Rillion Prime

Elektronisk fakturahantering för större organisationer

Få kontroll över fakturorna med hjälp av AI, automatisering och realtidsrapporter. Prime är vår lösning för företag med komplexa behov och höga krav på automatisering.

Framtidens fakturahantering för medelstora och större bolag

Automatisera. Attestera. Analysera. Briljera.

Rillion Prime är en skalbar AP-lösning med smidig integration till ett eller flera ERP och mycket extra funktionalitet, såsom AI-kontering, order- och avtalshantering samt analysverktyg.

Automatisera. Attestera. Analysera. Briljera. Med Rillion Prime.

Fakturahantering för större organisationer

– Så fungerar Rillion Prime

Fakturainläsning

Vår mjukvara för datafångst ger en automationsgrad på 95% för papper/PDF-fakturor och 100% för e-faktura.

Hör vad våra kunder har att säga

PEAB Fastighetsutveckling valde Rillion Prime (f.d. Palette) för elektronisk faktuarhantering

PEAB Fastighetsutveckling
– Vi kunde snabbt konstatera att Rillion skulle bli vårt nästa system när vi såg bredden på funktionalitet i lösningen samt det goda samarbetet mellan de två leverantörerna.

Det här får du med Rillion Prime

– funktionalitet som våra kunder uppskattar allra mest

Rillion Prime erbjuder olika lösningar för att importera och tolka fakturadata

Fakturainläsning

Rillion Prime erbjuder olika lösningar för att importera och tolka fakturadata – så att all manuell registrering elimineras.

Vår tolkningstjänst har en hög automatiseringsgrad:

  • 90-99% för pappers- och PDF-fakturor
  • 100% för e-fakturor

Fakturamatchning

Matchning mellan inkommande fakturor och inköpsorder kan ske på huvud- eller radnivå för enskilda artikelrader. Matchning sker även mot ordernummer eller inleveransnummer och belopp, såväl som matchning mot kontrakt.

Fakturor som matchats mot order eller avtal kan föras över till affärssystemet för bokning och betalning – helt beröringsfritt.

Rillion Prime erbjuder automatisk fakturamatchning
Rillion Prime har en integrerade AI-motor som konterar dina fakturor helt automatiskt

AI-kontering

Med vår integrerade AI-motor konteras omkostnadsfakturor automatiskt. Du behöver inte längre skapa mallar eller regelverk som styr förslag för kontering, projekt eller kostnadsställe.

  • Låt konteringen ske med automatik
  • Spar tid med ökad automatisering

Attestera fakturor online

Låt dina kollegor granska och attestera fakturor online. Det snabbar på processen och spar tid för hela organisationen. Systemet skickar automatiskt ut mail till attestanten när det finns fakturor att godkänna. Attesten sker digitalt, direkt i ett mail, på dator eller mobil. Attestflöden kan enkelt justeras vid behov och alla anteckningar gällande en faktura sparas fakturaarkivet.

Låt kollegorna attestera fakturor inline med Rillion Prime
Godkänn inköpet istället för fakturan - med Rillion Prime

Rekvisitioner och inköpsorder

Rillion Prime har funktionalitet för hantering av rekvisitioner och inköpsordrar för indirekt inköp. Med vår Buyer-modul får du full kontroll över inköpen redan innan de uppstår.

  • Godkänn inköpet istället för fakturan
  • Full automatisering från inköp till betalning

Avtalshantering

Matcha periodiska fakturor mot underliggande avtal och få påminnelser när kontrakt skall sägas upp eller förnyas.

Avtalshanteringen i Rillion Prime har även funktionalitet för självfakturering.

Automatisera återkommande fakturor med Rillion Prime avtalshantering
Få relevanta realtidsrapporter med Rillion Analytics

Analys och rapportering

Med Rillion Analytics får du real-tids-rapporter som är relevanta för hela ekonomiavdelningen, men även för Business Controllers, ledningsgrupp och linjechefer. Med våra nya affärsdrivna rapporter kan du fatta datadrivna beslut som gynnar hela organisationen.

Letar du efter något enklare?

Om du inte behöver avancerad ordermatchning eller stöd för indirekt inköp kan vi rekommendera Rillion One. Det är en lösning som passar små- och medelstora bolag som vill komma igång snabbt med automatiserad fakturahantering.

