Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Kalajoen kaupunki on tunnettu matkailusta, maataloudesta ja metalliteollisuudesta sekä upeista hiekkasärkistään. Kalajoen kaupunki on tehostanut ostolaskujen käsittelyä Rillionin avulla vuodesta 2022 alkaen. Kaupunkikonserni koostuu useasta eri yhtiöstä, joissa Rillion on otettu onnistuneesti käyttöön. Hyödyt ovat jo selvästi mitattavissa.

Rillion toimii kumppanina kustannustehokkuuden saavuttamisessa

Kalajoen kaupungilla oli haasteena hidas, manuaalista työtä vaativa ostolaskujen käsittelyprosessi. Toiveena oli saada merkittävää kustannustehokkuutta koko ostolaskuprosessiin ja vapauttaa työntekijöiden aikaa asiantuntijatyöhön.

Kalajoen kaupunki otti Rillionin ostolaskujärjestelmän käyttöön kaupunkikonsernin eri yhtiöissä vuonna 2022. Ratkaisu pitää sisällään ostolaskuautomaation sekä integroidun tekoälyn.

Kuntasektorin toimijana Kalajoen kaupungilla oli erityisvaatimuksia ostolaskujärjestelmälle. Rillion kustomoitiin ketterästi asiakkaan toiveiden mukaisesti, ja siihen lisättiin muun muassa uusia ALV-kantoja ja sellaisia tunnistekenttiä, joita tarvitaan vain kuntasektorin laskujen käsittelyyn.

Lisätietoja asiakkaasta

Yritys

Kalajoen kaupunki

Kirjanpitojärjestelmä

Pro E Premium

Ostolaskuja/vuosi

30 000

Työntekijöitä

550

Ratkaisu

Ostolaskujen käsittelyn automatisointi, integroitu tekoäly

”Meille oli tärkeää valita paras kumppani yhteistyöhön, jotta varmistamme parhaan mahdollisen lopputuloksen ja pääsemme tehokkuustavoitteeseen. Koemme, että Rillion on tähän paras vaihtoehto, sillä Rillionissa on kaikki paukut laitettu juurikin ostolaskuautomaation kehittämiseen.”

Rillionin tuomat hyödyt liiketoiminnalle ovat jo mitattavissa

Kalajoen kaupungin tärkeimpänä tavoitteena on ollut vähentää taloushallinnon asiantuntijoiden tekemää manuaalisesta työtä ja sitä kautta lisätä kustannustehokkuutta ja aikaa asiantuntijatyöhön. Tämän tavoitteen toteutumisesta on saatu jo mitattavissa olevia hyötyjä.

”Laskujen käsittelyyn käytetty aika kaupunkikonsernin yhtiöissä on selvästi vähentynyt. Aiemmin yhden laskun tiliöintiin meni jopa tunti, kun taas nyt Rillion tekee sen sekunneissa. Automatisoinnin mahdollisuudet on pitkälle mietitty ja toimivat monenlaisiin laskuihin”, sanoo Männistö.

Männistö myös kertoo kokevansa isoksi hyödyksi sen, että Rillionin avulla Kalajoen kaupunki sai myös päivitettyä omaa toimintamallia parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Hänen mukaansa kaupunkikonsernin yhtiöissä hyöty on todettu myös taloushallinnon ulkopuolella:

”Rillionin toimivuuden ja analytiikkaominaisuuksien ansiosta eri yhtiöidemme toimitusjohtajat pääsevät helposti näkemään laskujen kokonaisvaltaisen tilanteen. Näkymä laskuihin on parantunut ja käsittelyaika on ilman muuta lyhentynyt.”

Integroidusta tekoälystä maksimaalista automaatiota

Kalajoen kaupungilla haluttiin, että ostolaskujärjestelmä hyödyntäisi tekoälyä automaatiossa. Tekoäly toimii täsmäytyksen ja sääntöjen rinnalla mahdollistaen korkeimman mahdollisen ostolaskuautomaation asteen. Rillionin ratkaisu pitää sisällään integroidun tekoälyn, minkä ansiosta tekoälyn käyttöönotto on nopeaa eikä vaadi kolmannen osapuolen integraatioita.

”Tekoälyratkaisun valinnassa tärkeänä valintakriteerinä oli integroitu ratkaisu eli ettei ole useampaa toimittajaa. Rillionissa kehityspolku on vahvin sen osalta”, sanoo Männistö.

Kiitosta tuesta, asiantuntemuksesta ja helppokäyttöisestä käyttöliittymästä

Männistö antaa kiitosta Rillionille erityisen hyvästä tuesta ja asiantuntemuksesta. Myös käyttäjät ovat antaneet loistavaa palautetta selkeästä ja helppokäyttöisestä käyttöliittymästä:

”Rillionissa toimiminen ja liikkuminen on selkeää ja nopeaa hyvän käyttöliittymän ansiosta. Tarvittiin vain lyhyet käyttökoulutukset. Käyttäjät ovat kiitelleet järjestelmää”, kertoo Männistö.

Katso webinaari: Tekoäly & analytiikka – Kohti 100 % ostolaskuautomaatiota

Opi tekoälyn ja analytiikan hyödyntämisestä ostolaskujen käsittelyssä.