E-faktura

– höjer kvaliteten och spar tid

E-faktura/digital faktura är det mest effektiva sättet att ta emot och överföra fakturainformation till Rillion. Med digital fakturering blir fakturorna direkt tillgängliga och behöver varken scannas eller tolkas. Den interna kontrollen ökar i samma takt som kostnaderna minskar med en digital faktura/e-fakturor.

Digital fakturering - Rillion

Fördelar med en digital faktura

Med Rillions e-fakturaautomatisering minimerar du manuellt arbete, i synnerhet om du vill fånga information om artiklar på radnivå i e-fakturan. Inläsningsfel elimineras helt med en elektronisk faktura och ingen verifiering av uppgifter behövs. En digital faktura kommer fram snabbare och för dig som har utländska leverantörer gör det stor skillnad. Såväl spårbarheten som säkerheten ökar med e-faktura, och du minimerar negativ miljöpåverkan.

Med digital faktura blir underliggande data korrekt
E-faktura är numera ett lagkrav i många länder

Fem huvudfunktioner med e-fakturan:

  • Automatisk konvertering till och från alla format
  • Tjänster som uppfyller lokala regler för arkivering och momshantering etc.
  • Säker kommunikation via krypterat nätverk
  • Hanterar priskatalog, order, orderbekräftelse, leveransavisering, faktura och påminnelse
  • Transaktionshistorik 90 dagar

Varför använda Rillions lösning för digital fakturering?

Med e-faktura automatisering transporteras fakturor snabbare och blir på så sätt tillgängliga för vidare hantering snabbare än pappersfakturor.

Det finns egentligen ingen begränsning i den mängd data du kan erhålla från en e-faktura vilket möjliggör matchning av order mot faktura på detaljnivå.

Till skillnad från pappersfakturor är e-fakturor spårbara och möjliga att kryptera.

Med Pagero kan du både ta emot och skicka e-faktura oavsett var i världen din verksamhet bedrivs.

Rillions EFH-lösning tar emot e-fakturor

– Allt konteras per automatik och vi behöver bara kolla igenom och godkänna.

Andra smarta funktioner med RIllions lösningar

Med automatisk ordermatchning tar vi hanteringen av dina leverantörsfakturor till nästa nivå.

Effektivisera inköpsprocessen genom att handla rätt vara, från rätt leverantör till rätt pris. Få kontroll över de indirekta kostnaderna.

Få en sammanhållen bild av status, flöden och värdefulla nyckeltal. Identifiera flaskhalsar i organisationen och se möjligheter till ökad kostnadseffektivitet.

E-faktura gör att fakturahanteringen blir helt digital

E-faktura automatisering

E-fakturahanteringen är kärnan i vår lösning för digital fakturering och som utgör grunden för att kunna effektivisera hela processen från inköp till betalning. Det är ofta fakturahanteringen som företag väljer att automatisera först, oftast med mycket goda resultat. En optimal process uppnås genom att automatisera processerna inom hanteringen av digitala fakturor inklusive scanning, attestering och matchning mot inkommande fakturor och kontrakt. För att minimera tidsåtgången för hanteringen av en digital faktura genereras ett automatiskt fakturaflöde.

Enkel avvikelsehantering med elektronisk faktura

Med ett automatisk flöde för attestering av digitala inköpsordrar och beställningar som matchas mot inkommande fakturor och kontrakt är det endast avvikelserna som behöver hanteras. För att underlätta arbetet med avvikelsehantering, kategoriseras alla avvikelser i attestflödet efter olika typer som färgkodas som ger dig en snabb och tydlig överblick.

Genom att arbeta aktivt med matchningsstatistiken kan du sedan bearbeta de leverantörer som har många avvikelser för att förbättra automatiseringen för avvikelsehanteringen vid attesteringen av en digital faktura. Avvikelsetolerans för hur mycket en faktura får skilja sig mot en order kan sättas på huvud- eller radnivå. Det går att sätta avvikelsetolerans i procent eller exakt belopp. Olika parametrar kan tillämpas för olika bolag och leverantörer beroende på behov och attestflöde.

Enkel avvikelsehantering med elektronisk faktura

Elektronisk faktura, eller e-faktura, är en digital faktura som tas emot elektroniskt av en dator, IT-system eller mobil, i motsats till en pappersfaktura som skickas i ett kuvert per post. Det finns olika elektroniska format för e-faktura och olika nätverk för att skicka dem. I Sverige och övriga EU används ofta PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online). PEPPOL är ett ramverk med tekniska specifikationer som möjliggör för organisationer att på ett enkelt sätt skicka elektroniska affärsdokument, t.ex. e-fakturor, mellan olika system.

Företag som vill skicka och ta emot e-faktura behöver köpa tjänsten från en IT- eller mjukvaruleverantör. Många aktörer erbjuder e-fakturering som en integrerad lösning till företagets affärssystem. Vi rekommenderar Pagero för att skicka e-faktura och vi använder oss av deras e-fakturatjänst för att ta emot elektroniska leverantörsfakturor direkt i Rillion.

Företag som vill skicka och ta emot e-faktura behöver köpa tjänsten från en IT- eller mjukvaruleverantör. Många aktörer erbjuder e-fakturering som en integrerad lösning till företagets affärssystem eller reskontrasystem. Därför är det svårt att uppge en kostnad för denna tjänst. Vi rekommenderar Pagero för digital fakturering för att skicka e-faktura och vi använder oss av deras e-fakturatjänst för att ta emot elektroniska leverantörsfakturor direkt i Rillions fakturahanteringslösning.

E-fakturan behandlas precis som övriga leverantörsfakturor och det är som regel förfallodatum som bestämmer när den betalas.

Digital faktura är en synonym till e-faktura eller elektronisk faktura. Det vill säga en faktura som skickas i ett elektroniskt format.

När man går över från pappers- eller PDF-fakturor till elektroniska/digitala – fakturor, försvinner mycket manuellt arbete i form av postöppning och registrering av fakturadata. Administrationen minskar och manuella misstag elimineras. Fakturadata blir 100% korrekt i bokföring och rapportering.

En elektronisk faktura är faktura som överförs från leverantör till kund i ett elektroniskt format via en fakturaväxel. En e-faktura innehåller samma information som en vanlig pappersfaktura, men i ett strukturerat elektroniskt format. E-fakturor tas emot direkt i ett ekonomi- eller fakturahanteringssystem och är direkt redo att processas – vilket då ofta kan ske automatiskt om systemet har stöd för detta.

Lär dig mer om e-faktura

Vill du prova Rillion?

Låt en av våra experter visa vad som passar för just er verksamhet.