Fakturahantering för Microsoft Dynamics AX ERP

Automatisera hela processen för fakturahantering med Rillions sömlösa integration till Microsoft affärssystem Dynamics AX/Axapta.

Fakturaautomatisering för Dynamics AX - Rillion

Fakturahantering för ERP Microsoft Dynamics AX/Axapta affärssystem

AX ERP-system i samarbete med Rillions lösningar innebär en rad fördelar på olika nivåer som förlänger basfunktionerna av Microsofts AX affärssystem.

Det effektiviserar ett företags kontrakt- och fakturahantering och skapar ett automatiskt, flexibelt och intelligent arbetsflöde.

Med vår standardintegration för Microsoft Dynamics AX, tidigare Axapta affärssystem, blir det möjligt att ta automatiseringen av dina leverantörsfakturor till nästa nivå.

Arbeta digitalt och effektivt med Rillion

Dataflöden mellan ERP Microsoft Dynamics AX och Rillion sker i realtid, vilket förenklar arbetsprocesserna på ekonomiavdelning och sparar mycket tid.

Att hantera leverantörsfakturorna i Microsofts AX affärssystem är som regel krångligt och förenat med en hel del manuellt arbete. Därför är det klokt att investera i en nischad lösning för elektronisk fakturahantering. Då blir arbetet effektivt, digitalt och automatiserat i AX affärssystem från Microsoft.

Leverantörsfakturahantering för Dynamics AX - Rillion
Fakturahanteringssystem för Dynamics AX - Rillion

Fördelar med att integrera Rillion till Microsoft Dynamics AX affärssystem

 • Ökad flexibilitet när ni sätter upp attestflöden
 • Enklare att kontrollera efterlevnad av attestregler
 • Bättre sökbarhet av fakturor
 • Lägre hanteringskostnad per faktura
 • Snabbare hanteringstid
 • Transaktioner förs automatiskt in i affärssystemets huvudbok

Se videon om hur integrationen till Dynamics AX fungerar

Se videon som förklarar hur din fakturahantering förenklas med hjälp av integrationen till Microsoft Dynamics AX/Axapta. Ladda ner vårt faktablad om integrationen – det är helt kostnadsfritt! Faktabladet är på engelska.

Integration för Microsoft Dynamics AX

Hämtas från affärssystemet

 • Leverantörsregister
 • Kontoplan
 • Projekt
 • Kostnadsställen
 • Momskoder
Fakturatolkning för Dynamics AX - Rillion
Fakturatolkning för Dynamics AX - Rillion

Data som förs från Rillion till Microsoft AX

 • Fullständig bokföring av fakturan
 • Fakturabild
 • Periodiseringar
 • Omvänd moms
 • Fastighetsmoms

Elektronisk fakturahantering i korthet för Microsoft affärssystem

Allt arbete med leverantörsreskontra du normalt utför i affärssystemet, kan du istället utföra i Rillions fakturahanteringslösning till ERP Microsoft Dynamics AX/Axapta. Förutom att fakturorna blir bokförda på rätt konto, projekt och kostnadsställe kan du periodisera dem och välja i vilken period de ska kostnadsföras.

Har du ett annat affärssystem än Microsoft Dynamics AX/Axapta? Rillion stödjer bland annat även integration med Microsoft Dynamics Navision och Business Central.

Elektronisk Fakturahantering för Dynamics AX - Rillion
Fakturaskanning för Dynamics AX - Rillion

Scanning och tolkning av fakturorna

Det första steget i den dagliga hanteringen av leverantörsfakturor är datafångsten. Här finns olika alternativ: man kan välja att scanna och tolka fakturorna i egen regi, alternativt att köpa tjänsten. Vi rekommenderar Readsofts programvara för egen scanning och en lokal scanningsbyrå för tjänsten (kontakta oss så berättar vi mer om byråer i det land/de länder du vill ta emot fakturor).

När eventuella pappersfakturor scannats och tolkats, PDF-fakturor tolkats och e-fakturor tagits emot, dyker fakturorna upp i Rillion. Därefter skickas fakturan vidare enligt ett förutbestämt attestflöde. Systemet konfigureras så att de allra flesta fakturor automatiskt skickas till rätt attestant, baserat på vilken leverantör, referens eller typ av vara. Fakturan konteras och godkänns enligt uppsatt regelverk för attestering.

Automatiserad kontering

För att göra arbetet i ditt Microsoft affärssystem ännu smidigare finns flera sätt att automatisera konteringen. I Rillion kan man sätta upp regler för kontering och kostnadsställe per leverantör – då förkonteras fakturorna automatiskt och behöver bara granskas och godkännas.

Det finns också en avancerad matchningsfunktion som automatiskt matchar mot inköpsorder, kontrakt eller referens. Läs mer om ordermatchning och matchning av återkommande fakturor. Det är också möjligt att integrera en AI-motor till Rillion, som då utför konteringen baserat på historisk data från Microsoft Dynamics AX/Axapta affärssystem. Läs vår guide om artificiell intelligens på ekonomiavdelningen.

Varför integrera Rillion med Microsoft Dynamics AX/Axapta affärssystem?

Automatisera fakturahanteringen maximalt genom att låta systemet matcha fakturor mot inköpsordrar eller kontrakt. Hantera endast avvikelserna och få tid över till mer kvalificerat arbete.

Med rätt system blir det enklare för både chefer och medarbetare att hantera inköp, fakturor och utlägg. Samtidigt minskar administrationen på ekonomi- och inköpsavdelningarna.

När hela processen automatiseras blir det enklare att köpa rätt vara, från rätt leverantör till rätt pris. Attestera inköpsordern istället för fakturan och få full kostnadskontroll innan köpet sker!

Är du redo för nästa steg?

Berätta för oss om era utmaningar så hittar vi en lösning som passar er.