Yhä useampi yritys automatisoi taloushallinnon prosessinsa pilvipalvelulla, joka houkuttaa monesta hyvästä syystä. Pilvipalvelukin on kuitenkin osattava valita oikein – etenkin kun elää jatkuvassa muutoksessa, kuten hoiva- ja terveyspalveluyritys Attendo.

Lue koko postaus

Yritysten sähköistäessä sisäisiä prosessejaan ovat pilvipalvelut selkeästi yleistyneet viime vuosien aikana. Taloushallinnossa digitalisointi on edennyt jo kypsään vaiheeseen ja useat yritykset vaihtavat tällä hetkellä vanhentuneita järjestelmiään uuden sukupolven teknologiaan. Ratkaisujen avulla kehitetään ja automatisoidaan työläitä prosesseja, mikä sekä parantaa tehokkuutta että helpottaa myös seurantaa ja raportointia. Pilvipalveluna toteutetut SaaS-ratkaisut (Software as a Service) ovat yleinen trendi, joihin myös taloushallinto suuntautuu yhä useammin järjestelmänvaihdon tullessa ajankohtaiseksi.

Mitä pilvestä pitäisi tietää?

SaaS-ratkaisujen vetovoimalle on monia syitä, oli yritys sitten vaihtamassa olemassa olevaa järjestelmää pilvipalveluun tai valitsemassa aivan uutta ratkaisua. Pilvipalveluiden tuomat hyödyt tuottavuudessa, tietoturvallisuudessa ja kustannustehokkuudessa selittävät niiden suosiota. SaaS on helppo ottaa käyttöön ja sen aloituskustannukset ovat matalat, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon, etenkin jos yrityksen IT-resurssit ovat rajalliset. Pilvipalvelu on tietenkin kätevästi käytettävissä myös mobiililaitteella, joka helpottaa käyttäjien työskentelyä.

SaaS-ratkaisuissa on kuitenkin useita eri toteutustapoja, kuten esimerkiksi jaettu tai dedikoitu ratkaisu. Jos ratkaisu on jaettu SaaS, sitä käyttävät muutkin yritykset, mikä saattaa vaikuttaa palvelun vakauteen, turvallisuuteen ja asiakaskohtaisten muokkausten mahdollisuuksiin. Perinteisempi On Premise -ratkaisu taas voi olla järkevä vaihtoehto, jos organisaatiosta löytyy IT-osaamista ja IT- infraan on jo panostettu.

Joustavuutta muuttuviin tarpeisiin

Niin ratkaisuja kuin yrityksiäkin on erilaisia, joten ratkaisun toteutus on osattava valita oikein. Yrityksetkään eivät pysy samanlaisena vuodesta toiseen, vaan tarpeet muuttuvat esimerkiksi kasvun ja kansainvälistymisen myötä. Kansainvälisissä konserneissa pyritään usein yhtenäistämään toimintatapoja ja prosesseja keskitetyillä ratkaisuilla, joita käytetään useissa eri maissa. Pilvipalveluiden joustavuus ja skaalautuvuus mahdollistavat ratkaisun muokkaamisen yrityksen muuttuviin tarpeisiin sopivaksi.

Attendo automatisoi ostolaskujen käsittelyn pilvipalvelulla

Ruotsissa vuonna 1985 perustettu hoiva- ja terveyspalvelukonserni Attendo koostuu useista yrityksistä ja sen yritysrakenne muuttuu jatkuvasti. Attendo valitsi Rillionin pilvipalvelun automatisoidakseen konsernin ostolaskujen käsittelyn. Ratkaisu on konsernin käytössä sekä Suomessa että Ruotsissa. Järjestelmien kilpailutuksen aikaan Attendo Suomi -konserniin kuului 40 yhtiötä, kun niitä on nyt jo noin 100. Ostolaskujen määrä on kaksinkertaistunut alle kahden vuoden aikana 160 000 laskun vuosivolyymiin, ja ratkaisun käyttäjiä on tänä päivänä lähes 700. Jatkuva muutos ja kasvu vaativat myös ratkaisulta jatkuvaa kehitystä sekä mahdollisuutta vaiheistettuun laajentamiseen.

Attendon käytössä on Rillionin dedikoitu SaaS-ratkaisu, joka skaalautuu vastaamaan konsernin kasvua niin yritysten, yksiköiden kuin transaktioiden määrissä. Dedikoitu ratkaisu mahdollistaa myös asiakkaan omien kehitystoiveiden toteuttamisen. Ratkaisu on suunniteltu helppokäyttöiseksi, jotta asiakas pystyy itse hallinnoimaan järjestelmää, vaikka apua ja tukea saakin aina tarvittaessa.

Rillion on johtava hankintojen ja ostolaskujen käsittelyyn keskittynyt yhtiö Pohjoismaissa. Rillionin hankinnasta maksuun -ratkaisua käyttää Suomessa jo yli 150 yritystä. Ratkaisun avulla asiakkaamme voivat ottaa kattavasti haltuun koko hankinnasta maksuun -prosessin ja linkittää ostojen, laskujen sekä sopimusten käsittelyn saumattomasti yhteen. Ratkaisumme ovat täysin selainpohjaisia ja tukevat eri mobiililaitteita.

Artikkeli on julkaistu kauppalehti.fi -sivustolla 7.9.2018.

Jaa blogipostaus

Lue lisää