Talousosastoilla eletään muutosten aikaa säännösten osalta. Transaktioiden on oltava entistä läpinäkyvämpiä, jotta talousrikosten havaitseminen olisi helpompaa. Tämä johtaa laajoihin ja aikaa vieviin tarkastuksiin, jotka voivat aiheuttaa pullonkauloja ja viiveitä prosesseissa.

Lue koko postaus

Jokainen uusi säännös voi olla kallis ja monimutkainen toteuttaa. Vaikka uudet säännökset ovat tarpeen talousjärjestelmien eheyden suojelemiseksi, niiden noudattaminen vaikeutuu ja vaatii resursseja vieviä prosesseja. Ilman teknologian tuomaa apua, tulevat liiketoiminnan aiheuttamat kustannukset todennäköisesti nousemaan voimakkaasti.

Lohkoketju on uusi teknologia, josta voi olla selkeää hyötyä taloushallinnolle. Lohkoketju on kryptovaluuttojen transaktioille kehitetty tilikirjajärjestelmä, joka on täysin jäljitettävissä, pysyvä, sekä käytännössä mahdoton väärentää. Jokainen transaktio julkaistaan valituille käyttäjille, sekä jokainen kirjaus, muutos tai hyväksyntä jättää pysyvän jäljen.

Läpinäkyvyyden tuomia etuja ovat muun muassa:

Tehokkuus

Lohkoketjun sisäänrakennettu läpinäkyvyys eliminoi tarpeen useille manuaalisen tarkastuksen tasoille, vapauttaen henkilöstön työaikaa. Se julkaisee automaattisesti jokaisen transaktion valituille käyttäjille verkoston sisällä, sekä muodostaa aikaleiman aina kun muutoksia tehdään. Tämä voi säästää sekä aikaa että rahaa: Accenturen julkaiseman raportin mukaan taloushallinnon raportoinnin kustannukset voivat kutistua jopa 70 prosenttia.

Säännösten noudattaminen

Aikaleima, todisteet peukaloinnista, sekä lohkoketjun sisäänrakennettu läpinäkyvyys mahdollistavat helpon jäljennettävyyden. Useat uudet säännökset vaativat taloushallinnon transaktioiden osalta paljon kirjaamista, joten lohkoketju auttaa organisaatiota säännösten noudattamisessa. Lohkoketju salaa arkaluontoista dataa automaattisesti, säästäen näin organisaation aikaa ja rahaa.

Luottamus

Vaikka petoksia ja talousrikoksia ei pystytä täysin eliminoimaan, tekee lohkoketju huijareiden elämästä erittäin vaikeaa. Se myös vahvistaa luottamusta transaktioiden todenmukaisuuteen.

Koska transaktiot ovat nähtävissä kaikille verkoston käyttäjille ja muutokset kirjataan, on käytännössä mahdotonta yrittää piilottaa transaktio poistamalla se, tai lisätä tilikirjaan vilpillinen transaktio.

Kaiken kaikkiaan lohkoketju tarjoaa sisäänrakennettua läpinäkyvyyttä, sekä suorittaa useat manuaaliset tehtävät automaattisesti. Lohkoketju on suurelta osin vielä hyödyntämättä valtavirran yritysmaailmassa, mutta sen sovelluksilla on valtava potentiaali nykyisen käyttöalueen ulkopuolella. Odotamme jännityksellä mitä se voi tuoda taloushallinnolle teknologian kehittyessä.

Jaa blogipostaus

Lue lisää