Avancerad fakturasök

Sökfunktionen i Rillion hjälper dig och din organisation att få fullständig kontroll över era fakturor. Såväl ekonomipersonal som attestanter har nytta av våra enkla och avancerade funktioner för att få fram precis den information som efterfrågas.

Hur fungerar sökfunktionen?

I Rillion kan du göra både enkla och avancerade sökningar efter fakturor. Med Enkelt sök kan du söka på traditionella fält som exempelvis leverantör och datum.

Genom en Fritext i PDF-sökning kan ni söka på vilket ord som helst på själva fakturan.

Avancerad sök kan användas för att få fram bokförda fakturor inom ett visst tidsintervall.

Enkelt sök

Sök på all information i fakturahuvudet så som Leverantör, Fakturanummer, Datum, Löpnummer från ekonomisystemet. Det går även att söka på olika fakturor och dess status samt öronmärkta fakturor.

Fritext i PDF

En stor fördel i sökfunktionen är fältet Fritext i PDF där användaren kan söka på alla ord som finns på fakturorna oavsett var på fakturabilden orden befinner sig.

Avancerad sök

Här kan du söka på efter fakturor på Skapandedatum, Bokföringsdatum, datum för preliminär- och definitivregistrering, Exportdatum, OCR och Valuta.

Har du behörighet till flera bolag kan du ange flera organisationer i sökresultatet.

Smarta funktioner på sökresultatet

När du fått fram fakturorna i sökresultat finns det en del smarta funktioner i Rillion som du använda.

Kolumner i sökresultatet

Genom att klicka på Kolumnsymbolen kan varje enskild användare välja vad just de vill se i sitt sökresultat.

Export till excel

Markera de fakturor som ska exporteras till Excel och klicka på Excelsymbolen. Välj sedan vilka kolumner som ska exporteras.

Är du redo för att ta nästa steg?

Berätta för oss vilka problem ni försöker lösa så hittar vi en lösning för er verksamhet.