Vähittäiskaupassa liiketoiminnan on oltava nopeaa ja ketterää. Uusiin tuotetrendeihin on kyettävä reagoimaan vikkelästi ja kuluttajien vaatimuksiin on pystyttävä vastaamaan jatkuvasti, tarjoamalla samaan aikaan erinomaista ja lisäarvoa tuottavaa palvelua. Kovassa kilpailussa vähittäiskauppiaiden on pidettävä prosessinsa ketterinä pystyäkseen palvelemaan asiakkaitaan ja pysyäkseen kilpailussa etusijoilla.

Tästä syystä vähittäiskauppiaat painottavat voimakkaasti asiakaskokemukseen vaikuttavia front end -prosesseja. Vaikka nämä parannukset ovat kriittisiä menestyksen kannalta, ei sisäisiä prosessejakaan tulisi unohtaa.

Vähittäiskauppiaat kohtaavat erityisiä haasteita ostoreskontrassa, jonka prosessit ovat usein vanhanaikaisia: laskujen täsmäytys ja käsittely on aikaa vievää ja altista virheille. Tarkastelemme tässä blogissa muutamia vähittäiskauppiaiden kokemia haasteita, sekä kuinka ostolaskuautomaatio voi auttaa minimoimaan niitä.

Lue koko postaus

Suorien kustannusten hallinta

Vähittäiskauppiaat ja jälleenmyyjät kohtaavat useita erityisiä haasteita suorien kustannusten hallinnassa. Kun varastot ovat suuria, ovat tuoteluettelotkin laajoja ja monipuolisia. Tuotteet jaotellaan pikkutarkasti eri makujen, värien ja kokojen mukaan. Laskujen täsmäytys tuotteisiin on monimutkaista ja aikaa vievää.

Epäsuorien kustannusten hallinta

Epäsuorien hankintojen kustannukset ovat myös osa-alue joka voi olla vähittäiskauppiaalle hankala hallita. Epäsuorat kustannukset voivat sisältää yritykselle välttämättömiä asioita, kuten esimerkiksi hyödykkeitä, palveluita, tai mainonnan kustannuksia, mutta näitä hallitaan usein taulukoiden tai ERP-järjestelmien avulla. Todellisuudessa molemmat vaihtoehdot vaativat paljon manuaalista tarkastamista ja tiedon tallentamista, joka johtaa läpinäkyvyyden puutteeseen, virheisiin, kustannusten kasvamiseen ja heikompiin toimittajasuhteisiin.

Valtava määrä eri toimittajia

Vähittäiskauppiaat ovat yleensä tekemisissä lukuisien eri toimittajien kanssa. Ostoreskontran hallinnassa on vaikeaa saavuttaa selkeää läpinäkyvyyttä. Myös toimittajilta voi puuttua näkyvyys laskujen statukseen prosessissa.

Asiakkaita ja toimittajia ulkomailla

Kansainvälisessä vähittäiskaupassa haasteita on vielä enemmän. Toimittajat ovat yhä enemmän hajautuneet eri maihin asiakkaiden vaatiessa matalampia hintoja ja korkeaa laatua. Nopeiden muutosten hallinta valuuttakursseissa voi olla aikaa vievää ja johtaa virheisiin maksamisessa. Useat eri kielet ja vaatimukset laskutuksen suhteen aiheuttavat lisää haasteita ja voivat johtaa virheisiin käsittelyssä ja säännösten noudattamisessa.

Kuinka ostolaskuautomaatio voi auttaa:

Haasteista huolimatta ostoreskontran prosessien automatisointi voi tuoda huomattavia parannuksia ja antaa taloushallinnon keskittyä strategisempiin tehtäviin. Ostolaskuautomaatio voi tuoda paremman kontrollin ja vähentää käsittelyaikaa ja kuluja huomattavasti. Ostolaskut voidaan täsmäyttää tilauksiin automaattisesti, jolloin niitä ei tarvitse tarkastaa kuin poikkeuksien tai virheiden ilmentyessä. Tämä vähentää virheitä ja nopeuttaa maksamista, kaikista vähittäiskaupan haasteista huolimatta.

Rillionin ostolaskuautomaatioratkaisut auttavat kaikissa näistä haasteissa, antaen vähittäiskauppiaiden keskittyä tärkeimpään – asiakkaan palvelemiseen.

Lue lisää Rillionin ratkaisuista.

Lue lisää