användare upplagda, precis som attestregler, flöden, roller, konteringsförslag och övriga struktur. Avtalen kompletteras med information om t.ex. avtalstyp, kritiska datum och giltighetstider.
 • Med digital avtalshantering online blir det enkelt att göra leverantörsavtal och kontrakt sökbara och synliga för behöriga personer, t.ex. för medarbetare på inköpsavdelningen. På så vis blir det enklare att styra beställningar mot förmånliga avtalsbaserade inköp.
Få automatiska påminnelser vid förnyelse eller uppsägning av avtal
Automatisera periodiska fakturor med Rillion avtalshantering

Automatisera periodiska fakturor med digital avtalshantering

Företag har i snitt 15-25% återkommande fakturor per månad som skulle kunna sättas upp som ett avtal. Med Rillions lösning för avtalshantering och kontrakt, behöver ni inte lägga tid på att attestera samma faktura månad efter månad. Vårt avtalshanteringssystem matchar, kontrollerar och hanterar alla periodiska fakturor relaterade till ett specifikt kontrakt. Det går också bra att själv generera dessa återkommande fakturor i vårt avtalshanteringsprogram genom s.k. självfakturering.

Fördelar med avtalshantering

Fördelar med digital avtalshantering

 • Ca 15-25% av ett företags leverantörsfakturor är s.k. återkommande fakturor som kan matchas automatiskt mot avtal i Rillion
 • Undvik att spendera tid på att godkänna samma faktura månad efter månad. Vårt avtalshanteringssystem matchar, kontrollerar och hanterar alla återkommande fakturor relaterade till specifika avtal. Ni får möjlighet att generera fakturor som reflekterar avtalet med självfaktureringsfunktionen.
Det finns många fördelar med digital avtalshantering

Säkerhet

Rillion – Betrodd av banker

Rillion är betrodd av banker och finansiella institutioner i USA och Europa. Ackrediteringar inkluderar SOC1, SOC2, HIPAA, GDPR och PEPPOL.

 • Global lösning för flera affärssystem, länder, valutor och skatteregler
 • Obegränsat antal användare – inga licenskostnader för användare
 • Säker efterlevnadskontroll och minimal IT-inblandning
SOC 1 Report (System and Organization Controls Report)
The Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
SOC 2

Kundberättelser

Läs mer om avtalshantering

– Nu matchar systemet våra leverantörsfakturor mot avtal för alla våra 300 enheter. Det besparar oss ett stort manuellt arbete och tidsvinsten är enorm.

Våra kundcase

Implementation

Vi är måna om att lösa era problem och göra ert jobb enklare med våra lösningar för elektronisk fakturahantering. Implementationen av Rillion One och Rillion Prime kan variera beroende på vilka funktioner ni väljer och vilket affärssystem ni har.

Kontakta en av våra experter idag för att boka en demo. Som alltid är vi med dig vid varje steg på vägen.

Sömlös integration med ert affärs- eller ekonomisystem

Rillions lösningar fungerar med hundratals olika affärs- och ekonomisystem.

Vanliga frågor – Avtalshantering

Digital avtalshantering är avtal som digitaliserats i form av t.ex. PDFer som laddats upp och tolkats av en mjukvara, lagrats i ett system, istället för i pappersform i pärmar. Om avtalshanteringen sker i samma system där leverantörsfakturorna hanteras, blir det enkelt för administratörer och attestanter att kontrollera att fakturorna överensstämmer med ingånget avtal. Avtalen går då enkelt att plocka upp och titta på – oftast genom ett enda klick direkt på datorn.

Med digital avtalshantering slipper man att fysiskt lagra avtalen – och spar därmed plats på kontoret och slipper ha fysiska arkiv. Pappershanteringen försvinner och det blir enklare att söka fram ett visst avtal. Ofta går det att söka på ord och uttryck som finns inne i avtalet, utöver själva leverantörsnamnet. Avtalshanteringsprogram erbjuder oftast behörighetsstyrning, så att det blir enkelt att styra vem inom organisationen som har tillgång till vilka avtal.

Kom igång!

Avtalshantering är tillgängligt för följande produkter

Skalbar lösning

Rillion Prime

Elektronisk fakturahantering och purchase-to-pay för organisationer med höga krav på automatisering

 • Fakturatolkning
 • E-faktura
 • Elektronisk fakturahantering
 • Attestera fakturor
 • AI-kontering
 • Fakturamatchning
 • Avtalshantering
 • Dokumenthantering
 • Purchase to pay
 • Analys och rapportering
 • Sömlös integration till ditt affärssystem

Rillion – Vår uppgift är att göra ditt arbete lättare

 • Vi är experter med över 30 års erfarenhet i branschen

 • Betrodd av kunder i över 50 länder

 • 96% av Rillions kunder anser att plattformen uppfyller förväntningarna

 • 95% anser att Rillion är en lönsam investering

Ta reda på själv hur vi kan göra ditt jobb enklare!

Vill du prova Rillion?

Boka en kostnadsfri demo så att vi kan förstå dina behov och erbjuda dig den bästa lösningen.