Strateginen yhteistyö taloushallinnon ja hankinnan välillä voi tuoda säästöjä, helpottaa sopimusneuvotteluita ja mahdollistaa taloudellisia hyötyjä koko organisaatiolle.

Kun taloushallinnon ja hankinnan ammattilaisilla on laaja ymmärrys liiketoiminnan molemmista puolista, voidaan prosesseja kehittää tuomaan lisäarvoa ja tehokkuutta koko yrityksen hyödyksi. Jos hankintaa hallitaan manuaalisesti, on vaikeaa valvoa sovittujen käytäntöjen noudattamista ja kerätä tietoa prosessien kehittämistä varten.

Lue koko postaus

Tiiviimpää yhteistyötä

Useimpien yritysten talous- ja hankintajohtajat tekevät yhteistyötä, mutta kumppanuus voisi yleensä olla läheisempää ja tehokkaampaa. Osastonjohtajien välisellä yhteistyöllä voidaan saavuttaa tarvittavia ja olennaisia parannuksia.

Mikä sitten mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön? Teknologia on avainasemassa strategisen hankinnan tuoman lisäarvon ja säästöjen tuottamisessa.

Hankinnasta maksuun -järjestelmä auttaa kaventamaan kuilua

Hankinnasta maksuun -ratkaisu voi mahdollistaa läheisen yhteistyön taloushallinnon ja hankinnan välillä. Yhteinen, tehokas alusta tarjoaa yhtenäisen tavan tilata toimittajilta ja tallentaa tietoa automaattisesti, jotta taloushallinto ja hankinta voivat kontrolloida kuluja ja saada jatkuvasti ajan tasalla olevaa tietoa.

Oikealla hankinnasta maksuun -ratkaisulla voidaan esimerkiksi:

 • Varmistaa sääntöjen mukainen hankinta
  Tarjoamalla yhtenäinen tapa tilata tuotteita ja palveluita, voidaan varmistaa että kaikki työntekijät noudattavat oikeaa tilausprosessia, sekä ostavat ainoastaan etukäteen hyväksytyiltä toimittajilta.
 • Neuvotella parempi hinta
  Tehokas hankinnasta maksuun -järjestelmä tarjoaa tuotetason tietoa, joka auttaa kilpailuttamaan toimittajia. Järjestelmästä myös nähdään todenmukaiset ostot, jolloin voidaan varmistaa vuosihyvitykset toimittajilta. Hankinnat keskittämällä toimittajien määrä vähenee, joka auttaa vähentämään toimittajakuluja. Laskujen käsittelyn automatisointi nopeuttaa prosesseja, jolloin voit neuvotella aikaisen maksun alennuksia tärkeimpien toimittajiesi kanssa.
 • Tuottaa laajat raportit hankinnasta
  Organisaation hankintatapojen automaattinen tallentaminen ja raportointi auttavat taloushallinnon ja hankinnan ammattilaisia kehittämään strategiaa. Raporttien avulla voidaan seurata muun muassa budjettien toteutumista, laskujen käsittelyyn käytettyä aikaa, laskujen täsmäytystä suhteessa hankintoihin, sekä toteutuneita keskihintoja.
 • Mahdollistaa ajankäyttö tuottavampaan työhön
  Virtaviivaistamalla hankinnan prosessit ja tehostamalla työnkulut, voi hankinnasta maksuun -ratkaisu vapauttaa avainhenkilöstöä aikaa vievästä, manuaalisesta työstä tuottavampiin tehtäviin, jotka auttavat saavuttamaan laajempia tavoitteita.

Läheinen yhteistyö taloushallinnon ja hankinnan välillä auttaa yrityksiä myös määrittämään tehokkaita KPI-mittareita.

Lue Rillionin hankinnasta maksuun -ratkaisuista lisää täältä.

Lue lisää