KSS Energia vaihtaa nykyisen ostolaskujen käsittelyjärjestelmän Rillionin uuden sukupolven automaatiojärjestelmään, tavoitteenaan tehostaa ja uudistaa taloushallinnon prosesseja. Rillionin ratkaisu mahdollistaa yhdessä yhtenäisessä järjestelmässä hankinnat sekä ostolaskujen ja sopimusten käsittelyn.

Read full article

Etsinnässä uusi järjestelmä ostolaskujen käsittelyyn

KSS Energia on suomalainen energia-alan yritys, joka toimii Kouvolassa, mutta palvelee yksityis- ja yritysasiakkaita ympäri Suomea. KSS Energia -konsernin muodostavat emoyhtiö KSS Energia Oy sekä tytäryhtiöt KSS Verkko Oy, KSS Rakennus Oy ja KSS Lämpö Oy. Konsernin taloushallinto on keskitetty emoyhtiöön. Vuonna 2015 KSS-konsernin liikevaihto oli 112,1 miljoonaa euroa.

Energian tuotannossa olemme aina tekemisissä luonnon ja sen kestävyyden kanssa.  Vastuu tulevaisuudesta ja tulevaisuuden sukupolvista pakottaa meitä katsomaan tätä päivää pidemmälle tuotannon kehittämisessä. Energian tuotanto ja hankinta on KSS Energian osaamista, jonka ansiosta energia tarkoittaa asiakkaalle vapautta ja helppoutta.

KSS Energian voimalaitokset Kouvolan seudulla tuottavat energiaa vesivoimalla, biopolttoaineilla ja maakaasulla. Lisäksi KSS Energialla on tuotanto-osuuksia vesivoimalaitoksissa Ruotsissa ja Norjassa, tuulivoimapuistoissa Suomessa ja aurinkovoimalaitoksessa Etelä-Kymenlaaksossa.

Lue lisää KSS Energiasta.

More exciting reading