Perinteinen hankintatoimi aiheuttaa hankintaosastolle useita haasteita. Kun tilauksia tehdään useilla eri tavoilla, on koko prosessi tehoton ja vaikea hallita. Näistä haasteista johtuen ovat yhä useammat yritykset kääntyneet sähköisten hankintaratkaisujen puoleen. Minkälaista lisäarvoa ne voivat tuoda yrityksille?

Read full article

Sähköisen hankinnan lisäarvo

Hankintajärjestelmän avulla hallitaan yrityksen hankintaa sähköisesti. Henkilöstö voi esimerkiksi tilata toimistotarvikkeita verkkopalvelun kautta, joka yhdistää tilaajat toimittajien verkostoon. Ratkaisun avulla hankintajohtaja tai hankintaosasto voi asettaa säännöt, joka auttaa optimoimaan tuotteiden tai palveluiden hankintaa. Sopimukset neuvotellaan toimittajien kanssa, jonka jälkeen hankintajärjestelmä yhdistää koko organisaation työntekijät ennalta hyväksyttyjen toimittajien kanssa.

Mitä hyötyjä sähköinen hankintajärjestelmä tuo?

Sähköinen hankintajärjestelmä voi tuoda organisaatiolle merkittäviä hyötyjä. Helppokäyttöinen hankintaratkaisu säästää aikaa: työntekijöiden ei tarvitse etsiä parhaita tuotteita ja hintoja, eikä haaskata aikaa perinteiselle hankinnalle tyypilliseen sähköpostikirjeenvaihtoon.

Hankinnasta maksuun -prosessi tehostuu myös huomattavasti. Sähköinen hankinta ei perustu ostolaskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen sähköpostitse useista eri lähteistä, jotka hyväksynnän jälkeen maksetaan. Usein sähköiset hankintajärjestelmät automatisoivat tietojen poiminnan, antaen samalla hankintaosastolle paremman läpinäkyvyyden kuluista yhdestä lähteestä.

Hankintajärjestelmä varmistaa automaattisesti että ostot noudattavat hankinnan sääntöjä, joka vähentää kontrolloimattomia kuluja. Tämä auttaa sekä pitämään kulut budjetin sisällä, että ylläpitämään hyviä toimittajasuhteita.

Virtaviivaista prosessit Rillionilla

Kaikki nämä hyödyt voidaan saavuttaa Rillionin hankintamoduulin avulla. Hankintaratkaisu auttaa kontrolloimaan, sääntelemään ja automatisoimaan organisaation hankintatoimea läpi koko hankinnasta maksuun -prosessin. Käyttäjäystävällistä verkkokauppaa muistuttava ratkaisumme antaa organisaatiosi henkilöstön löytää oikeat tuotteet tai toimittajat erilaisilla hakukriteereillä.

RillionBuyer varmistaa että hankintaprosessisi ovat turvallisemmat, nopeammat ja kustannustehokkaammat.

Share this article

More exciting reading