Integrationer är nyckeln till framgång för smidig verksamhet.

Vi har förberett för dig att komma ombord!

Elektronisk fakturahantering för Microsoft Dynamics AX
Elektronisk fakturahantering för Business Central
Elektronisk fakturahantering med integration till Epicor
Elektronisk fakturahantering för Garp
Elektronisk fakturahantering för D365 Finance and Operations
Elektronisk fakturahantering med integration till Epicor-iScala
Elektronisk fakturahantering med integration till Hogia
Elektronisk fakturahantering med integration till Jeeves ERP
Elektronisk fakturahantering med integration till Microsoft GP
Elektronisk fakturahantering med integration till Navision
Rillion fakturahantering med integration till NetSuite
Rillion fakturahantering med integration till Sage X3
Rillion fakturahantering med integration till SAP Business One
Rillion fakturahantering med integration till Unit 4 / Agresso
Rillion fakturahantering med integration till SAP Business One
Rillion fakturahantering med integration till Visma.Net
Rillion fakturahantering med integration till Visma Business
Rillion fakturahantering med integration till Vitec / 3L

Saknas ditt ekonomi- eller affärssystem i listan ovan?

Nya integrationer tillkommer löpande och vårt integrationsteam vill gärna veta vad du saknar. Hör av dig till oss så får du veta vilka nya integrationer som är på gång!

Detta ingår alltid när du köper en fakturahanteringslösning från Rillion:

  • Obegränsat antal användare (administratörer och attestanter)
  • Mobil access (kontera och attestera fakturor när som helst och var som helst)
  • Support i din tidszon och på lokalt språk: svenska, engelska, danska och finska.

Fördelar med elektronisk fakturahantering från Rillion

Spar tid med fakturahantering från Rillion

Spar tid

Med Rillion Prime blir dina processer snabbare och mer effektiva. Manuella arbetsuppgifter elimineras och många fakturor kan hanteras helt beröringsfritt.

Sänk kostnaderna med fakturahantering från Rillion

Minskar kostnader

Hanteringskostnad per faktura sjunker när flera eller alla steg i haneringen automatiseras. Dessutom slipper hantera lagring och arkivering av fakturor – det sker digitalt och ingår i molntjänsten.

Öka kontrollen med elektronisk fakturahantering från Rillion

Ökar kontroll

I Prime kan du se hela fakturaflödet i realtid och därmed upptäcka flaskhalsar i processen innan de uppstår. Såväl nya som gamla fakturor blir enkelt sökbara i ett klick och all kommunikation kring fakturan sparas inom plattformen.

Eliminera manuella fel i bokföringen med Rillion

Förbättrar noggrannhet

Antal fel genererade av ”den mänskliga faktorn” minskar och du för ett mer kvalitativt dataunderlag. Genom att matcha fakturorna mot PO, avtal och leveransbekräftelser tidigt i processen kan felaktiga betalningar upptäckas innan de genomförs.

Bli mer effektiv med elektronisk fakturahantering från Rillion

Höjer effektiviteten

Genom att automatisera din hantering av leverantörsfakturor förenklas och effektiviseras attestflödet. Tiden från fakturaregistrering till godkännande kortas ner och du slipper hantera försenade betalningar.

Få en högre nivå av efterlevnad med Rillion fakturahantering

Ökar efterlevnad

Efterlevnadsregler är inbyggda i Rillion, vilket hjälper er att följa lagkrav och interna attestregelverk.

Gör som tusentals andra företag – börja använda Rillion Prime

Efter snart 30 år i branschen skulle många kallas oss nördar. Vi kallar oss experter. Ta del av vår erfarenhet och få en bekvämare vardag på jobbet!

Gör som många andra företag - låt Rillion automatisera era leverantörsfakturor

Med Rillion Prime kan du automatisera hela processen från inköp till betalning

Recurring invoices automation

Fakturatolkning

Sluta registrera fakturadata för hand i affärssystemet. Rillion läser in och tolkar fakturorna på radnivå.

Recurring invoices automation

Attestflöde

Attestflöde för leverantörsfakturor, avtal och dokument som behöver granskas av flera personer.

