fbpx

Gör din avtalshantering enklare, snabbare och roligare med digital avtalshantering. Matcha periodiska fakturor automatiskt och få påminnelser när kontrakt skall sägas upp eller förnyas med Rillions avtalshanteringssystem.

Avtalshanteringssystem med full kontroll

Vår lösning för avtalshantering fungerar som en elektronisk avtalsdatabas som ständigt är tillgänglig och sökbar. Rillions system för avtalshantering har en flexibel behörighetsstruktur som tillåter dig att bestämma vem som ska se vad och hur du hanterar påminnelser inför kritiska datum i avtalen. Med avtalen enkelt tillgängliga i organisationen blir efterlevnaden och effektiviteten av avtalshanteringen högre.

– Nu matchar systemet våra leverantörsfakturor mot avtal för alla våra 300 enheter. Det besparar oss ett stort manuellt arbete och tidsvinsten är enorm.

Automatisera periodiska fakturor med digital avtalshantering

Företag har i snitt 15-25% återkommande fakturor per månad som skulle kunna sättas upp som ett avtal. Med Rillions lösning för avtalshantering och kontrakt, behöver ni inte lägga tid på att attestera samma faktura månad efter månad. Vårt avtalshanteringssystem matchar, kontrollerar och hanterar alla periodiska fakturor relaterade till ett specifikt kontrakt. Det går också bra att själv generera dessa återkommande fakturor i vårt avtalshanteringsprogram genom s.k. självfakturering.

Fem huvudfunktioner med vårt avtalshanteringsprogram:

 • Digital avtalshantering och arkivering av avtal
 • Matchning av periodiska fakturor
 • Påminnelser; förnyelse eller uppsägning av avtal
 • Möjliggör självfakturering
 • Gör avtal synliga för hela organisationen
 • Elektronisk fakturahantering

Besvara alla relevanta frågor med Rillion

Med vårt system för avtalshantering kan du ta kontroll över följande frågor:

 • Vilka avtal har vi med våra leverantörer och kunder?
 • Vem är ansvarig för avtalet?
 • Vilket är det senaste och äldsta avtalet?
 • Vilka avtal går ut inom det närmaste halvåret?
 • Vilka avtal ska vi omförhandla?
 • Vilka avtal har vi inom våra olika områden och avdelningar?
 • Var finns avtalsbilagan för våra avtal?

Fördelar med digital avtalshantering

 • Ett företag har i genomsnitt 15-25% återkommande fakturor som skulle gynnas av digital avtalshantering med automatiserade avtal och kontraktmatchning.
 • Undvik att spendera tid på att godkänna samma faktura månad efter månad. Vårt avtalshanteringssystem matchar, kontrollerar och hanterar alla återkommande fakturor relaterade till specifika avtal. NI får möjlighet att genererar fakturor som reflekterar avtalet med självfaktureringsfunktionen.
 • Avtalen lagras för digital avtalshantering i vår elektroniska databas som har en flexibel behörighetsstruktur. Om du använder Rillions lösning för automatiserad fakturahantering finns redan befintliga leverantörer och användare upplagda, precis som attestregler, flöden, roller, konteringsförslag och övriga struktur. Avtalen kompletteras med information om t.ex. avtalstyp, kritiska datum och giltighetstider.
 • Med digital avtalshantering online blir det enkelt att göra leverantörsavtal och kontrakt sökbara och synliga för behöriga personer, t.ex. för medarbetare på inköpsavdelningen. På så vis blir det enklare att styra beställningar mot förmånliga avtalsbaserade inköp.

Digitaliserade avtal, t.ex. i form av PDFer som laddats upp och tolkats av en mjukvara, lagras i ett system, istället för i pappersform i pärmar. Om avtalshanteringen sker i samma system där leverantörsfakturorna hanteras, blir det enkelt för administratörer och attestanter att kontrollera att fakturorna överensstämmer med ingånget avtal. Avtalen går då enkelt att plocka upp och titta på – oftast genom ett enda klick direkt på datorn.

Man slipper att fysiskt lagra avtalen – och spar därmed plats på kontoret och slipper ha fysiska arkiv. Pappershanteringen försvinner och det blir enklare att söka fram ett visst avtal. Ofta går det att söka på ord och uttryck som finns inne i avtalet, utöver själva leverantörsnamnet. System för avtalshantering erbjuder oftast behörighetsstyrning, så att det blir enkelt att styra vem inom organisationen som har tillgång till vilka avtal.

Är du redo för nästa steg?

Berätta för oss om era utmaningar så hittar vi den bästa lösningen för er verksamhet.