Hankintaosasto tekee paljon töitä rakentaakseen suhteita toimittajiin, jotka tuottavat yritykselle eniten lisäarvoa sekä hintojen, että yrityksen tavoitteiden kannalta. Samalla budjetit suunnitellaan huolellisesti, jotta yritys saavuttaisi tavoitteensa ja pysyisi kannattavana.

Useimmilla organisaatioilla on olemassa sovitut hankintaprosessit, mutta niiden noudattaminen ei ole aina taattua. Mikäli hankintaa toteutetaan manuaalisesti ja kustannuksia hallitaan laskentataulukoiden, sähköpostien tai papereiden avulla, on sääntöjen toteutuminen epävarmaa. Oikean teknologian avulla voidaan kuitenkin kontrolloida kustannuksia samalla kun henkilöstölle mahdollistetaan hankintojen tekeminen budjetin ja toimittajasääntöjen mukaisesti.

Seuraavaksi kerromme neljästä hankintajärjestelmän ominaisuudesta, jotka auttavat saavuttamaan täyden kontrollin hankintaprosessista ja epäsuorista kustannuksista ilman aikaa vievää valvontaa:

Lue koko postaus

Tärkeimmät ominaisuudet kustannusten kontrollin saavuttamiseen

1. Käyttäjäkokemus

Hallitsemattomia kuluja tapahtuu yleensä silloin kun henkilöstö pitää hankintaprosessia liian monimutkaisena. Tämä pätee erityisesti pieniin kuluihin – hankinnan sääntöjä seurataan arvokkaiden tuotteiden ja palveluiden kohdalla, mutta pienemmissä hankinnoissa oikaistaan mutkat suoriksi. Ajan mittaan nämä pienet hankinnat kasaantuvat suureksi kokonaisuudeksi.

Hyvä hankintajärjestelmä on helppokäyttöinen ja antaa henkilöstölle pääsyn tekemään tilauksia ennalta hyväksytyiltä toimittajilta. Parhaimmat ovat kuin verkkokauppoja, joissa on tarkat kuvaukset ja kuvat tuotteista, sekä helpot haku- ja rajaustoiminnot.

2. Rooliin pohjautuvat näkymät

Kun hankintajärjestelmä on otettu käyttöön, sen helppokäyttöisyyttä on tärkeää pitää yllä. Jos käyttäjillä on näkymä muihin kuin heille ennalta hyväksyttyihin tuotteisiin, voi järjestelmä alkaa vaikuttaa sekavalta. Käyttöä helpottaa ratkaisu, joka antaa näkymän vain kyseiselle käyttäjälle hyväksyttyihin tuotteisiin ja palveluihin. Parhaan käyttäjäkokemuksen lisäksi tämä varmistaa määrätyn budjetin mukaisen hankinnan hyväksytyiltä toimittajilta.

3. Seurantamahdollisuudet

Kun hankintaa tehdään sille tarkoitetun ratkaisun ulkopuolella, voi olla vaikeaa seurata mitä on hankittu, mistä, tai mitkä kustannukset ovat toimittajittain. Seuranta on silti tärkeää – se auttaa arvioimaan toimittajien tuottamaa lisäarvoa yritykselle, sekä antaa neuvotteluvoimaa parhaiden hintojen saavuttamiseen.

Hankintajärjestelmän avulla voidaan seurata muun muassa toimittajien suoritustasoa, hyödykehankintoja, täsmäytystilastoja, tai toimittajakohtaisia kustannuksia. Parhaat järjestelmät mahdollistavat tarkemmalle tasolle porautumisen minkä tahansa hakukriteerin mukaisesti, sekä räätälöityjen raporttien tuottamisen ja tallentamisen.

4. Automaatio

Hankintatoimi ilman siihen tarkoitettua ratkaisua tarkoittaa usein laskentataulukoiden tai sähköpostien pyörittämistä. Niiden seuranta on vaikeaa, kokoaminen on aikaa vievää ja hävittäminen helppoa. Ostolaskujen täsmäyttäminen tilauksiin voi olla aikaa vievä prosessi ja jopa aiheuttaa maksuviiveitä. Mikäli hankintaprosessi on osittain automatioitu, jää organisaatiolla enemmän aikaa muihin merkittäviin tehtäviin.

Nämä ominaisuudet voivat yhdistettynä mullistaa hankinnan organisaatiossasi. Saavutat kontrollin varmistamalla suunnitellun toimintamallin mukaisen hankinnan, sekä merkittäviä ajansäästöjä, jotka mahdollistavat strategisempiin tehtäviin keskittymisen.

Lue Rillionin hankintajärjestelmästä lisää täältä.

Jaa blogipostaus

Lue lisää