Ihmisaivot eivät kykene ennustamaan tulevaisuutta, mutta lineaarisesti toimivalle tietokoneelle se on helppoa. Tietokone pystyy käsittelemään niin paljon tietoa, että se kykenee muodostamaan malleja, joiden avulla se voi laskelmoida mitä tulee todennäköisesti tapahtumaan. Koneen ja ihmisen yhteistyöllä on mahdollista saavuttaa lähes mitä tahansa.

Read full article

Onko ihmisäly liian rajallista?

Ihmisäly voi heijastaa elämän toimintaa ja nopeutta, mutta sen tallennus- ja tiedonkäsittelykyky on rajoitettua tietokoneeseen verrattuna. Koneet sen sijaan eivät kykene sopeutumaan ja oppimaan kuten ihmiset. Aivomme osaavat analysoida uusia ja tuntemattomia tilanteita kyvyllä, mihin tietokone ei pysty. Kykenemme tekemään johtopäätöksiä uusista tilanteista ja kokeilemaan erilaisia toimenpiteitä kunnes löydämme parhaan tavan edetä.

Ihmisaivot eivät kuitenkaan ole rajoitteineen yhtä tehokkaat kuin kone. Kokonainen tiimi ihmisiä voi silti päihittää koneen; esimerkiksi datan analysointiin voidaan perustaa analyyttinen tiimi. Jotta analyyttinen prosessi olisi mahdollisimman tehokas, tulisi tiimin sisältää erilaisia ihmisiä – ei ainoastaan analyytikoita ja tietohallinnon asiantuntijoita, vaan myös ihmisiä jotka ymmärtävät liiketoimintaa ja ihmisten käyttäytymistä.

Tekoäly

Asia voidaan viedä askelta edemmäs automatisoimalla analyyttinen prosessi, tai virtaviivaistamalla esimerkiksi asiakaskokemusta analysoinnin ja tekoälyn avulla. Edistyneet algoritmit auttavat löytämään datasta korrelaatioita ja malleja, sekä esimerkiksi tarjoamaan asiakkaalle erilaisia sisältöjä verkkosivuilla. Tekoäly ottaa huomioon muun muassa asiakaskäyttäytymisen, mieltymykset ja aiemmat ostot, sekä muodostaa niiden pohjalta relevantteja viestejä.

Onko koneäly ihmistä parempi?

Ihminen voi tunnistaa monimutkaisia malleja ja mukautua niihin, joka on tietokoneelle vielä ongelmallista. Paras tapa onkin todennäköisesti vielä yhdistää tekoäly ihmisälyyn, jolloin myös odottamattomimmat poikkeukset voidaan löytää ja tunnistaa, sekä yhdistää algoritmien lineaariseen viisauteen.

Teknologian edistyminen on vaikuttanut maailmanlaajuiseen kehitykseen ja muuttanut elämäämme. Se vaikuttaa kaikkeen. Teknologisen kehityksen nopea tahti ei näytä hidastuvan. Tekoälyn kehittäminen edelleen saattaa kuulostaa pelottavalta, mutta ihmisälyyn yhdistettynä se tarjoaa paljon mahdollisuuksia.

Lue lisää tekoälyn mahdollisuuksista oppaastamme!

More exciting reading