Ostajan opas

Hankinnasta maksuun -ratkaisu tuo monia etuja yritykselle. Ensimmäisessä vaiheessa yrityksen ostolaskujen käsittely automatisoidaan, ja seuraavassa vaiheessa ratkaisuun lisätään toiminnallisuuksia myös epäsuorien hankintojen hallintaan. Kun ostolaskuja ja hankintoja käsitellään yhdessä, saumattomassa järjestelmässä, voidaan koko hankinnasta maksuun -prosessia kehittää kokonaisuutena sen sijaan, että keskitytään ainoastaan prosessin lopputulemaan – eli ostolaskuun.

Miten organisaation tarpeita tulisi arvioida ja miten saada varmuutta oikean hankinnasta maksuun -ratkaisun valintaan? Tämä opas antaa hyviä ohjeita valinnan tekoon.

Lataa opas

Oppaassa myös korostetaan niitä etuja ja tehokkuuden kautta syntyviä hyötyjä, joita täysin digitalisoidun hankinnasta maksuun -prosessi mahdollistaa. Jokainen askel; sopimusten hallinta, hankinnat, toimittajien hallinta, ostolaskujen kierrätys, ostotilaustäsmäytys ja kustannusten hallinta käsitellään oppaassa lyhyesti.

Lataa suomenkielinen opas!

Webinaari: Onko ostolaskujärjestelmän vaihto ajankohtaista?

Webinaarissa opit nykyaikaisen ostolaskujärjestelmän mahdollisuuksista. Annamme konkreettisia vinkkejä siihen, miten kannattaa valmistautua järjestelmän vaihtoprojektiin – toimittajasta riippumatta.

Oletko valmis ottamaan seuraavan askeleen?

Kerro mitä ongelmia haluaisit ratkaista