Digitalisaatio ei ole automaattinen parannuskeino, vaan vaatii toimintatapojen muutosta.

Suomessa taloushallinnon prosesseja on digitalisoitu jo pitkään. Useimmilla yrityksillä on käytössä jokin järjestelmä laskujen kierrätykseen. Monet näistä järjestelmistä on hankittu jo vuosia sitten ja alkavat tulla tiensä päähän. Vanhemman sukupolven järjestelmät ovat mahdollistaneet tiettyjä toimintatapoja, joihin on usein totuttu niitä erityisemmin kyseenalaistamatta.

Read full article

Kun järjestelmän vaihto tai päivitys tulee ajankohtaiseksi, on hyvä tilaisuus kartoittaa markkinoiden uusimpien ratkaisujen lisäksi omat prosessit. Uuden sukupolven ratkaisut mahdollistavat automaation kautta paljon tehokkaammat toimintatavat. Sen sijaan, että annetaan järjestelmän määrittää prosessit sen suomien mahdollisuuksien mukaan, voi uusi järjestelmä sallia aivan uudenlaisia tapoja työskennellä. Ratkaisun ei voi kuitenkaan odottaa itsestään parantavan kaikkea, vaan siitä hyötyminen vaatii nykyisten toimintatapojen uudelleen arviointia.

Rillion on erikoistunut taloushallinnon prosessien automatisointiin yhdistämällä epäsuorat hankinnat, sekä ostolaskujen ja sopimusten käsittelyn yhteen mobiilisti käytettävään ratkaisuun.

”Teemme paljon järjestelmänvaihtoja, joissa usein huomaamme kuinka tottumus vanhaan järjestelmään määrittelee odotukset uuden suhteen. Digitaalisten teknologioiden kehityksen myötä on kuitenkin hyvä tilaisuus laittaa sisäiset prosessit uusiksi. Ratkaisun tulee muovautua halutun prosessin mukaiseksi, ei päinvastoin”, toteaa Juha Väänänen, Rillion Oy:n toimitusjohtaja.

Automaation avulla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä, mutta lisäksi voidaan tehostaa yrityksen toimintatapoja laajemmin. Digitaalisten ratkaisujen skaalautuvuus kansainvälisellä tasolla mahdollistaa koko konsernin toimintatapojen yhtenäistämisen, sekä moninkertaistaa kustannustehokkuutta.

Lindström Group on yksi Euroopan johtavista tekstiilipalveluyrityksistä, joka kasvaa voimakkaasti. Lindström yhtenäistää prosessejaan kansainvälisesti Rillionin ratkaisun avulla, jota käytetään jo lähes 15 toimintamaassa. Ratkaisun globaalin käyttöönoton myötä konsernin toimintamallia on yhtenäistetty.

”Kaikille maille yhteinen toimintamalli yhdessä Rillionin ratkaisun kanssa tehostaa ja sujuvoittaa ostolaskuprosessiamme merkittävästi”, kertoo Lindströmin Finance System Controller Juho Häkkinen.

Lue koko Case.

Artikkeli on julkaistu Talouselämän CEO -liitteessä 17.11.2017.

More exciting reading