Recurring invoices automation

Ordermatchning

Matcha fakturor mot inköpsordrar och inleverans – på rad eller totalnivå. Systemet matchar hundratals rader på få sekunder – helt automatiskt!

Recurring invoices automation

Periodiska fakturor

Automatisera återkommande fakturor, t.ex. hyra, telefoni och städning. Eller använd funktionen för självfakturering.

Recurring invoices automation

Fakturaarkiv

Både nya och betalda fakturor lagras i molnet, vilket ger er bekväm åtkomst.

Recurring invoices automation

Revision

Det är praktiskt att ha ett digitalt arkiv där alla fakturor, dokument och noteringar rörande en transaktion är enkelt sökbara.

Recurring invoices automation

Avtal

Matcha fakturor mot avtal som lagras digitalt i Rillions avtalsdatabas. Få påminnelser när avtal skall förnyas eller sägas upp.

Recurring invoices automation

AI-assistent

Rillions AI-assistent lär sig snabbt hur dina omkostnadsfakturor ska konteras – så att du slipper.

Recurring invoices automation

ERP Integration

Vi erbjuder standardintegrationer till många populära affärs- och inköpssystem.

Inköp

Recurring invoices automation

Rekvisitioner

Få kontroll över indirekta inköp inom organisationen – med hjälp av rekvisitioner i Rillion som skickas ut i ett attestflöde innan beställningen genomförs.

Recurring invoices automation

Avancerad matchning

Matcha fakturor mot inköpsordrar och inleverans, s.k. trevägsmatchning. Rillion matchar mot inköpsordrar från ditt affärssystemet, externt inköpssystem eller mot rekvisitioner i Rillion.

Recurring invoices automation

Kostnadskontroll

Försäkra dig om att anställda handlar rätt produkt, till rätt pris från rätt leverantör. Låt indirekta inköp ske i Rillions plattform med hjälp av punch-out och fritext-rekvisitioner.

FAQ – Vanliga frågor

Purchase-to-pay eller procure-to-pay innebär att processen mellan inköp och leverantörsreskontra knyts ihop, ofta genom att integrera inköps- och AP-systemen eller genom att hantera båda processerna i samma plattform. Tanken är att man inom en organisation attesterar inköpsordern, istället för fakturan. När fakturan kommer är den attesterad och ärver kontering från ordern. Då kan ni känna er trygga med att inköpet har godkänts, innan beställningen görs. Med andra ord får ni full kontroll över kostnaderna – redan innan de uppstår. Läs mer om Purchase to Pay

Inkommande leverantörsfakturor kan matchas mot order eller avtal. Det kallas tvåvägsmatchning. Vid avancerad fakturamatchning matchas fakturan mot underliggande order OCH inleverans. Rillion har en kraftfull matchningsmotor och kan även matcha en faktura mot flera ordrar och en order kan matchas mot flera fakturor och/eller inleveranser. Automatiserad fakturamatchning spar otroligt mycket tid, för verksamheter med en hög andel s.k. PO-fakturor.

Rillions lösningar är byggda för att enkelt kunna integreras till många olika affärs- och inköpssystem. En systemspecialist från Rillion hjälper till med integrationen. När integrationen är uppsatt kommunicerar Rillion med ditt affärssystem för all information som behövs för att hantera leverantörsfakturorna (kontoplan, leverantörsregister osv.). Rillion kan även integreras mot ett externt inköpssystem, vilket behövs för att kunna använda vår avancerade fakturamatchning.

Rillion är en SaaS-lösning där du som kund betalar ett fast månadspris baserat på tolv eller fler månaders användning av tjänsten. Priset baseras på årlig fakturavolym som skall hanteras i systemet och vilket affärs- och/eller inköpssystem tjänsten skall integeras mot. Obegränsat antal användare i Rillion ingår alltid. Kontakta oss för offert!

Alla Rillions kunder har tillgång till support. Supportärenden registreras via vår supportportal. Under kontorstid kan du också ringa vår lokala supportavdelning som är baserad i Sverige och tala svenska. Vi erbjuder även support på danska, finska och engelska. Läs mer om vår support

Är du reda att prova Rillion Prime?

Då ska du kontakta oss, vi är experter på elektronisk fakturahantering och purchase-to-pay-processer.

Har du frågor? Kontakta oss!

010 198 97 00