Edessämme on sodan, inflaation ja taantuman vuosi. Talousjohtajalle on tärkeämpää kuin koskaan olla vahva ja valmis johtamaan organisaatiota eri tilanteista riippumatta.

Lue koko blogipostaus

Nämä ovat kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun on talousjohtajana tehtävä vuonna 2023:

1. Automatisoi prosessit

“Kokonaisvaltainen näkymä, kyky suunnitella tulevaisuuteen, strateginen ajattelu ja tehtävien delegointi on tärkeää talousjohtajalle. Digitalisaation kehittyessä ilmaantuu yhä enemmän automaatiomahdollisuuksia, ja jotta talousjohtajalla on aikaa ja kykyä katsoa tulevaisuuteen ja tehdä ennusteita, on hänen varmistettava, että toiminta on saumatonta.

Automatisoi laskujen käsittely, hallitse menoja ja kuluja digitoimalla data ja keskitä työkalut ja järjestelmät yhteen paikkaan. Kehitä yrityksen digitaalisia talousstrategioita, tutki, mitä apua markkinoilla on saatavilla, ja johda taloushallintoa tulevaisuutta silmällä pitäen.”

2. Kehitä ihmissuhdetaitojasi

”Viestintä on yksi talousjohtajan tärkeimmistä taidoista, vaikka sitä ei perinteisesti yhdistetä talousjohtajaan. Nykypäivänä sinun on kyettävä viemään organisaatiota eteenpäin, myös taloudellisesti epävakoina aikoina. Sinun ei tarvitse olla ekstrovertti, mutta kyky reagoida ja saada muut mukaan ovat tärkeitä taitoja talousjohtajalle.”

3. Hyödynnä numeroita

Teknologia ja datan kerääminen ovat mahdollistaneet talousjohtajan roolin kehittymisen. Aiemmin taloushallinto keskittyi analysoimaan tilikirjoja ja raportoimaan organisaation suorituskyvystä. Nykyisin talousjohtajille on tarjolla kehittyneet talousjärjestelmät ja analytiikkatyökalut; työntekijät tulevat ennemmin talousjohtajan kuin myyntipäällikön luokse katsoakseen tulevaisuuteen ja tehdäkseen strategioita taloudellisten ennusteiden pohjalta. Siksi talousjohtajan on käytettävä suurin osan ajastaan tärkeään analysointiin, strategiaan ja seurantaan – ei tietojen kokoamiseen ja raporttien kirjoittamiseen. Delegoi aikaa vievä työ, jota ei voida automatisoida. Työ, jonka teet mahdollisten tulevaisuuden skenaarioiden analysointia ja visualisointia varten, on tärkeää yrityksen kehityksen kannalta.”

Lisää Rillionista

Rillion on markkinoiden johtava automaattisten taloushallinnon järjestelmien toimittaja Pohjoismaissa. Ratkaisujamme käyttää yli 3000 asiakasta 50 eri maassa. Autamme yrityksiä automatisoimaan ja tehostamaan hankinnasta maksuun -prosessejaan hyödyntämällä olemassa olevia järjestelmäinvestointeja. Rillionin asiantuntijat näyttävät sinulle mielellään kuinka voit tehostaa hankinnasta maksuun -prosessejasi Rillionin avulla. Lue lisää ja ota yhteyttä: www.rillion.fi

Muita mielenkiintoisia sisältöjä