Accountor hjälper sina kunder med redovisning, lönehantering, HR-tjänster och företagsrådgivning. De använder Rillion för hantering av leverantörsfakturor hos ett stort antal av byråns kunder och ser ett stort värde med samarbetet.

– Partnerskapet är superviktigt för oss. Det är A och O. Det är Rillion vi sitter och jobbar i varje dag, säger Alexandra Eggertson, gruppchef.

Kort om Accountor

Accountor erbjuder tjänster inom redovisning, lönehantering, HR, interim och rådgivning. Bland kunderna finns flera stora fastighetsbolag, men även många medelstora och mindre företag i ett stort antal branscher. Accountor har ett tiotal kontor i Sverige, finns i ytterligare fem länder och har totalt 2 500 anställda.

Fördel med fakturahantering som molntjänst

Accountor har sedan länge använt Rillion (tidigare Palette) för att hantera sina kunders leverantörsfakturor. För att kunderna snabbare ska få tillgång till uppdateringar i mjukvaran valde man att migrera till Rillions molntjänst. Tack vare det slipper man nu lägga extra arbetstimmar på uppgraderingar – något som ibland även medförde service-fönster och extra konsultkostnader.

– Vårt samarbete med Rillion har verkligen vuxit i och med att vi har migrerat till cloud. Rillion har erbjudit kompetensen, er personal och er tid till oss för att kunna göra genomföra projektet. Så vi är väldigt nöjda med Rillion, säger Alexandra Eggertson, gruppchef på Accountor.

Hon betonar att det är viktigt för Accountor att ha en bra partner som man kan lita på. Alexandras kollega Erika Gardelin, även hon gruppchef, tillägger:

– Jag tycker att Rillion är en jättebra fakturahanteringslösning för alla våra kunder, både större fastighetskunder och mindre företag. Oavsett om man har 50, 100 eller tusentals fakturor i månaden.

Kundinformation

Kund

Accountor

Bransch

Redovisningsbyrå

Område

Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge och Ukraina

Affärssystem

Flera olika

Anställda

2 500

Automatisering

Fakturainläsning, fakturamatchning, attestflöde och avtalshantering

AP-lösning

Rillion Prime (tidigare Palette)

– Skulle man inte ha den personliga kontakten, då blir det bara ett system. Rillion är så mycket mer än ett system.

Effektivisering med Rillion

Accountor har räknat ut hur hanteringen av leverantörsfakturor har effektiviserats över tid. Resultatet är tydligt – en minskad tidsåtgång per faktura på fyra minuter. För ett fastighetsbolag som tar emot tusentals leverantörsfakturor varje månad, blir tidsbesparingen enorm.

Mer tid för rådgivning

Accountor har stora förhoppningar om att kunna använda mer tid till kvalificerad rådgivning, i stället för att enbart hjälpa sina kunder med kontering och bokföring. De ser en ökad efterfrågan av tjänster relaterade till dataanalys och vill gärna utveckla denna del av verksamheten.

– Vi ser stora möjligheter med AI-kontering för att ytterligare snabba på processerna för våra kunder, säger Alexandra.

Hon berättar att samarbetet med Rillion betyder mycket för att komma vidare och ytterligare effektivisera arbetet med leverantörsfakturahantering.

Accountor sätter stort värde på partnerskapet med Rillion

Rillion Analytics

Alexandra tror att Rillions nya funktionalitet för analys och rapportering blir ett bra komplement för kunder som har en inköpsavdelning.

– Om man vill analysera vilka leverantörer man handlar ifrån, granska inköp per leverantör, från olika städer eller per produkt, då tror jag Analytics är mycket användbart. Hon menar att Analytics har ett stort mervärde för kundens inköpare, men även för en intern leverantörsreskontraavdelning.

– Det blir enklare att hitta flaskhalsar och avvikelser i fakturaprocessen. Om man ser att en roll konterar om en faktura 1 000 gånger per år blir det angeläget att korrigera det steget i processen. För så ska det ju inte vara, avslutar Alexandra Eggertson.

Vill du veta mer om Rillion för byråer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur Rillion fungerar för verksamheter inom redovisning och revision. Vårt team hjälper dig från demo till implementering.