Tevella on ottanut käyttöön Rillionin ratkaisun tehostaakseen taloushallinnon prosesseja. Rillionin ratkaisulla on mahdollista automatisoida koko hankinnasta maksuun -prosessi yhdellä, mobiilissa toimivalla järjestelmällä.

Read full article

Tevella on vuonna 1984 perustettu kotimainen yritys, joka kehittää ja markkinoi leikkimisen ja opetuksen välineitä sekä ergonomisia kalusteita päiväkodeille ja kouluille. Tevella tekee läheistä yhteistyötä johtavien eurooppalaisten leikki-, opetus- ja oppimisvälineitä valmistavien ja markkinoivien yritysten, sekä johtavien kotimaisten pedagogien kanssa.

Tevella halusi vähentää ostolaskujen käsittelyyn liittyvän manuaalisen työn määrää uuden sukupolven ratkaisulla ja päätyi valitsemaan Rillionin. ”Yksi tärkeimmistä valintaan vaikuttavista kriteereistä oli Rillionin monipuoliset mahdollisuudet automatisoida ostolaskujen täsmäyttäminen ostotilauksia vasten”, kertoo Vili Toivonen Tevella Oy:stä. Onnistuneen käyttöönottoprojektin jälkeen Tevella on ollut tyytyväinen Rillionin ratkaisun valintaan, sekä sen tuomaan vaikutukseen taloushallinnon prosessien tehostamisessa.

Lue lisää Tevellasta täältä.

More exciting reading