Prosessien automatisointi tarkoittaa muutosta kaikille yrityksen työntekijöille – siksi se vaatii erityistä huomaavaisuutta ja harkintakykyä esimiehiltä. On liian helppoa unohtaa ihmisen rooli prosessissa ja keskittyä vain teknologian toiminnan sujuvuuteen. Suurin haaste on kuitenkin saada kaikki mukaan, ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla.

Useat yritykset ovat ymmärtäneet prosessiensa digitalisoimisen tärkeyden, mutta joillekin työ on vasta alkamassa. Näiden yritysten haaste on ottaa koko organisaatio mukaan digitalisointityöhön, osallistamalla kaikki työntekijöistä johtoon, jotta kehityksen ympärille voidaan luoda positiivinen ilmapiiri.

Lue koko postaus

Rillionin Projektipäällikkö, Marie Louise Ankersjö, listaa keskeisiä asioita digitalisointityössä:

  • Ensinnäkin on tärkeää, että digitalisaatio nähdään perusteellisena muutoksena koko yrityksessä, ja sillä on paikkansa strategiassa.
  • Henkilöstön on oivallettava, että digitalisaatio on jatkuva prosessi.
  • Kaikkien työntekijöiden tulee ymmärtää mitkä ovat yrityksen tavoitteet ja uusi työskentelytapa.
  • Olennaisinta on työntekijöiden integroiminen työkalujensa kanssa, koska teknologian kehitys ei tarkoita totaalista automaatiota.

“Tärkeä osa onnistunutta käyttöönottoa on muutosjohtaminen. Prosessissa työskenteleviä henkilöitä tulee kannustaa ja osallistaa automatisointiin”, toteaa Ankersjö.

Työn aloittaminen saattaa vaikuttaa lannistavalta ja vaativalta, koska prosessi vie aikaa ja vaatii työskentelyrutiinien ruotimista. Käyttöönotto vaatii henkilöstön osaamisen arviointia, sekä koulutusta ja taitojen päivittämistä. Henkilöstölle tulee luoda yhteinen, positiivinen kuva siitä mitä digitalisoiminen tarkoittaa. Yleensä digitalisointi nähdään IT-projektina, mutta se on paljon muutakin: se on sidoksissa koko yritykseen, sen arvoihin, organisaatioon, prosesseihin ja dataan. Onnistunut käyttöönotto sisältää kolme ydinelementtiä: henkilön, prosessin ja teknologian.

“Johtaminen on äärettömän tärkeää hyvin toimivalle digitaaliselle työympäristölle. On erityisesti ymmärrettävä tarve kehittää digitaalista osaamista.” Jan Gulliksen, Professor of Human Computer Interaction, Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu, Tukholma

Lue lisää Rillionin automaatioratkaisuista täältä.

Lue lisää