Sopimukset & toistuvat laskut

Sopimusten hallinta on helppoa Rillionissa: Säilytä sopimuksia, jaa oikeuksia ja uusi sopimuksia tarvittaessa. Sopimusratkaisu tehostaa sopimuksiin perustuvien, saapuvien laskujen käsittelyä.

Rillion - sopimukset ja toistuvat laskut

Sopimusten hallinta ja säilytys

Sopimusten hallinta Rillionissa: Säilytä sopimuksia, jaa oikeuksia ja uusi sopimuksia tarvittaessa. Sopimusratkaisu tehostaa sopimuksiin perustuvien, saapuvien laskujen käsittelyä.

Säilytä: Sopimusten hallinta alkaa sopimusten säilyttämisestä – Rillionissa voidaan säilyttää monia erilaisia sopimuksia, kuten toimittajasopimuksia.

Jaa oikeuksia: Joustavan käyttöoikeusjärjestelmän avulla voidaan määrittää, mitä tietoja kukin käyttäjä voi tarkastella. Kun sopimukset ovat helposti käytettävissä koko organisaatiossa, niitä myös noudatetaan tehokkaammin.

Uusi tai neuvottele: Järjestelmä muistuttaa, kun sopimus on aika uusia tai neuvotella uudestaan. Rillionissa on joustavia mahdollisuuksia siihen, miten ja kenelle muistutuksia lähetetään ennen tärkeitä sopimuspäivämääriä.

Sopimuksiin perustuvat laskut ja automaatio

Merkittävä osa yrityksen ostolaskuista perustuu sopimuksiin. Kun sopimus ja sen tiedot ovat samassa järjestelmässä saapuvien laskujen kanssa, tehostuu ostolaskujen käsittely huomattavasti.

Rillionin sopimusten hallintajärjestelmä mahdollistaa sen, että yrityksen ei tarvitse käyttää aikaa saman laskun hyväksymiseen joka kuukausi. Järjestelmä täsmäyttää, tarkistaa ja käsittelee kaikki sopimuksiin liittyvät, toistuvat laskut automaattisesti. Lue lisää toistuvista laskuista.

“Reaaliaikaisen seurannan ansiosta pystymme helposti seuraamaan suorituskykyä eri maiden välillä. Näin tunnistamme helposti kehittämistä kaipaavat kohdat prosessin eri vaiheissa”

Toimittajasopimus – Määritä hyväksyttyjä poikkeamarajoja

Toimittajasopimus saattaa kattaa alleen vaihtelevia palveluita ja näin toistuvien laskujen summat saattavat vaihdella kuukaudesta toiseen. Esimerkiksi sähkölaskun summa ei ole täysin sama jokaisessa laskussa. Rillionissa sopimuksille voidaan määrittää hyväksyttyjä poikkeamarajoja, mikä helpottaa ostolaskujen käsittelyä. Kun ostolasku täsmää sopimukseen poikkeamarajojen mukaisesti, järjestelmä käsittelee sen automaattisesti. Mikäli ostolaskusta puuttuu jotain, tai poikkeamat ovat liian suuria, lasku lähetetään tarkastajalle korjattavaksi.

Sopimusten hallintajärjestelmä – Ratkaisun parhaat puolet

  • Säilytä sopimuksia Rillionissa
  • Sopimukset ovat oikein henkilöiden nähtävillä yhdessä paikassa
  • Vastaanota muistutuksia kun sopimuksia on aika uusia
  • Tehosta ostolaskujen käsittelyä: automatisoi sopimuksiin liittyvien laskujen käsittely

Rillion-ratkaisu toimii kaikilla aloilla

Tuotantoala

Poista manuaalinen tietojen syöttö, vähennä toistuvia ja hitaita tehtäviä sekä nopeuta hyväksynnän työnkulkua. Vältä maksuviivästyksiä ja pidä hyvät suhteet toimittajiin.

Palveluala

Palveluala hyödyntää kovaa tahtia mobiilisovelluksia ja verkkopalveluita sekä vastaa asiakkaiden nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Miksi et vaatisi samaa ostolaskujen käsittelyratkaisulta?

Kiinteistöala

Kehitimme ensimmäisen ostolaskujen käsittelyratkaisumme kiinteistöyhtiön pyynnöstä. Nykyään järjestelmää käyttää yli 300 asiakasta kiinteistöalalla.

Tilitoimisto

Rillion tuo tilitoimistojen ostolaskuprosessit skaalautuvaan pilvipalveluun – ja yritykset saavat käyttöönsä edistyneen ostolaskujen käsittelyratkaisun.

Kaupanala

Käsiteltävien laskujen määrä on suuri – samoin toimittajien määrä. Jälleenmyyjien on oltava nopeita ja reagoitava uusiin markkinatrendeihin.

Case: Technopolis saavutti korkean ostolaskuautomaation Rillionilla – tekoäly tehostaa

Lue, kuinka Technopolis on saavuttanut maksimaalisen ostolaskuautomaation kaikissa kuudessa toimintamaassaan.

Rillion integroituu ERP-järjestelmiin

Tätä mieltä asiakkaamme ovat:

"Rillionin ansiosta säästämme jo pelkästään ostolaskujen käsittelyjen eri vaiheissa puolet työajasta kuukausittain. Kaikki tämä rutiinitöiden automatisoinnilla säästetty aika saadaan suoraan hyödyksi päiväkotien johtamiseen ja kasvatustyöhön sekä hallinnossa varsinaiseen tarkoituksien mukaisiin asiantuntija- ja tukitehtäviin. "

Mike Larsén | Touhula

"Koimme että meidän on hyvä valita ostolaskujen käsittelyyn paras mahdollinen toimittaja, ja niin me teimme. Rillionissa on monipuoliset ominaisuudet, integraatio on ollut helppoa rakentaa, implementaatio on kevyt ja kaikille käyttäjille on yhteinen käyttöliittymä."

Heli Matero | Technopolis

"Globaalin ostolaskuratkaisun käyttöönoton myötä on implementoitu konsernin yhtenäinen toimintamalli. Tämä toimintamalli yhdessä Rillionin ratkaisun kanssa takaa sen, että koko hankinnasta maksuun -prosessi on tehokasta."

Juho Häkkinen | Lindström

Jouko Peltonen

"Konsulttiyhteistyö on aina erittäin tärkeää ja meillä on ollut onni saada hyvä konsultti mukaan Rillionilta. Hän on ollut hyvin tavoitettavissa, hän ymmärtää haasteemme ja osaa tuoda myös omaa näkemystään niihin asioihin, mihin sitä kaipaamme. Olemme kyllä todella tyytyväisiä yhteistyöhön."

Jouko Peltonen | Technopolis

"Meillä oli osaava konsultti ja oma ostoreskontratiimi, joka mahdollisti laajat, monipuoliset koulutukset koko organisaatiolle. Sovellus on myös helppokäyttöinen ja se omalta osaltaan helpotti tiedon omaksumista."

Leena Joki | Hartela

Haluatko tietää lisää Rillionista?

Kerro mitä haasteita haluaisit ratkaista.